De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MVO en public relations College 4. Public relations (PR) Het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen een organisatie en publieksgroepen (bron:

Verwante presentaties


Presentatie over: "MVO en public relations College 4. Public relations (PR) Het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen een organisatie en publieksgroepen (bron:"— Transcript van de presentatie:

1 MVO en public relations College 4

2 Public relations (PR) Het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen een organisatie en publieksgroepen (bron: NGPR) Public relations

3 Verantwoording afleggen Verantwoording uitdragen Morele functie (en MVO-functie) is kerntaak PR Public relations

4 Functies van PR (extern) 1.samenleving peilen 2.bevordering inspraak/overleg stakeholders 3.stimuleren openheid en bekendheid geven aan beleid 4.bewaken van de reputatie van de organisatie 5.verantwoording afleggen Functies van Public relations Extern

5 Functies van PR (intern) 1.bijdragen aan strategisch beleid (lid MT) 2.bijdragen aan intern management Functies van Public relations Intern

6 Morele aspecten Beheersing analysemodel Afweging belangen van alle stakeholders Conclusies formuleren Verantwoordelijkheid nemen en uitdragen Visies 1.Intentie-ethiek 2.Beginselethiek 3.Gevolgenethiek Public relations Morele aspecten 1

7 Morele aspecten Beleidsverantwoording en -profilering 1. People arbeidsomstandigheden inkomen scholing kinderarbeid mensenrechten enz. Public relations Morele aspecten 2

8 Morele aspecten 2.Planet milieuzorg (productie en beheer) 3.Profit financiële prestaties milieuprestaties sociaal-maatschappelijke prestaties zingevingprestaties Public relations Morele aspecten 3

9 Startpunt beleids- en visieontwikkeling Intentie-ethiek Hoe willen we omgaan met verschillende aspecten binnen de drie P’s (in samenhang)? Wat willen we bereiken? Wat hebben we bereikt? Intentie-ethiek

10 Uitingsvormen Gedragscode Duurzaamheidsverslag Maatschappelijk jaarverslag Publicaties m.b.t. actuele issues/dilemma’s Verantwoordelijkheid en beleid bepalen vanuit de drie ethische perspectieven. Uitingsvormen

11 Duurzaam ondernemen Behoeftes heden Behoeftes toekomst Duurzaam ondernemen

12 Spanningsveld van belangen 1.economische belangen (op de korte en lange termijn) 2.overheid/politiek 3.aandeelhouders 4.burgers/consumenten Spanningsveld van belangen

13 Extra probleemgebied: kennis Machtsverschil versus keuzevrijheid Uitgangspunt 1: Kennisvergroting is morele plicht Extra probleemgebied: Kennis Uitgangspunt 1

14 Extra probleemgebied: kennis Uitgangspunt 2: Kennisvergroting versterkt vrije markt (waarin ieders vrijheid een voorwaarde is). Kennisvergroting versterkt je marktpositie! Extra probleemgebied: Kennis Uitgangspunt 2

15 Succesvolle PR Uiteenlopende belangen én streven naar meer openheid en kennisvergroting duurzaam ondernemen = duurzaam communiceren! duurzame communicatie is voorwaarde voor succesvolle PR en voor succesvol MVO-beleid. (Check websites van ondernemingen en zie dat ze inderdaad voortdurend in gesprek zijn met allerlei stakeholders) Succesvolle PR

16 Sustainable communications model


Download ppt "MVO en public relations College 4. Public relations (PR) Het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen een organisatie en publieksgroepen (bron:"

Verwante presentaties


Ads door Google