De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het doorstroomrelevant beoordelen van het profielwerkstuk Frans Resink EM-conferentie Economie en Maatschappijprofiel: van meest gekozen profiel naar meest.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het doorstroomrelevant beoordelen van het profielwerkstuk Frans Resink EM-conferentie Economie en Maatschappijprofiel: van meest gekozen profiel naar meest."— Transcript van de presentatie:

1 het doorstroomrelevant beoordelen van het profielwerkstuk Frans Resink EM-conferentie Economie en Maatschappijprofiel: van meest gekozen profiel naar meest geprofileerde keuze Leeuwarden, donderdag 18 oktober 2012

2 intro

3 leerlingschoolverlater VOHO

4 intro diploma ? schoolverlater VOHO

5 intro diploma ? ? schoolverlater VOHO

6 intro schoolverlater diploma ! VOHO ?

7 intro schoolverlater diploma ! ? VOHO

8 intro ?! schoolverlater diploma VOHO ?

9 intro ?! schoolverlater diploma VOHO ?

10 intro schoolverlater ? VOHO ? diploma

11 intro ? VOHO ? diploma

12 intro ? VOHO diploma

13 intro ! VOHO diploma

14 intro ! VOHO ! diploma

15 intro VOHO ! diploma

16 intro VOHO diploma

17 intro onderzoek- vaardigheid VOHO profielwerkstuk competen- ties ties

18 intro onderzoek- vaardigheid VOHO profielwerkstuk competen- ties ties

19 leidraad intro een profielwerkstuk op het eerste gezicht en bij nader inzien een aanzet om doorstroomrelevant(er) te beoordelen het idee de uitwerking ervan een praktische kennismaking ermee uw reacties, feedback en mogelijk verdere bijdrage afsluiting van de workshop

20 zo maar een profielwerkstuk... “Winkelen in de periferie” samenvatting “Winkelen in de periferie “ analyse van kerntaak en werkprocessen “Winkelen in de periferie “ analyse van mogelijk onderliggende competenties herkenbaar? aanvaardbaar? herkenbaar?

21 doorstroomrelevante competenties? leiden en beslissen ondersteunen en samenwerken interacteren, beïnvloeden, presenteren analyseren en interpreteren creëren en leren organiseren en uitvoeren aanpassen en aankunnen ondernemen en presteren beslissen en activiteiten initiëren aandacht en begrip tonen relaties bouwen en netwerken formuleren en rapporteren onderzoeken kwaliteit leveren omgaan met verandering en aanpassen gedrevenheid en ambitie tonen aansturen begeleiden samenwerken en overleggen ethisch en integer handelen overtuigen en beïnvloeden presenteren vakdeskundigheid toepassen materialen en middelen inzetten analyseren creëren en innoveren leren plannen en organiseren op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten instructies en procedures opvolgen met druk en tegenslag omgaan ondernemend en commercieel handelen bedrijfsmatig handelen

22 doorstroomrelevant beoordelen aan de hand van tussentijdse producten als blijk van competentie op basis van links tussen beoordelingsaspecten en competenties uit de productbeoordeling een competentiebeoordeling afleiden

23 onderzoek doen probleemstellingplan van aanpak (klad)verslagpresentatie logboek samenwerking tussentijdse producten

24 links tussen beoordelingsaspecten en competenties kerntaak: onderzoek doen IIIIIIVVIVIIVIII tussenproduct: probleemstelling ABEFHOPQRSUWXY beoordelingsaspecten: 1235712321122312441414511 1De probleemkeuze getuigt van initiatief van de leerling. X 2De probleemkeuze getuigt van durf en flair. X X X 3De probleemkeuze getuigt van passie. X XX 4Het probleem is interessant en/of origineel. X 5Het probleem is uitdagend voor de leerling. X X 6Het probleem is relevant voor de leerling. X X 7Het probleem is relevant voor de opleiding, c.q. het vak. XX 8Het probleem is relevant in het licht van een mogelijk te kiezen vervolgstudie. XX X 9Het probleem is relevant voor externe belanghebbenden, zoals een externe opdrachtgever. XX 10De probleemkeuze is gemotiveerd vanuit persoonlijke leerdoelen. X X X 11Het probleem is verwoord in een heldere en eenduidig geformuleerde probleemstelling. X 12De probleemstelling bevat een onderzoeks- of ontwerpvraag. X 13Uit de probleemstelling is een passende probleemaanpak afgeleid. X De probleemaanpak omvat: 14  een voorstel voor een onderzoeksmethodiek, c.q. -techniek(en) X 15  een tijdpad XX X 16  een taakverdeling, in geval van groepswerk of samenwerking met anderen. XXX X X X 17De probleemaanpak is uitvoerbaar, gegeven de beschikbare:  kennis en kunde  tijd  middelen en/of faciliteiten  begeleiding. X X X

25 links tussen beoordelingsaspecten en competenties kerntaak: onderzoek doen IIIIIIVVIVIIVIII tussenproduct: probleemstelling ABEFHOPQRSUWXY beoordelingsaspecten: 1235712321122312441414511 1De probleemkeuze getuigt van initiatief van de leerling. X 2De probleemkeuze getuigt van durf en flair. X X X 3De probleemkeuze getuigt van passie. X XX 4Het probleem is interessant en/of origineel. X 5Het probleem is uitdagend voor de leerling. X X 6Het probleem is relevant voor de leerling. X X 7Het probleem is relevant voor de opleiding, c.q. het vak. XX 8Het probleem is relevant in het licht van een mogelijk te kiezen vervolgstudie. XX X 9Het probleem is relevant voor externe belanghebbenden, zoals een externe opdrachtgever. XX 10De probleemkeuze is gemotiveerd vanuit persoonlijke leerdoelen. X X X 11Het probleem is verwoord in een heldere en eenduidig geformuleerde probleemstelling. X 12De probleemstelling bevat een onderzoeks- of ontwerpvraag. X 13Uit de probleemstelling is een passende probleemaanpak afgeleid. X De probleemaanpak omvat: 14  een voorstel voor een onderzoeksmethodiek, c.q. -techniek(en) X 15  een tijdpad XX X 16  een taakverdeling, in geval van groepswerk of samenwerking met anderen. XXX X X X 17De probleemaanpak is uitvoerbaar, gegeven de beschikbare:  kennis en kunde  tijd  middelen en/of faciliteiten  begeleiding. X X X

26 uit de productbeoordeling een competentiebeoordeling afleiden leiden en beslissen ondersteunen en samenwerken interacteren, beïnvloeden, presenteren analyseren en interpreteren creëren en leren organiseren en uitvoeren aanpassen en aankunnen ondernemen en presteren 8,3 7,8 10 n.v.t. 8,2 7 7,8 5,5

27

28 Herkent u de beoordelingsaspecten? een productbeoordeling kritisch doornemen Welke mist u? Welke vindt u overbodig? Is beoordeling aan de hand van louter doorstroomrelevante aspecten voor u compleet genoeg?

29 uw feedback Wat waardeert u?Wat kan beter?

30 uw hulp gevraagd de beoordelingsinstrumenten inhoudelijk valideren de beoordelingsinstrumenten testen in praktijk welke competenties zijn ècht doorstroomrelevant > het beoordelen waard? welke aspecten van onderzoeken & ontwerpen tellen bij de beoordeling? hoe bevallen ze? klopt de beoordeling die ze opleveren? motiveren ze leerlingen / studenten tot vervolgleerdoelen? iets voor u?

31 voor meer informatie of nader contact: f.resink@slo.nl


Download ppt "Het doorstroomrelevant beoordelen van het profielwerkstuk Frans Resink EM-conferentie Economie en Maatschappijprofiel: van meest gekozen profiel naar meest."

Verwante presentaties


Ads door Google