De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MVO en public relations

Verwante presentaties


Presentatie over: "MVO en public relations"— Transcript van de presentatie:

1 MVO en public relations
College 4

2 Public relations (PR) Public relations Het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen een organisatie en publieksgroepen (bron: NGPR)

3 Public relations Verantwoording afleggen Verantwoording uitdragen
Morele functie (en MVO-functie) is kerntaak PR

4 Functies van PR (extern)
Functies van Public relations Extern samenleving peilen bevordering inspraak/overleg stakeholders stimuleren openheid en bekendheid geven aan beleid bewaken van de reputatie van de organisatie verantwoording afleggen

5 Functies van PR (intern)
Functies van Public relations Intern bijdragen aan strategisch beleid (lid MT) bijdragen aan intern management

6 Morele aspecten Beheersing analysemodel
Public relations Morele aspecten 1 Beheersing analysemodel Afweging belangen van alle stakeholders Conclusies formuleren Verantwoordelijkheid nemen en uitdragen Visies Intentie-ethiek Beginselethiek Gevolgenethiek

7 Morele aspecten Beleidsverantwoording en -profilering 1. People
Public relations Morele aspecten 2 Beleidsverantwoording en -profilering 1. People arbeidsomstandigheden inkomen scholing kinderarbeid mensenrechten enz.

8 Morele aspecten Planet milieuzorg (productie en beheer) Profit
Public relations Morele aspecten 3 Planet milieuzorg (productie en beheer) Profit financiële prestaties milieuprestaties sociaal-maatschappelijke prestaties zingevingprestaties

9 Startpunt beleids- en visieontwikkeling
Intentie-ethiek Intentie-ethiek Hoe willen we omgaan met verschillende aspecten binnen de drie P’s (in samenhang)? Wat willen we bereiken? Wat hebben we bereikt?

10 Uitingsvormen Gedragscode Duurzaamheidsverslag
Maatschappelijk jaarverslag Publicaties m.b.t. actuele issues/dilemma’s Verantwoordelijkheid en beleid bepalen vanuit de drie ethische perspectieven.

11 Duurzaam ondernemen Behoeftes heden Behoeftes toekomst

12 Spanningsveld van belangen
economische belangen (op de korte en lange termijn) overheid/politiek aandeelhouders burgers/consumenten

13 Extra probleemgebied: kennis
Uitgangspunt 1 Machtsverschil versus keuzevrijheid Uitgangspunt 1: Kennisvergroting is morele plicht

14 Extra probleemgebied: kennis
Uitgangspunt 2 Uitgangspunt 2: Kennisvergroting versterkt vrije markt (waarin ieders vrijheid een voorwaarde is). Kennisvergroting versterkt je marktpositie!

15 Succesvolle PR Succesvolle PR Uiteenlopende belangen én streven naar meer openheid en kennisvergroting duurzaam ondernemen = duurzaam communiceren! duurzame communicatie is voorwaarde voor succesvolle PR en voor succesvol MVO-beleid. (Check websites van ondernemingen en zie dat ze inderdaad voortdurend in gesprek zijn met allerlei stakeholders)

16 Sustainable communications model


Download ppt "MVO en public relations"

Verwante presentaties


Ads door Google