De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

7/17/20141 Projectmatig werken...en dan? Bijeenkomst Arbeidsontwikkeling 23 juni 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "7/17/20141 Projectmatig werken...en dan? Bijeenkomst Arbeidsontwikkeling 23 juni 2009."— Transcript van de presentatie:

1 7/17/20141 Projectmatig werken...en dan? Bijeenkomst Arbeidsontwikkeling 23 juni 2009

2 7/17/20142 Even voorstellen…. - Machteld Koelewijn - Bestuur en Management Consultants - Landelijk projectleider SW & MKB: Samen aan het werk (www.sw-mkb.nl)

3 7/17/20143 Opbouw van de workshop Inhoudelijke informatie - Projectmatig werken Praktische vertaling - De kracht, zwakte, kansen en bedreigingen van projectmatig werken in uw organisatie….

4 7/17/20144 Improvisatie Ad-hoc Onzeker Plotseling Veel vrijheid Chaotisch Routinematig Herhalend Zeker resultaat Bekend Weinig vrijheid Procedureaanpak Projectmatig (Te) Voorzien Redelijk zeker resultaat Planmatig Vooraf doordacht Geleidelijk duidelijk Afbakening werkzaamheden

5 7/17/20145 Definitie projectmatig werken Een manier van werken waarbij het leerproces is geënt op het realiseren van een welbepaald project. Kenmerkend hiervoor is dat de actie het leren ondersteunt en dat men leert van de actie. Bron: encyclo.nl

6 7/17/20146 Kenmerken van een project….. - Een duidelijk begin- en eindmoment - Een vooraf gedefinieerd doel - Een resultaat dat een eindproduct vormt - Een opdrachtgever die betaalt en besluiten neemt - Een financieel budget incl. globale kostenraming - Een projectorganisatie met een projectleider/ team - Een plan van aanpak - Uniek

7 7/17/20147 Principes van projectmatig werken 1. Richting geven aan de omgeving Inzicht in de betrokken partijen, verwactingen 2. Faseren Het in kaart brengen van de hele aanpak om tot overzichtelijke eenheden te komen. Vb. Vanuit het gewenste resultaat terugdenken 3. Beheersen Leidinggeven aan een project

8 7/17/20148 1. Richting geven aan de omgeving - Wie zijn betrokken? - Welke verwachtingen spelen een rol? - Welke eisen worden gesteld? - Welke risico’s brengt dat met zich mee? Project lijnmanagement opdrachtgever bedrijfsvoeringaspecten belangengroepen gebruikers maatschappij projectleider maatschappelijk middenveld

9 7/17/20149 2. Faseren 2.1 Initiatieffase 2.2Definitiefase 2.3 Ontwerpfase 2.4 Voorbereidingsfase 2.5 Realisatiefase 2.6 Nazorgfase Bron: Wijnen en Kor

10 7/17/201410 2.1 Initiatieffase - Orientatie, globale probleemstelling, haalbaarheidsonderzoek, opstellen projectopdracht 2.2. Definitiefase - Eisen, wensen, randvoorwaarden en gewenste projectresultaat worden vastgelegd in plan van aanpak 2.3 Ontwerpfase - Uitdenken: ontwerpen, brainstormen. Welke aanpak vormt de beste oplossing voor het vraagstuk

11 7/17/201411 2.4 Voorbereidingsfase - Ontwerp wordt geschikt gemaakt voor realisatie. Vb. draaiboek, overeenkomsten, experimenten, proeftuinen. 2.5 Realisatiefase - Invoeren, implementeren en/of uitvoeren van het projectresultaat staat centraal. 2.6 Nazorgfase - Gebruik van het projectresultaat en overdracht van informatie.

12 7/17/201412

13 7/17/201413 Beheersen - Tijd: planning en urenbudget - Geld: budgettering, begroting, boekhouding - Kwaliteit: monitoring, toetsing - Informatie: overdracht, juist en op tijd - Organisatie: samenwerking, besluitvorming, afstemming - Communicatie: doelgroep, boodschap en middel(en) - Resultaat en proces: verloop, uitkomsten, verloop

14 7/17/201414 Communicatie - Zeg wat je doet - Doe wat je zegt - Laat zien wat je zegt en doet FASE Activiteiten projectplan DoelgroepBoodschapWanneerMiddel Initiatief Definitie Ontwerp Etc.

15 7/17/201415 Projectmatig werken in uw organisatie… 1)Maak in groepjes een analyse van de Sterkten, Zwakten, Kansen en Bedreigingen met betrekking tot projectmatig werken in uw organisatie (bijv. Werkgeversbenadering/ pilot’s de vries/ etc.) 2) Plenaire terugkoppeling….. - Impressie - Wat hebben we nodig als SW-bedrijven..?


Download ppt "7/17/20141 Projectmatig werken...en dan? Bijeenkomst Arbeidsontwikkeling 23 juni 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google