De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzaam Ondernemen Brabant Water SPERWER consultancy Duurzaam Ondernemen Een oriënterend gesprek over Duurzaam Ondernemen met de heren Hoogwout en Westgeest.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzaam Ondernemen Brabant Water SPERWER consultancy Duurzaam Ondernemen Een oriënterend gesprek over Duurzaam Ondernemen met de heren Hoogwout en Westgeest."— Transcript van de presentatie:

1 Duurzaam Ondernemen Brabant Water SPERWER consultancy Duurzaam Ondernemen Een oriënterend gesprek over Duurzaam Ondernemen met de heren Hoogwout en Westgeest Datum: 18 juni 2008

2 Duurzaam Ondernemen Brabant Water SPERWER consultancy Wat is het... ? Bruntlandt (1978): Voldoen aan de behoeften van huidige generaties zonder de mogelijkheden teniet te doen van komende generaties om ook in hun behoeften te voorzien... Duurzaam of Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) worden in Nederland vaak als synoniemen gebruikt. Men verstaat hieronder zodanig ondernemen dat de aandacht voor het milieu, sociaal-ethische kwesties en winst in balans is en afgestemd is op de verwachtingen van de stakeholders van de onderneming. Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat over je producten en diensten, je normen en waarden en de duurzaamheid van de eigen bedrijfsvoering. In het Engels wordt duurzaam ondernemen "Corporate (Social) Responsibility (CSR)" genoemd of ook wel "Sustainable enterpreneurship" of aangeduid met de term "Sustainability”. "Corporate social responsibility is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large” 2

3 Duurzaam Ondernemen Brabant Water SPERWER consultancy 3 P’s 3 People PlanetProfit Cradle to Cradle Milieuzorgsystemen Life Cycle Analysis Carbon Footprint Corporate Governance Code Tabaksblatt Sarbanes-Oxley IFRS Arbo Gelijke behandeling Gedragscodes Ketenaansprakelijkheid Reputatiemanagement Sponsoring, Winstbestemming Uitbesteding Liberalisering

4 Duurzaam Ondernemen Brabant Water SPERWER consultancy MVO en People de prestaties van de onderneming op sociaal-ethisch gebied.  Hoe gaat het bedrijf om met haar personeel  Gelijke behandeling, man-vrouw verhoudingen, diversiteit en discriminatie, medezeggenschap, gedragscodes, gezondheid&veiligheid, Arbo.  Hoe presteert zij op het gebied van sociale cohesie (de maatschappij in ruimere zin)?  Behartiging mensenrechten, omkoping en fraude en dergelijke. 4

5 Duurzaam Ondernemen Brabant Water SPERWER consultancy MVO en Planet de prestaties gerekend van de onderneming op het gebied van milieu in ruime zin. Hoe pakt een bedrijf haar verantwoordelijkheid op ten aanzien van: –het belasten van het milieu, de natuur en het landschap? –milieuzorg, –ketenbeheer, –eco-efficiency, –schoner produceren, –duurzame technologieontwikkeling, –duurzame bedrijventerreinen. 5

6 Duurzaam Ondernemen Brabant Water SPERWER consultancy MVO en Profit Tot het domein Profit worden bij duurzaam ondernemen niet de pure financiële prestaties gerekend van de onderneming (winst, omzet en dergelijke). Het gaat meer om economische zaken. In dit nog te exploreren gebied spelen thema's als: werkgelegenheid, investeringen in infrastructuur, locatiebeleid, politieke betrokkenheid, uitbesteding, economische effecten van de diensten en producten. Ook sponsoring, medewerkersparticipatie, winstbestemming en dergelijke horen hier thuis. Daarnaast natuurlijk ook de relatie tussen de prestaties op het gebied van People en Planet en de financiële prestaties van het bedrijf. 6

7 Duurzaam Ondernemen Brabant Water SPERWER consultancy Waarom eigenlijk...? imago en de reputatie van –de organisatie –stakeholders (ketenaansprakelijkheid) –shareholders transparantie accountability politieke agenda 7

8 Duurzaam Ondernemen Brabant Water SPERWER consultancy Duurzaamheidsverslag U laat niet alleen zien wat u gepresteerd heeft, maar ook hoe u dat heeft gedaan: welke keuzes u maakt, hoe u ervoor zorgt dat u het milieu zo min mogelijk belast en dat u zorgvuldig omgaat met mensen binnen en buiten uw bedrijf. Het is ook een mogelijkheid om dingen die niet goed gingen zelf uit te leggen en te nuanceren, dilemma’s waar u mee geconfronteerd wordt te laten zien of de overwegingen die tot bepaalde strategische keuzes hebben geleid toe te lichten. Op die manier kan uw organisatie meer vertellen over alle inspanningen en mogelijke critici de wind uit de zeilen te nemen. Het maken van een duurzaamheidsverslag is intern een nuttig instrument om de koers te bepalen voor de volgende periode; het nodigt uit om bewust doelen te stellen en nieuwe initiatieven te beginnen 8

9 Duurzaam Ondernemen Brabant Water SPERWER consultancy Reactie op Duurzaamheidsverslag BW -1- Gericht op ‘Planet’ en minder op de andere p’s Binnen ‘Planet’ gericht op milieuvriendelijk produceren van het water, duurzaam omgaan met de bronnen (waterwingebieden), maar niet op terugdringen van het verbruik Waterdruppelinstallatie Waterzuinige douchekop Afval is voedsel Recycling binnen huishoudens 9

10 Duurzaam Ondernemen Brabant Water SPERWER consultancy Reactie op Duurzaamheidsverslag BW -2- Wat is de diepere, onderliggende visie Wie zijn de stakeholders Wie heeft het geschreven Hoe ervoor te zorgen dat het ingebed wordt in de organisatie –Wie (zouden) er van op de hoogte binnen de organisatie (moeten) zijn 10

11 Duurzaam Ondernemen Brabant Water SPERWER consultancy Visie gevraagd op... Samenwerkingsverband met milieu-organisaties en de Dialoogtafel Water Waarden en normen De bijdrage aan de lokale omgeving De bron/product: –Ontwikkeling van een systeem van druppelirrigatie waarbij elke druppel op een plant komt en water niet zomaar langs gewassen stroomt –Waterzuinige douchekop –Kwaliteit van industrieel water op maat met behulp van membraantechnologie –Grijs water –Zelfvoorziening van kleinere gebieden 11

12 Duurzaam Ondernemen Brabant Water SPERWER consultancy Wie doet wat... Wie is accountable Wie is responsable Wie wordt er geraadpleegd Wie moet er worden geinformeerd –Wie moet welke informatie hebben –Communicatie(plan) 12

13 Duurzaam Ondernemen Brabant Water SPERWER consultancy Een gestructureerde aanpak van duurzaam ondernemen Het inventariseren van de verwachtingen en eisen van stakeholders Het formuleren van een visie, missie en gedragscode Het ontwikkelen van een strategie voor de korte en langere termijn Het opzetten van een monitoring- en rapportagesysteem Het verankeren in kwaliteits- en managementsystemen Het intern en extern communiceren over de aanpak en behaalde resultaten 13

14 Duurzaam Ondernemen Brabant Water SPERWER consultancy Voorstel voor een gestructureerde Project Aanpak gericht op een consistent Duurzaam Ondernemen Rob van Weenen Brabant Water, 18 juni 2008

15 Duurzaam Ondernemen Brabant Water SPERWER consultancy Hoe bepalen en prioriteren we de belangrijkste thema’s Hoe kunnen we van de nood een deugd maken? Is er een competitief voordeel te behalen? Bij duurzaam ondernemen komen vragen naar boven... Hoe te reageren op de verschillende externe factoren? Hoeveel kost het? Wat verstaan wij onder duurzaam ondernemen Wie maken wij er blij mee Wie zijn onze stakeholders?

16 Duurzaam Ondernemen Brabant Water SPERWER consultancy Om de besluitvorming te verbeteren wordt het project in een drietal fasen uitgevoerd... FASE 0 FASE 1 MVO- analyse FASE 2 ‘Awareness’ Voorbereiding Inbedding en Verankering : BW beslist Visie Waarden en normen Keuzes

17 Duurzaam Ondernemen Brabant Water SPERWER consultancy MVO analyse Inbedding en verankering Hoofd resultaten Kern activiteiten Het opzetten van monitoring- en rapportagesysteem Het verankeren in kwaliteits- en managementsystemen Het intern en extern communiceren over de aanpak en behaalde resultaten Een robuuste en consistente implementatie van duuzaam ondernemen Actie plan Aard en mate van de gevolgen. Kosten/baten- analyse. Het formuleren van een visie, missie en gedragscode Het ontwikkelen van een strategie voor de korte en langere termijn Voorbereiding MVO-visie op hoofdlijnen Bewustwording van de organisatie. Vaststellen van prioriteiten MVO workshops per aandachtsgebied MVO awareness presentaties Het inventariseren van de verwachtingen en eisen van stakeholders Iedere fase resulteert in concrete resultaten en is de basis voor de volgende fase

18 Duurzaam Ondernemen Brabant Water SPERWER consultancy Voorbereiding Wij stellen een MVO-project voor met de volgende karakteristieken...  Stel samen met de in- en externe belanghebbenden de eisen en wensen op en bepaal welke factoren (in- en extern) het duurzaamondernemen- proces beinvloeden en bepalen. Missie van het project  Kwalitatieve en kwantitatieve gevolgen van de eerder vastgestelde factoren.  Een actie-plan  Kosten/baten analyse  Concurrentie-analyse voor/na MVO.  Kwalitatieve en kwantitatieve gevolgen van de eerder vastgestelde factoren.  Een actie-plan  Kosten/baten analyse  Concurrentie-analyse voor/na MVO. Doelstellingen  “Sponsorship’ door het management  Toegang tot alle noodzakelijke informatie  Deelname en betrokkenheid van alle sleutelfiguren  Bereik organisatie-brede oplossingen en consensus  “Sponsorship’ door het management  Toegang tot alle noodzakelijke informatie  Deelname en betrokkenheid van alle sleutelfiguren  Bereik organisatie-brede oplossingen en consensus Kritische succesfactoren MVO-analyse Inbedding en verankering

19 Duurzaam Ondernemen Brabant Water SPERWER consultancy De MVO-analyse is een kritische succesfactor in het gehele traject... INPUTOUTPUT MVO- ANALYSE Inbedding en verankering t=f(x 1,x 2,x 3,....x n ) “Business Case” Markten Restricties Personen Politiek Doelen Technologie Kosten Onzekerheden Tijd Strategieen Stakeholders Risicos Mobilisatie


Download ppt "Duurzaam Ondernemen Brabant Water SPERWER consultancy Duurzaam Ondernemen Een oriënterend gesprek over Duurzaam Ondernemen met de heren Hoogwout en Westgeest."

Verwante presentaties


Ads door Google