De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

7 juli 2014 NTA Quiz Wat weet u van de NTA?. 7 juli 20142 Eén van de kernonderdelen van een VMS is… een rapportagematrix een risico-inventarisatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "7 juli 2014 NTA Quiz Wat weet u van de NTA?. 7 juli 20142 Eén van de kernonderdelen van een VMS is… een rapportagematrix een risico-inventarisatie."— Transcript van de presentatie:

1 7 juli 2014 NTA Quiz Wat weet u van de NTA?

2 7 juli Eén van de kernonderdelen van een VMS is… een rapportagematrix een risico-inventarisatie

3 7 juli Wat is geen vast onderdeel van een VMS? het delen van ervaringen tussen ziekenhuizen het betrekken van patiënten bij het opstellen van het beleid

4 7 juli Het waarborgen van de patiëntveiligheid bij technische, procedurele of organisatorische veranderingen is een taak van... De Raad van Bestuur Het management

5 7 juli Welke informatie moet in ieder geval geregistreerd worden bij een incidentmeldingssysteem? de mogelijke oorzaken van het incident de namen van betrokkenen bij het incident

6 7 juli Bij operationele beheersmaatregelen gaat het bijvoorbeeld om… eisen aan het gebruik van medische apparatuur eisen aan het handelen van derden

7 7 juli Hoe wil de NTA dat de medewerkers zich bewust worden van de mogelijke risico’s van het werk? door ze te laten ervaren hoe het mis kan gaan door hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast te leggen

8 7 juli Wat kenmerkt een veiligheidscultuur volgens de NTA? een cultuur waarin patiënten mondig zijn en waarbij medewerker en patiënt minimaal risico lopen openheid, transparantie en bereidheid om incidenten en calamiteiten te melden en ervan te leren

9 7 juli Welke methode is één van de speerpunten van de NTA? Retrospectieve Risico Inventarisatie Prospectieve Risico Inventarisatie

10 7 juli Wie draagt zorg voor het monitoren van de prestaties van het ziekenhuis op het gebied van patiëntveiligheid? Het management De Raad van Bestuur

11 7 juli Reserve vragen ●Vraag 1: Noem drie onderdelen van de NTA die nog verder ontwikkeld moeten worden

12 7 juli Reservevragen ●Vraag 2: Noem minimaal vier onderdelen die in een meldingsformulier dienen te worden opgenomen

13 7 juli Reservevragen ●Vraag 3: Door wie dienen de verbetermaatregelen te worden gepland en geïmplementeerd?


Download ppt "7 juli 2014 NTA Quiz Wat weet u van de NTA?. 7 juli 20142 Eén van de kernonderdelen van een VMS is… een rapportagematrix een risico-inventarisatie."

Verwante presentaties


Ads door Google