De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verandermanagement Hoofdstuk 1 Verandermanagement; een rondleiding in en buiten het vakgebied.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verandermanagement Hoofdstuk 1 Verandermanagement; een rondleiding in en buiten het vakgebied."— Transcript van de presentatie:

1 Verandermanagement Hoofdstuk 1 Verandermanagement; een rondleiding in en buiten het vakgebied

2 Definitie Verandermanagement is het effectief en projectmatig sturing geven aan activiteiten die gericht zijn op het aanpassen van een organisatie aan strategische wijzigingen. Elementen: interne veranderingen als gevolg van externe ontwikkelingen; betreft veelal de gehele organisatie; managementvaardigheden en –technieken; projectmatige aanpak; gericht op het verbeteren van de effectiviteit (klantgerichtheid) en/of efficiëntieverhoging (de doelmatigheid van processen). Verandermanagement hoofdstuk 1 Inleiding

3 Historische ontwikkeling (1)
Diffusie-/adoptietheorieën Kern: Daadwerkelijk realiseren van de noodzakelijk geachte organisatieverandering. Aandacht voor: Het manipuleren van individueel/groepsgedrag in relatie tot de noodzakelijk geachte organisatieverandering Verandermanagement hoofdstuk 1 Inleiding

4 Historische ontwikkeling (2)
Planned (organizational) change Kern: Planmatige aanpak organisatieverandering en het verlagen van de drempels bij betrokkenen ten aanzien van de verandering. Aandacht voor: Planning/fasering van veranderprocessen en menselijke problemen (angst voor verandering, conflicten, weerstand) Verandermanagement hoofdstuk 1 Inleiding

5 Historische ontwikkeling (3)
Organization Development (OD) Kern: Het veranderen van systeem-, structuurcondities en het begeleiden van individuele en groepsaanpassingsprocessen. Aandacht voor: Het vergroten van het probleemoplossend vermogen van een organisatie. Op zoek naar kritische succesfactoren van de organisatie. Verandermanagement hoofdstuk 1 Inleiding

6 Historische ontwikkeling (4)
Organization Transformation (OT) 1986-heden Kern: Het bepalen en toepassen van een integrale veranderstrategie en bijpassende interventiemethoden Aandacht voor: zorgvuldige diagnose; bepalen van de veranderingen; bepalen van de veranderstrategieën en interventiemethoden. Verandermanagement hoofdstuk 1 Inleiding

7 Model (1); externe en interne analyse
Sterkten en zwakten (Strengths, Weaknesses) Externe analyse Kansen en bedreigingen (Opportunities, Threats) Confrontatieanalyse Organisatiestructuur Organisatiecultuur Interne processen en innovatief vermogen Financiën Analyse van de marktomgeving Analyse van de algemene omgeving Concurrentieanalyse Marketing Afnemers & Markten Visie Missie Verandermanagement hoofdstuk 1 Inleiding

8 Model (2); strategie bepaling
Interne analyse Sterkten en zwakten (Strengths, Weaknesses) Externe analyse Kansen en bedreigingen (Opportunities, Threats) Confrontatieanalyse Strategische opties Beoordelingscriteria en selectie Strategie en vaststellen ondernemings-doelstellingen Verandermanagement hoofdstuk 1 Inleiding

9 Model (3); verandermanagement
Strategie en vaststellen ondernemingsdoelstellingen Vaststellen veranderstrategieën en -instrumenten SOLL situatie Kritische succesfactoren (KSF) Interne processen en innovatief vermogen Financiën IST situatie Interne organisatie Marketing Afnemers & Markten Organisatiestructuur Organisatiecultuur Plan van aanpak verbeterbeleid Implementatie verbeterbeleid Evaluatie verbeteringen Prestatie indicatoren (PI), normen en verbeteracties Verandermanagement hoofdstuk 1 Inleiding

10 Het model aanpak cases verandermanagement
casuïstiek beoordeling Data / Informatie vaststellen behoefte, kaders, ontwerp, bronnen data verzamelen (desk en field research) data verwerken analyseren, interpreteren en beoordelen Wat is de kern van het probleem? Rapportage presentatie Managen knelpunten plan van aanpak team / TVB tijd rapportage strategieën / instrumenten kosten / baten analyse Diagnose Data Aanpak aandachtsgebieden keuze modellen / theorieën veranderpunten conclusies Presentatie toegesneden op publiek indeling keep it simple resultaten Verandermanagement hoofdstuk 1 Inleiding


Download ppt "Verandermanagement Hoofdstuk 1 Verandermanagement; een rondleiding in en buiten het vakgebied."

Verwante presentaties


Ads door Google