De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mag het nog een keer een beetje meer? Elly Quanten 20 januari 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mag het nog een keer een beetje meer? Elly Quanten 20 januari 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Mag het nog een keer een beetje meer? Elly Quanten 20 januari 2009

2 ... Flexibilserings- decreet, decreet hoger onderwijs, … Basis- competenties Eindtermen / leerplannen Curriculum leraren- opleiding talenbeleiddiversiteit cultuur leerzorg- kader gezondheids beleid D.O. / EDO Mag het nog een keer een beetje meer? vredes- educatie Inleidend Competentie- domeinen D.O. Curriculum - Impliciet - Expliciet EDO-project Valkuilen en opportuniteit En verder … Inleidend Competentie- domeinen D.O. Curriculum - Impliciet - Expliciet EDO-project Valkuilen en opportuniteit En verder …

3 kennis systeem denken emoties waarden normen actie Competentiedomeinen duurzame ontwikkeling (ENSI-CSCT-project) Inleidend Competen- tiedomei- nen D.O. Curriculum - Impliciet - Expliciet EDO-project Valkuilen en opportuniteit En verder … Inleidend Competen- tiedomei- nen D.O. Curriculum - Impliciet - Expliciet EDO-project Valkuilen en opportuniteit En verder …

4 1 ste SPD2 de SPD3 de SPD • Verbondenheid en diversiteit • Mensen- en kinderrechten • Bedreigingen door de mens • MOS • Ecologische voetafdruk • Cultuur en maatschappij • Mondiale vorming • NME • Agogische vaardigheden • NME • Thematisch en projectmatig werken • Agogische vaardigheden • Participatie • Beleid en besluitvorming • Netwerking • Communicatie • Kritische ingesteldheid • Waarden en normen • Reflectie • Kritische ingesteldheid • Waarden en normen • Reflectie • Kritische ingesteldheid • Waarden en normen • Reflectie handelingsbekwame BURGERS én LERAREN Inleidend Competentie- domeinen D.O. Curriculum - Impliciet - Expliciet EDO-project Valkuilen en opportuniteit En verder … Inleidend Competentie- domeinen D.O. Curriculum - Impliciet - Expliciet EDO-project Valkuilen en opportuniteit En verder … bekommernis meerdere (alle) collega’s

5 Vraag- stuk D.O. Wat is D.O.? Milieupro- blematiek Educatie EDO actualiteit EDO- project kennisverwerv/king systeemdenken ‘theorie’ opdracht Inleidend Competentie- domeinen D.O. Curriculum - Impliciet - Expliciet EDO-project Valkuilen en opportuniteit En verder … Inleidend Competentie- domeinen D.O. Curriculum - Impliciet - Expliciet EDO-project Valkuilen en opportuniteit En verder …

6 Fase 1 •vraag externe partner Fase 2 •bepalen EDO-indicatoren •brainstorm Fase 3 •voorleggen externe partner Fase 4 •verder werken realisatie Fase 5 •voorleggen externe partner Fase 6 •verder werken realisatie Fase 7 •presentatie Inleidend Competentie- domeinen D.O. Curriculum - Impliciet - Expliciet EDO- project Valkuilen en opportuniteit En verder … Inleidend Competentie- domeinen D.O. Curriculum - Impliciet - Expliciet EDO- project Valkuilen en opportuniteit En verder …

7 Ik snoep van de aarde – Heempark, Genk 1 ste graad lager onderwijs Ik snoep van de aarde – Heempark, Genk 1 ste graad lager onderwijs Inleidend Competentie- domeinen D.O. Curriculum - Impliciet - Expliciet EDO- project Valkuilen en opportuniteit En verder … Inleidend Competentie- domeinen D.O. Curriculum - Impliciet - Expliciet EDO- project Valkuilen en opportuniteit En verder …

8 het EDO-project 07-08 - indicatoren - EducatieDuurzame ontwikkeling De activiteit • is emancipatorisch • is participatief • is handelingsgericht • zet leerlingen aan tot zelfstandig nadenken over eigen en/of andere situaties. • zet leerlingen aan tot het kritisch waarderen van situaties. • biedt leerlingen mogelijkheden om de persoonlijke en/of collectieve verantwoordelijk- heid (sociaal leren) te leren inschatten. • biedt leerlingen mogelijkheden om keuzes te maken in het behouden of het veranderen van situaties. De activiteit: • sluit aan bij de leefwereld van het kind • sluit aan bij eindtermen • wordt holistisch benaderd. • omvat informatie over / houdt rekening met de drie pijlers en de twee dimensies van D.O. • geeft aanzetten tot levenslang leren omtrent D.O. • betrekt, waar mogelijk, andere partners (netwerking). Inleidend Competentie- domeinen D.O. Curriculum - Impliciet - Expliciet EDO- project Valkuilen en opportuniteit En verder … Inleidend Competentie- domeinen D.O. Curriculum - Impliciet - Expliciet EDO- project Valkuilen en opportuniteit En verder …

9  Valkuilen van deze EDO- aanpak?  Opportuniteit van deze aanpak? Inleidend Competentie- domeinen D.O. Curriculum - Impliciet - Expliciet EDO-project Valkuilen en opportu- niteit En verder … Inleidend Competentie- domeinen D.O. Curriculum - Impliciet - Expliciet EDO-project Valkuilen en opportu- niteit En verder …

10  Te weinig inter- en transdisciplinair  Keuzemodule is niet voor iedereen!  D.O. is nog in ontwikkeling, EDO nog meer! En EDO in lerarenopleiding?  Plots wordt alles EDO?  Te felle focus op D.O.: leerlingen kennen ‘veraf’ problemen, maar niet de dichtbij ‘natuur’ – ‘socialisatie’ -  ‘ver weg’-problematiek  internet vervangt geen beleving!  … Inleidend Competentie- domeinen D.O. Curriculum - Impliciet - Expliciet EDO-project Valkuilen en opportu- niteit En verder … Inleidend Competentie- domeinen D.O. Curriculum - Impliciet - Expliciet EDO-project Valkuilen en opportu- niteit En verder …

11  Geleidelijke opbouw in curriculum  Holistische benadering haalbaar  Aandacht voor kennis en systeemdenken  Intensieve benadering in kleine groep  Benadering dubbele rol: burger én leerkracht  Kritische houding ten aanzien van EDO: niet alles is EDO!  Inzicht in educatie  Relevante opdracht Inleidend Competentie- domeinen D.O. Curriculum - Impliciet - Expliciet EDO-project Valkuilen en opportu- niteit En verder … Inleidend Competentie- domeinen D.O. Curriculum - Impliciet - Expliciet EDO-project Valkuilen en opportu- niteit En verder …

12  Ja, het moet! EDO in de lerarenopleiding is een must!  Maar: …  we moeten expliciteren  niet alles is plots EDO  andere educaties vormen een belangrijke schakel in EDO  nood aan kennis en systeemdenken!  (we moeten waken over natuurtekortstoornis!)  Ja, het moet! EDO in de lerarenopleiding is een must!  Maar: …  we moeten expliciteren  niet alles is plots EDO  andere educaties vormen een belangrijke schakel in EDO  nood aan kennis en systeemdenken!  (we moeten waken over natuurtekortstoornis!) Inleidend Competentie- domeinen D.O. Curriculum - Impliciet - Expliciet EDO-project Valkuilen en opportuniteit En verder … Inleidend Competentie- domeinen D.O. Curriculum - Impliciet - Expliciet EDO-project Valkuilen en opportuniteit En verder …


Download ppt "Mag het nog een keer een beetje meer? Elly Quanten 20 januari 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google