De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De onderzoeksleerlijn als rode draad door de opleiding HRM Ernst van Hal Etalagebijeenkomst 10 – 09 - 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De onderzoeksleerlijn als rode draad door de opleiding HRM Ernst van Hal Etalagebijeenkomst 10 – 09 - 2013."— Transcript van de presentatie:

1 De onderzoeksleerlijn als rode draad door de opleiding HRM Ernst van Hal Etalagebijeenkomst 10 – 09 - 2013

2 Onderzoeksleerlijn als rode draad door de opleiding HRM A/B cluster C/D cluster E/F cluster G/H Cluster

3 Onderzoeksleerlijn • 11 fasen van onderzoek • Deze fasen komen in ieder cluster terug • De complexiteit en de zelfstandigheid nemen toe gedurende de opleiding

4 Onderzoeksleerlijn als rode draad door de opleiding HRM • A cluster, periode 1: – De student maakt kennis met de 11 fasen van onderzoek – De student leert literatuurstudie uit te voeren – De student kan deze 11 fasen herkennen in een bestaand onderzoek A/B cluster C/D cluster E/F cluster G/H Cluster

5 Onderzoeksleerlijn als rode draad door de opleiding HRM • A cluster, periode 2: – De student brengt de opgedane kennis in de praktijk d.m.v. een observatie onderzoek – De student schrijft een onderzoeksrapportage en presenteert deze A/B cluster C/D cluster E/F cluster G/H Cluster

6 Onderzoeksleerlijn als rode draad door de opleiding HRM • B cluster, periode 1 & 2: – De student maakt kennis met kwalitatief onderzoek (literatuurstudie & interviews) – De student maakt kennis met kwantitatief onderzoek (enquête) – De student maakt kennis met statistiek en SPSS – De student rapporteert zijn kwalitatief en kwantitatief onderzoek A/B cluster C/D cluster E/F cluster G/H Cluster

7 Onderzoeksleerlijn als rode draad door de opleiding HRM • C cluster, periode 1: – De student maakt kennis met de eisen die gesteld worden aan afstudeerders. – De student leert praktijkgerichte onderzoeksvragen te stellen over organisatie psychologische theorieën. – De student leert zich gedegen voor te bereiden op een interview. – De student leert interviews af te nemen en te analyseren. – De student rapporteert zijn bevindingen en geeft een posterpresentatie. A/B cluster C/D cluster E/F cluster G/H Cluster

8 Onderzoeksleerlijn als rode draad door de opleiding HRM • D-cluster, periode 2: – De student schrijft een plan van aanpak voor een kwantitatief onderzoek waarvan de resultaten kunnen bijdragen aan de onderbouwing van een HRM-adviesrapport – De student ontwikkelt een (digitaal) kwantitatief onderzoeksinstrument passend bij het bovengenoemde plan van aanpak A/B cluster C/D cluster E/F cluster G/H Cluster

9 Onderzoeksleerlijn als rode draad door de opleiding HRM • E/F-cluster (stage) – De student schrijft een rapport over een door de student zelf uitgevoerd kwalitatief en/of kwantitatief onderzoek binnen de stageorganisatie. A/B cluster C/D cluster E/F cluster G/H Cluster

10 Onderzoeksleerlijn als rode draad door de opleiding HRM • H cluster (afstuderen) – De student kan de 11 fasen van de onderzoeksleerlijn zelfstandig toepassen op een complex HRM-vraagstuk – De student geeft de afstudeerorganisatie een praktisch bruikbaar advies, gebaseerd op methodologisch verantwoord uitgevoerd onderzoek A/B cluster C/D cluster E/F cluster G/H Cluster

11 Oude wijn

12 Wat deed de student al voor we met de leerlijn OND begonnen? • Is er een opdrachtbeschrijving van de opdrachtgever? • Is er een omschrijving van het probleem, benodigde theorieën, definities? • Wat moet de student opleveren? • De student doet een enquête, een vragenlijst, een literatuurstudie, of iets anders? • Zijn er zaken om rekening mee te houden? • Wanneer moet ik klaar zijn en wat mag/zal het kosten? • Wie houd ik op de hoogte?

13 De leerlijn ONDERZOEK

14 Oriënteren op het probleemDefiniëren van het probleemFormuleren van doelstellingFormuleren hoofd- en subvragenVerantwoording onderzoeksmethodeVerzamelen gegevensAnalyseren van gegevensInterpreteren van resultatenFormuleren conclusiesFormuleren van aanbevelingenRapporteren De 11 fasen van onderzoek

15 Maar nu geformaliseerd • In voorlichting • In het onderwijs • In studiehandleiding • In studiegids • In beoordelingsprotocollen • In alle communicatie • Enzovoort • Een kwestie van doen!

16 • Onze startbekwame professional vliegt uit 


Download ppt "De onderzoeksleerlijn als rode draad door de opleiding HRM Ernst van Hal Etalagebijeenkomst 10 – 09 - 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google