De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verandermanagement Hoofdstuk 1 Verandermanagement; een rondleiding in en buiten het vakgebied.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verandermanagement Hoofdstuk 1 Verandermanagement; een rondleiding in en buiten het vakgebied."— Transcript van de presentatie:

1 Verandermanagement Hoofdstuk 1 Verandermanagement; een rondleiding in en buiten het vakgebied

2 Verandermanagement hoofdstuk 1 Inleiding2 Definitie Verandermanagement is het effectief en projectmatig sturing geven aan activiteiten die gericht zijn op het aanpassen van een organisatie aan strategische wijzigingen. Elementen: interne veranderingen als gevolg van externe ontwikkelingen; betreft veelal de gehele organisatie; managementvaardigheden en –technieken; projectmatige aanpak; gericht op het verbeteren van de effectiviteit (klantgerichtheid) en/of efficiëntieverhoging (de doelmatigheid van processen).

3 Verandermanagement hoofdstuk 1 Inleiding3 Historische ontwikkeling (1) Diffusie-/adoptietheorieën 1950-1969 Kern: Daadwerkelijk realiseren van de noodzakelijk geachte organisatieverandering. Aandacht voor: Het manipuleren van individueel/groepsgedrag in relatie tot de noodzakelijk geachte organisatieverandering

4 Verandermanagement hoofdstuk 1 Inleiding4 Historische ontwikkeling (2) Planned (organizational) change 1969-1973 Kern: Planmatige aanpak organisatieverandering en het verlagen van de drempels bij betrokkenen ten aanzien van de verandering. Aandacht voor: Planning/fasering van veranderprocessen en menselijke problemen (angst voor verandering, conflicten, weerstand)

5 Verandermanagement hoofdstuk 1 Inleiding5 Historische ontwikkeling (3) Organization Development (OD) 1974-1985 Kern: Het veranderen van systeem-, structuurcondities en het begeleiden van individuele en groepsaanpassingsprocessen. Aandacht voor: Het vergroten van het probleemoplossend vermogen van een organisatie. Op zoek naar kritische succesfactoren van de organisatie.

6 Verandermanagement hoofdstuk 1 Inleiding6 Historische ontwikkeling (4) Organization Transformation (OT) 1986-heden Kern: Het bepalen en toepassen van een integrale veranderstrategie en bijpassende interventiemethoden Aandacht voor: zorgvuldige diagnose; bepalen van de veranderingen; bepalen van de veranderstrategieën en interventiemethoden.

7 Verandermanagement hoofdstuk 1 Inleiding7 Model (1); externe en interne analyse Interne analyse Sterkten en zwakten (Strengths, Weaknesses) Externe analyse Kansen en bedreigingen (Opportunities, Threats) Confrontatieanalyse Organisatiestructuur Organisatiecultuur Organisatiestructuur Organisatiecultuur Interne processen en innovatief vermogen Financiën Analyse van de marktomgeving Analyse van de algemene omgeving Analyse van de algemene omgeving Concurrentieanalyse Marketing Afnemers & Markten Marketing Afnemers & Markten Visie Missie

8 Verandermanagement hoofdstuk 1 Inleiding8 Model (2); strategie bepaling Interne analyse Sterkten en zwakten (Strengths, Weaknesses) Externe analyse Kansen en bedreigingen (Opportunities, Threats) Confrontatieanalyse Strategische opties Beoordelingscriteria en selectie Strategische opties Beoordelingscriteria en selectie Strategie en vaststellen ondernemings- doelstellingen

9 Verandermanagement hoofdstuk 1 Inleiding9 Model (3); verandermanagement Strategie en vaststellen ondernemingsdoelstellingen Vaststellen veranderstrategieën en -instrumenten Vaststellen veranderstrategieën en -instrumenten SOLL situatie Kritische succesfactoren (KSF) Interne processen en innovatief vermogen Interne processen en innovatief vermogen Financiën IST situatie Interne organisatie IST situatie Interne organisatie Marketing Afnemers & Markten Marketing Afnemers & Markten Organisatiestructuur Organisatiecultuur Organisatiestructuur Organisatiecultuur Plan van aanpak verbeterbeleid Plan van aanpak verbeterbeleid Implementatie verbeterbeleid Evaluatie verbeteringen Prestatie indicatoren (PI), normen en verbeteracties Evaluatie verbeteringen Prestatie indicatoren (PI), normen en verbeteracties

10 Verandermanagement hoofdstuk 1 Inleiding10 Het model aanpak cases verandermanagement casuïstiek beoordeling Data / Informatie  vaststellen behoefte, kaders, ontwerp, bronnen  data verzamelen (desk en field research)  data verwerken  analyseren, interpreteren en beoordelen Wat is de kern van het probleem? Rapportage presentatie Managen  knelpunten  plan van aanpak  team / TVB  tijd Rapportage  rapportage  strategieën / instrumenten  plan van aanpak  kosten / baten analyse Diagnose Data Aanpak Managen Diagnose  aandachtsgebieden  keuze modellen / theorieën  veranderpunten  conclusies Presentatie  toegesneden op publiek  indeling  keep it simple  resultaten


Download ppt "Verandermanagement Hoofdstuk 1 Verandermanagement; een rondleiding in en buiten het vakgebied."

Verwante presentaties


Ads door Google