De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Risicomanagement WWB proces + Inbedding in Risicomanagement ISO 31000.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Risicomanagement WWB proces + Inbedding in Risicomanagement ISO 31000."— Transcript van de presentatie:

1 Risicomanagement WWB proces + Inbedding in Risicomanagement ISO 31000

2 WWB als proces. WWB als kwaliteit WWB en Risicomanagement. De essentie van ISO 311000. PRIMO Nederland FOCUS. Dagelijkse nieuwsbrief Inleiding

3 WWB is een proces. Specifieke procedure + stappen. De inzet van medewerkers is bekend. Focus op SMART doelen. Beheersing, kennis & ervaring. WWB als Proces I

4 Het WWB-proces heeft een start + stop. Bekend is wie waar aan werkt. De work-load door het jaar heen is bekend. De kennis is geborgd. WWB als Proces II

5 Vertrouwen in eigen kunnen en prestaties. Definitie van de parameters. De normen zijn duidelijk. Borging in de organisatie. ISO 9000 gecertificeerd !! WWB als Kwaliteit

6 Inzicht in onzekerheid. Het voorzien van de kansen. Bekend met de bedreigingen. Beheermaatregelen aanwezig. WWB ingebed in ISO 31000 !!! WWB als RiMa procesI

7 Risico: Het effect van onzekerheid op het behalen van doelstellingen. Onzekerheid: het geheel of gedeeltelijk ontbreken van informatie over, inzicht in of kennis van een gebeurtenis,, de gevolgen daarvan, of de waarschijnlijkheid dat deze zich voordoet. Gebeurtenis: optreden van, of wijziging in, een bepaalde combinatie van omstandigheden. Gevolg: uitkomst van een gebeurtenis waardoor doelstellingen worden beïnvloed. Het RiMa proces2

8 Mandaat en commitment (4.2) Implementatie van risico- management (4.4) Ontwerp van een kader voor het managen van risico’s (4.3) Continue verbetering van het kader (4.6) Monitoring en beoordeling van het kader (4.5) Kader (Hoofdstuk 4) a) Voegt waarde toe b) Is geintegreerd in de processen van de organisatie c) Maakt deel uit van de besluitvorming d) Onzekerheden worden expliciet benoemd e) Systematisch, gestructureerd en tijdig f) Gebaseerd op de best beschikbare informatie g) Op maat gesneden h) Houdt rekening met menselijke en culturele factoren i) Transparant en sluit niemand uit j) Dynamisch, iteratief en reagerend op veranderingen k) Ondersteunt continue verbetering en de uitbouw van de organsiatie Principes (Hoofdstuk 3) Proces (Hoofdstuk 5) Vaststellen van de context (5.3) Risicobeoordeling (5.4) Risico-identificatie (5.4.2) Risico-analyse (5.4.3) Risico-evaluatie(5.4.4) Risicobehandeling (5.5) Communicatie en overleg (5.2)Monitoring en beoordeling (5.6) Samenhang ISO 31000

9 Mensen denken en handelen pro- actief. Iedereen heeft duidelijk zicht op de ontwikkelingen. Robuuste werkprocessen. Duidelijke prestaties. Doelrealisatie is bijna zeker !!!!!!!!! WWB en Risico’s; DUS

10 www.primonederland.eu Focus; dagelijkse nieuwskrant. admin@primo-europe.eu PRIMO NEDERLAND

11 Lokaal/ Regionaal/ Provinciaal Publiek Risicomanagement voor; Gemeenten; dus ALLE VNG-leden. Provincies. Waterschappen. PRIMO NEDERLAND

12 Dank u voor uw aandacht. Ed Mallens, B.Sc., B.Ba., CRM Risicomanager Gemeente Roosendaal Secretary general PRIMO Europe e.mallens@roosendaal.nl e.mallens@primo-europe.eu PRIMO NEDERLAND


Download ppt "Risicomanagement WWB proces + Inbedding in Risicomanagement ISO 31000."

Verwante presentaties


Ads door Google