De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overzicht presentatie Een korte introductie De uitgangspunten Het vijf stappen plan:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overzicht presentatie Een korte introductie De uitgangspunten Het vijf stappen plan:"— Transcript van de presentatie:

1 Overzicht presentatie Een korte introductie De uitgangspunten Het vijf stappen plan:

2 De uitgangspunten Duurzaamheidraamwerk Het raamwerk Een nadere detaillering Integratie: het T-model

3 Het algemene raamwerk

4 Een nadere detaillering

5 Onderwijsconcept: het T model De CIRRUS aanpak Eind tweede jaar en derde jaar integratie van kennis en vaardigheden in projecten en stage In vierde jaar oefenen in, toepassen en bewijzen van vaardigheid Introductie van duurzame ontwikkeling en plaatsing in context van de opleiding. Realisatie van een gedegen beroepsopleiding met duurzame aspecten, issues binnen de vakken duurzaam en multidisciplinair denken en handelen systeembenadering en helicopter-view De duurzame rode draad afgestudeerde ing professional met duurzaam brilletje Het brilletje: Derde, tweede, eerste jaar

6 Het stappenplan Stap 1: het profiel van de TB ing. Stap 2: de didactische werkvormen bij TB Stap 3: de nodige voorwaarden Stap 4: het maken van onderwijs Stap 5: de borging

7 De ‘duurzame’ TB ingenieur is een vakman. De ‘duurzame’ TB ingenieur is in staat producten, processen, diensten te ontwikkelen en voort te brengen die optimaal in een redelijke behoefte voorzien, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van leven (in de ruimste zin des woords) van anderen, nu en in de toekomst. De ‘duurzame’ TB ingenieur Competentie RolContext Manager Adviseur Inkoop, Productie, Verkoop Logistiek, Kwaliteit

8 Kijken door het ‘brilletje De student kan: De effecten (mogelijkheden en beperkingen) vaststellen en beoordelen die een door hem (mede) ontwikkeld en of voortgebracht product, proces en of dienst heeft op de “kritische” randvoorwaarden ten aanzien van de mens, het milieu en de ecologie zowel op de korte als lange termijn. Aanpakken ontwikkelen en/of beheren die in substantiële mate op die effecten inspelen op een zodanige wijze dat de kwaliteit van leven ( in de ruimste zin des woords) van anderen nu en in de toekomst tenminste in stand blijft.

9 Didactische werkvormen in TB Kennisgebieden (ieder 1 dag per week) Techniek Bedrijfskunde Exact klassikaal, college, workshops, excursies PGO Probleem gestuurd onderwijs, dat zorgt voor de integratie tussen de kennisgebieden

10 De nodige voorwaarden Docentenscholing –Tweedaagse workshop –Introductie duurzame ontwikkeling –Discussie over plaats en vorm in leerplan –Invulling raamwerk Het TB raamwerk Formeren ontwikkelteam(s)

11 TB raamwerk

12 Een 1 e jaar PGO taak Blok2, taak 1: Moeders wil is wet.....! In 1995 ontstond de idee om een nieuw product het levenslicht te laten zien. Achteraf lijkt het allemaal zo vanzelfsprekend, maar je moet er maar opkomen: Mercedes als grote vriend van de groenen. Toch gaat er een heleboel aan vooraf, voordat het ontwerp er lag. Weken, maanden van praten en uitgebreide onderzoeken gingen aan het uiteindelijke programma van eisen vooraf. Tekenen was daarna een fluitje van een cent. We dienen ons bij het behandelen van deze taak te beperken tot de eerste fase van het ontwikkelproces. Literatuur: - Basismodule Duurzame Technologie, hfst 4, hfst 6 - Overdruk van ‘Duurzaam ontwerpen’ van Kronenberg - Driving Eco-innovation; C Fussler and P James

13 Het maken van onderwijs Jaar 1 Gastcollege introductie ‘duurzame ontwikkeling Gastcollege ‘ethiek ‘excursie’ Aanpassing PGO taken Jaar 2 Integratie in kennisgebieden Jaar 4 Integratie in strategieproject In het strategieproject wordt tweemaal een workshop ‘duurzaam strategisch management’ gegeven. De eerste workshop introduceert het begrip duurzaamheid in het intern en extern strategisch onderzoek. De tweede workshop introduceert duurzaam kijken bij het bepalen van opties in het strategisch onderzoek.

14 Aangeboden mogelijkheden (keuze is gemaakt door docententeam tweede jaar TB) PGO Kwaliteit Het is mogelijk om in de taken 2 en 3 of door het opnemen van een extra stukje tekst (taak 2) of door het beoordelen van de uitwerking (taken 2 en 3) duurzaamheid te introduceren. Bedrijfsspel De studenten moeten een ondernemingsplan schrijven. Indien je de studenten laat beginnen met het formuleren van een missie, waarin MVO opgenomen moet worden, kun je daarna kijken in hoeverre ze in het plan daaraan vorm gegeven hebben. Bijvoorbeeld het inkopen van milieuvriendelijk geproduceerd leer, het maken van duurzame schoenen, letten op hergebruik/afval Logistiek Reverse logistics Remanufacturing Ministage Laat de student in de opdrachtformulering en/of in de uitwerking kijken door een ‘duurzaam’ brilletje, vergelijkbaar met een financieel brilletje. Personeelsmanagement De rol van HRM in MVO, waarbij zowel intern, als extern (werving, kinderarbeid) gekeken kan worden.


Download ppt "Overzicht presentatie Een korte introductie De uitgangspunten Het vijf stappen plan:"

Verwante presentaties


Ads door Google