De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“The Future depends on what we do in the present!”

Verwante presentaties


Presentatie over: "“The Future depends on what we do in the present!”"— Transcript van de presentatie:

1 “The Future depends on what we do in the present!”

2 SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013 ENERGIZER! 5 min.

3 SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013 Workshop topic: Kan cultuureducatie bijdragen aan verruiming beroepsmogelijkheden? Suriname heeft vanwege de vele etniciteiten een enorm potentieel aan culturele uitingen. Deze vormen voldoende aanleiding voor het (verder) ontwikkelen van onderwijsprocessen om middels educatie, behoud en ontwikkeling van deze te waarborgen. De onderwijs- processen moeten leiden tot het ontwikkelen van een onderwijsaanbod waarmee beroepsmogelijkheden kunnen worden gecreëerd.

4 SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013 THEMA 1 (16.00 – 17.00 u.) Visie op en opvattingen over (kunst en) cultuureducatie THEMA 2 (17.00 – 18.00 u.) (Kunst en) Cultuureducatie in een krachtige en veilige leeromgeving

5 SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013 THEMA 1 Visie op en opvattingen over (kunst en) cultuureducatie Groepsopdracht: Maak een mindmap waarin de (groeps)visie en opvattingen over (kunst en) cultuureducatie goed tot uitdrukking komen! Tijd: 10 minuten

6 SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013 THEMA 1 Visie op en opvattingen over (kunst en) cultuureducatie 1. Education for All 2. Early Child Development Uitgangspunten voor het vormen van een visie en juiste opvattingen over (Kunst en) Cultuureducatie: 3. UNESCO: Road Map for Arts Education Building Creative Capacities for the 21st Century

7 SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013 • sociale, intellectuele en emotionele vaardigheden • de eigen identiteit • de creativiteit • het gevoelsleven (kinderen leren op een harmonische wijze met zichzelf en de omgeving om te gaan en kunnen uitgroeien tot harmonische volwassenen) Bijdrage van (kunst en) cultuureducatie aan de persoonlijke ontwikkeling

8 SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013 • eigen initiatieven • uiting geven aan het eigen gevoel • de gemeenschapszin • de eigenwaarde • begrip voor andere culturen • bijdragen aan ontspanning Bijdrage van (kunst en) cultuureducatie aan de persoonlijke ontwikkeling

9 SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013 • mengvormen van individueel en gemeenschappelijk leren stimuleren • een tegenwicht vormen tegen de strakke beoordeling goed-fout (formatieve assessment!) • een beroep op doen meerdere intelligenties • helpen om kerndoelen van andere leergebieden te bereiken • de betrokkenheid verhogen Bijdrage van (kunst en) cultuureducatie aan aspecten van het onderwijs (toekomst perspectief):

10 SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013 • leerkrachten de kans bieden leerlingen te observeren, waarbij zij kinderen anders leren kennen • teamopbouwend werken • bijdragen aan een beter en rijker leerklimaat • een waardevolle aanvulling zijn op het schoolgebeuren • bijdragen tot betere leerprestaties bij andere (niet kunst)vakken • zicht op toekomstige beroepskeuze Bijdrage van (kunst en) cultuureducatie aan aspecten van het onderwijs (toekomst perspectief):

11 SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013 THEMA 1 Visie op en opvattingen over (kunst en) cultuureducatie Welke zijn de visie op en opvattingen over (kunst en) cultuureducatie van de schoolleiding, collega’s, ouders en delen uit de samenleving met betrekking tot een beroepskeuze in deze sector? Welke strategieën hanteren we zelf als onderwijs- gevenden om met betrekking tot het voorgaande een bewustwordingsproces opgang te brengen?

12 SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013 FILMPJES! THEMA 1 (16.00 – 17.00 u.) Visie op en opvattingen over (kunst en) cultuureducatie

13 SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013 THEMA 1 Visie op en opvattingen over (kunst en) cultuureducatie Welke beroepen?

14 SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013 THEMA 1 (16.00 – 17.00 u.) Visie op en opvattingen over (kunst en) cultuureducatie DISCUSSIE VOORSTELLEN/AANBEVELINGEN SLUITING!

15 SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013 TAKE FIVE!

16 SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013 THEMA 2 (17.00 – 18.00 u.) (Kunst en) Cultuureducatie in een krachtige en veilige leeromgeving Groepsopdracht: Maak een mindmap waarin de (groeps)visie met betrekking tot een krachtige en veilige leeromgeving voor (kunst en) cultuureducatie goed tot uitdrukking komt! Tijd: 10 minuten

17 SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013 THEMA 2 (Kunst en) Cultuureducatie in een krachtige en veilige leeromgeving Materieel? Immaterieel?

18 SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013 LTOLBO LNOETS MULO EBO VBO PI GLO HAVO VWO PI KO GLO KO BO IMEAO MHAS NATIN AMTO UNIVERSITEIT VAN SURINAME HBOIOL ARBEIDSMARKTARBEIDSMARKT VOJ (Voortgezet Onderwijs voor Junioren VOS (Voortgezet Onderwijs voor Senioren BESTAANDE STRUCTUUR ONDERWIJSSYSTEEM (SPO, 2010)

19 SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013 FILMPJES! THEMA 2 (Kunst en) Cultuureducatie in een krachtige en veilige leeromgeving

20 SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013 THEMA 2 (Kunst en) Cultuureducatie in een krachtige en veilige leeromgeving Hoe kunnen wij, als onderwijsgevenden, tijdens het leerproces de keuze van een beroep in de kunst- en cultuursector als middel van bestaan bij studenten bevorderen? Wat zijn de bevorderende en de belemmerende factoren?

21 SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013 THEMA 2 (Kunst en) Cultuureducatie in een krachtige en veilige leeromgeving Is er in het kleuter- en basisonderwijs behoefte aan vakleerkrachten (kunst en) cultuureducatie in plaats van generalisten? Voor welke schooltypen is specialitie van vakleerkrachten voor (kunst en) cultuureducatie noodzakelijk?

22 SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013 THEMA 2 (Kunst en) Cultuureducatie in een krachtige en veilige leeromgeving Is er in het kleuter- en basisonderwijs behoefte aan vakleerkrachten (kunst en) cultuureducatie in plaats van generalisten? Voor welke schooltypen is specialitie van vakleerkrachten voor (kunst en) cultuureducatie noodzakelijk?

23 SURINAME INTERNATIONAL CONGRES ON EDUCATION 2013 DISCUSSIE VOORSTELLEN/AANBEVELINGEN SLUITING! THEMA 2 (Kunst en) Cultuureducatie in een krachtige en veilige leeromgeving

24 “The Future depends on what we do in the present!” WIJ DANKEN U VOOR UW BIJDRAGE


Download ppt "“The Future depends on what we do in the present!”"

Verwante presentaties


Ads door Google