De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe kennis Lerend netwerk lerarenopleiding 6 september 2013 Leuven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe kennis Lerend netwerk lerarenopleiding 6 september 2013 Leuven."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe kennis Lerend netwerk lerarenopleiding 6 september 2013 Leuven

2 Situering: EDO - competenties Actiegerichtheid  Handen Nieuwe kennis  Hoofd Systeemdenken Waarden en normen  Hart Omgaan met emoties

3 Zie schema in bijlage 1. Duurzaamheidsthema’s

4 Casus: grondstoffen

5 Welke kennis vinden jullie dat studenten lerarenopleiding kleuter, basis of secundair onderwijs dienen mee te krijgen? Casus: grondstoffen  opleiding

6 De leerkracht zoekt naar fundamentele oorzaken en effecten van duurzaamheidsvraagstukken en kan hierbij relevante informatiebronnen raadplegen. De leerkracht past kritisch denken, in de toekomst kijken en creatief denken toe om alternatieven te formuleren voor duurzaamheidsvraagstukken. De leerkracht kan veranderingsprocessen in de maatschappij kritisch inschatten vanuit een duurzaamsperspectief. Hij/zij stelt deze inschatting voortdurend bij naar aan aanleiding van nieuwe inzichten en visies. De leerkracht bouwt aan een visie rond een duurzame toekomst en is bereid zijn handelingen hieraan aan te passen. De leerkracht heeft inzicht in welke onderwijsprocessen en -systemen nodig zijn om leerlingen voor te bereiden op nieuwe uitdagingen en een transitie naar duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen. Inzoomen: competenties Nieuwe kennis

7 Praktijkvoorbeeld: Met een ‘Happy Meal’ duurzaam leren handelen - Ontleding van ‘Happy Meal’ door verschillende groepjes: 1.Wat zit er in? 2.Waar komt het vandaan? - Ieder onderdeel van ‘HM’ maakt andere discussie los -> studenten worden bewust van nieuwe zaken. - Naast bewustwording ook handelingsperspectief: 3. Kunnen we een ‘HM’ vervaardigen waar je echt blij van wordt? - Alternatieven: gezonder, meer respect mens & dier, CO2-neutraal, … Studenten leren: vragen te stellen, betrouwbare informatie te zoeken en kritisch te denken; op een andere manier te kijken naar alledaagse zaken. Studenten denken na over duurzaamheid en werken zo aan DO- competenties. Casus: ‘Happy Meal’

8 Startdocument EDO-competenties juni 2013 April 2013 Systeemdenken Input Najaar 2013 Nieuwe kennis Input Voorjaar 2014 Systeemdenken – Nieuwe kennis Outcome Midden 2014 Waardenontwikkeling Emoties Input Najaar 2014 Actiegerichtheid Input Voorjaar 2015 Waardenontwikkeling en omgaan met emoties Outcome Midden 2015 Actiegerichtheid Outcome (Online) – publicatie lerarenopleiding Toekomstperspectief lerend netwerk -Inhoudelijke tekst -Voorbeelden -Proefprojecten -Feedback -Reflectie -Intervisie

9 Inzoomen: competentie Systeemdenken De leerkracht kan afwisselend verbredend en verdiepend denken bij het bestuderen van duurzaamheidsvraagstukken. De leerkracht kan de werking van natuurlijke, sociale en economische systemen omschrijven en de wijze waarop ze met elkaar vervlochten zijn. De leerkracht kan de onderlinge afhankelijkheid van mensen hier en elders, nu en later omschrijven. De leerkracht zoekt actief naar situaties om systeemdenken met de leerlingen toe te passen.

10 Sferen Biosfeer Pedosfeer Atmosfeer Bevolking Economie Hydrosfeer Psychosociaal Maatschappelijke organisatie Techniek & wetenschap Systeemdenken via syndroomschema


Download ppt "Nieuwe kennis Lerend netwerk lerarenopleiding 6 september 2013 Leuven."

Verwante presentaties


Ads door Google