De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lesgeven over duurzame ontwikkeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lesgeven over duurzame ontwikkeling"— Transcript van de presentatie:

1 Lesgeven over duurzame ontwikkeling
Opzet voor de aankomende zestig minuten: Onderwijs over Duurzame Ontwikkeling Duurzaam denken = complex; een voorbeeld Wat is duurzaam denken? -> uitgangspunten Dialoog: wat wil je bereiken met onderwijs over duurzame ontwikkeling?

2 Lesgeven over duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling = het voorkomen van een onevenwichtig gebruik van menselijke en natuurlijke hulpbronnen in de samenleving. Onderwijs over duurzame ontwikkeling (OoDO) heeft als doel leerlingen a) bewust te maken van de wijze waarop zij bij diverse vraagstukken betrokken zijn en b) in staat te stellen vanuit het perspectief van duurzame ontwikkeling mogelijke oplossingen te beoordelen.

3 Lesgeven over duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling = het voorkomen van een onevenwichtig gebruik van menselijke en natuurlijke hulpbronnen in de samenleving. Onderwijs over duurzame ontwikkeling (OoDO) heeft als doel leerlingen a) bewust te maken van de wijze waarop zij bij diverse vraagstukken betrokken zijn en b) in staat te stellen vanuit het perspectief van duurzame ontwikkeling mogelijke oplossingen te beoordelen. Waarom OoDO? Leerlingen leren interdisciplinair en analytisch te denken. Duurzame ontwikkeling leidt tot interessant, contextrijk en actueel onderwijs. Onderwijs over duurzame ontwikkeling stimuleert oplossingsgericht en inclusief denken. Onderwijs over duurzame ontwikkeling draagt bij aan de ontwikkeling van waardebesef en oordeelsvermogen van leerlingen. Onderwijs over duurzame ontwikkeling draagt bij aan een duurzame samenleving.

4 Lesgeven over duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling = het voorkomen van een onevenwichtig gebruik van menselijke en natuurlijke hulpbronnen in de samenleving. Onderwijs over duurzame ontwikkeling (OoDO) heeft als doel leerlingen a) bewust te maken van de wijze waarop zij bij diverse vraagstukken betrokken zijn en b) in staat te stellen vanuit het perspectief van duurzame ontwikkeling mogelijke oplossingen te beoordelen. -> duurzaam gedrag Waarom OoDO? Leerlingen leren interdisciplinair en analytisch te denken. Duurzame ontwikkeling leidt tot interessant, contextrijk en actueel onderwijs. Onderwijs over duurzame ontwikkeling stimuleert oplossingsgericht en inclusief denken. Onderwijs over duurzame ontwikkeling draagt bij aan de ontwikkeling van waardebesef en oordeelsvermogen van leerlingen. Onderwijs over duurzame ontwikkeling draagt bij aan een duurzame samenleving.

5 Duurzaam gedrag (dus ook OoDO) is lastig en complex:
1 - Waarom zouden we het anders doen? 2 - De wereld is ingewikkeld en onoverzichtelijk. 3 - Verschillende visies over één onderwerp…

6 Uitgangspunten - duurzaam denken:
= systeemdenken (relateren, schematiseren, wisselen van analyseniveau) = kritisch denken (de juiste vragen stellen, meerdere ethische opvattingen of wetenschappelijke visies kunnen hanteren) = denken vanuit dimensies (economisch, politiek, sociaal-cultureel, natuurlijk) = inclusief en oplossingsgericht (toekomst) denken

7 Onderwerpen van gesprek voor vervolg van deze workshop:
Beoogd resultaat: wat zou je met onderwijs over duurzame ontwikkeling willen bereiken bij je studenten? Soorten leerdoelen en vragen: welke vragen zou je aan je studenten stellen? Werkvormen: wat is de consequentie van deze vragen voor de werkvormen die je gebruikt?

8

9 Onderwerpen van gesprek voor vervolg van deze workshop:
Beoogd resultaat: onderwijs waarbij studenten zich bewust zijn van de wijze waarop zij op verschillende manieren betrokken zijn bij diverse vraagstukken en vanuit het perspectief van DO mogelijke oplossingen kunnen beoordelen. Soorten leerdoelen: die leiden tot begrip, integratie van kennis, analyse, betrokkenheid (waardeonderwijs), communiceren en oplossingsgericht denken. Werkvormen: veel mogelijkheden, bijvoorbeeld verhalend ontwerpen, werken met sleutelvragen, morele dilemma’s, groepsdiscussies.

10 Dank!


Download ppt "Lesgeven over duurzame ontwikkeling"

Verwante presentaties


Ads door Google