De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fontys Hogescholen: Werktuigbouwkunde 1 Duurzame ambitie van Fontys Werktuigbouwkunde Aanpak tot implementatie van duurzame ontwikkeling in het onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fontys Hogescholen: Werktuigbouwkunde 1 Duurzame ambitie van Fontys Werktuigbouwkunde Aanpak tot implementatie van duurzame ontwikkeling in het onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Fontys Hogescholen: Werktuigbouwkunde 1 Duurzame ambitie van Fontys Werktuigbouwkunde Aanpak tot implementatie van duurzame ontwikkeling in het onderwijs en de organisatie

2 Fontys Hogescholen: Werktuigbouwkunde 2 Werkveld werktuigbouwkundige ingenieur Bedrijf Faciliteren van projecten en bedrijfsafdelingen Vinden van trends en verkopen van producten in de toekomst Bedrijfsleiding Bedrijfsdoelen Management Realisatie Klanten Industriële klanten Consumenten Terugkoppeling van de voortgang Contact met klanten. Bepalen van hun problemen en hun wensen De Werktuigbouwkundige ingenieur Intermediair :Toepassen van kennis en vaardigheden in werktuigbouwkundige processen Intermediair:Contacten hebben met de markt gebruik makend van je kennis en vaardigheden van de werktuigbouwkunde Bijdrage leveren aan de leiding van een bedrijf Intermediair:Vertalen van praktische wensen van klanten naar korte of lange termijn bedrijfsdoelen Intermediair :Vertalen van bedrijfsdoelen naar realistische bedrijfsactiviteiten

3 Fontys Hogescholen: Werktuigbouwkunde 3 Ambities van studenten en competentieleren Analyseren Bedrijfsprocessen managen Communiceren Coöpereren Ethisch handelen Interdisciplinair werken Ondernemen Ontwerpen Processen realiseren Persoonlijke ontwikkeling Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Ambitie- competenties

4 Fontys Hogescholen: Werktuigbouwkunde 4 Gedragbepalende competenties duurzame ingenieur Analyseren Bedrijfsprocessen managen Communiceren Coöpereren Ondernemen Ontwerpen Processen realiseren Persoonlijke ontwikkeling Ethisch handelen Interdisciplinair werken

5 Fontys Hogescholen: Werktuigbouwkunde 5 Ethisch handelen •De ingenieur werkt volgens een beroepsethisch handvest waarin een handelen staat beschreven dat recht doet aan zowel de mens, de maatschappij en het toepassen van de techniek. (verantwoorden, wat wel kan en wat niet?) •Voorbeeld: –4)Met het oog op het welzijn van huidige en toekomstige generaties houden ingenieurs rekening met de draagkracht van de natuur. Zo dragen ze bij tot een duurzame ontwikkeling op deze aarde. Dit houdt een actieve aandacht in voor de ecologische gevolgen van technologische projecten.

6 Fontys Hogescholen: Werktuigbouwkunde 6 Interdisciplinair werken •Samenwerken met andere disciplines waarbij men in staat moet zijn de sterkten en de zwakten van de eigen en de andere discipline in te zien en dit maximaal te benutten voor het vinden van een betere, duurzame oplossing van het probleem.

7 Fontys Hogescholen: Werktuigbouwkunde 7 5 de jaar Beroepsbeeld Loopbaan- verwachting Loopbaan- wensen droomberoep Je eigen droom doen uitkomen! competentieontwikkeling Kennis, vaardigheden en attitude ontwikkelen Persoonlijke ontwikkeling student naar een professioneel Werktuigbouwkundige Ingenieur Verwachting Een droom hebben Oriëntering Zelfbeeld Leren Competentieleren Afronding basisonderwijs van een ingenieur Proof on the pudding Confrontatie in de stage. Eindonderwijs Bewijs van bekwaamheid in gekozen competenties 0 de jaar 1 ste jaar 2 de jaar3 de jaar4 de jaar Vak met Competentie- ontwikkeling Sub- competenties Vak met Competentie- ontwikkeling Vak met Competentie- ontwikkeling Vak met Competentie- ontwikkeling Vak met Competentie- ontwikkeling Vak met Competentie- ontwikkeling Vak met Competentie- ontwikkeling Vak met Competentie- ontwikkeling Vak met Competentie- ontwikkeling Vak met Competentie- ontwikkeling Projecten 18 landelijke competenties zijn verweven in de vakken en de persoonlijke ontwikkeling Afstuderen Stage Projecten

8 Fontys Hogescholen: Werktuigbouwkunde 8 Bekwaamheid tonen en uitdragen 4 e jaar Onbewust bekwaam Bekwaamheid tonen 3 e jaar Bewust bekwaam Bekwaam worden 2 e jaar Methode van competentie- ontwikkeling duurzaamheid Bewust onbekwaam Bewust- worden 1 e jaar Onbewust onbekwaam Duurzame ingenieur

9 Fontys Hogescholen: Werktuigbouwkunde 9 Bekwaamheid tonen en uitdragen 4 e jaar Onbewust bekwaam Bekwaamheid tonen 3 e jaar Bewust bekwaam Bekwaam worden 2 e jaar Methode van competentie- ontwikkeling duurzaamheid Bewust onbekwaam Bewust- worden 1 e jaar Onbewust onbekwaam Duurzame ingenieur Oriëntering op duurzame ontwikkeling: •Productlevenscyclus en duurzaamheid •Duurzame producten doen het beter •Green compagnies doen het goed •Wat als...? Toekomstvisies, positief en negatief •Wetgeving, convenanten, internationale afspraken •kengetallen, kosten indien niet duurzaam •NMP, EPN, EPC, PPP,... •Milieubelasting en samenleving •Duurzaamheid-debatten

10 Fontys Hogescholen: Werktuigbouwkunde 10 Bekwaamheid tonen en uitdragen 4 e jaar Onbewust bekwaam Bekwaamheid tonen 3 e jaar Bewust bekwaam Methode van competentie- ontwikkeling duurzaamheid Bewust- worden 1 e jaar Onbewust onbekwaam Duurzame ingenieur Bekwaam worden 2 e jaar Bewust onbekwaam Werken met methoden, tools simulaties: Levenscyclusanalyses Diverse analyse tools Duurzaam innoveren /ontwerpen Duurzaamheid in vakken, Energiebesparing, energieopwekking, Energiebewust Ontwerpen en Duurzaam produceren, Waardeanalyse, FMEA, MET, Point of no return..... Eco-indicator, Simapro,…….

11 Fontys Hogescholen: Werktuigbouwkunde 11 Bekwaamheid tonen en uitdragen 4 e jaar Onbewust bekwaam Bekwaam worden 2 e jaar Methode van competentie- ontwikkeling duurzaamheid Bewust onbekwaam Bewust- wording 1 e jaar Onbewust onbekwaam Duurzame ingenieur Bekwaamheid tonen 3 e jaar Bewust bekwaam Werken aan duurzaamheid sub-competenties en verdiepingsproject

12 Fontys Hogescholen: Werktuigbouwkunde 12 Bekwaamheid tonen 3 e jaar Bewust bekwaam Bekwaam worden 2 e jaar Methode van competentie- ontwikkeling duurzaamheid Bewust onbekwaam Bewust- wording 1 e jaar Onbewust onbekwaam Bekwaamheid tonen en uitdragen 4 e jaar Onbewust bekwaam Duurzame ingenieur Bijdrage leveren aan projecten met complexe duurzaamheidproblemen •Bekwaamheid verbreden in groot project •Interdisciplinair project samen met DHO en/of •Noord-zuid-project •DTO, toekomstvisie •Duurzaamheidvisie voor zijn droomberoep

13 Fontys Hogescholen: Werktuigbouwkunde 13 Ambitie Werktuigbouwkunde Fontys hogescholen: Opleiden van een ingenieur die vanzelf sprekend meewerkt aan een duurzame ontwikkeling van de maatschappij nu en voor de toekomst


Download ppt "Fontys Hogescholen: Werktuigbouwkunde 1 Duurzame ambitie van Fontys Werktuigbouwkunde Aanpak tot implementatie van duurzame ontwikkeling in het onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google