De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Identificeren van kwetsbare functies Workshop integer werken als p&o’er 27 mei 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Identificeren van kwetsbare functies Workshop integer werken als p&o’er 27 mei 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Identificeren van kwetsbare functies Workshop integer werken als p&o’er 27 mei 2011

2 16 juli 20142 Kwetsbare functies Kwetsbare handelingen

3 Kwetsbare functies/handelingen FunctiesHandelingen WatRechtstreeks burgers voordelen toekennen of ontnemen Handelingen die integriteit van organisatie kan schaden WiePersoneelsleden met zo’n functies Alle personeelsleden Voorbeelden-Gunning van overheidsopdrachten -Constructies van publiek-private samenwerking -Controle uitoefenen - Toekenning van subsidies, toelagen, premies, vergunningen… - Contacten met derden - Belangenvermenging - Contact met belangrijke informatie - Gebruik van geld en andere middelen -Ongewenste omgangsvormen - Monopolieposities RisicoInherent aan de functieNiet functiegebonden 16 juli 2014 3

4 Wat zegt omzendbrief (weldra nieuwe code)? Entiteiten moeten: - kwetsbare functies identificeren -specifiek (integriteits)beleid op maat op zetten -beleid opnemen in systeem van interne controle 16 juli 20144

5 IAVA: maturiteitsinschattingen Maturiteitsinschatting: cultuurbeleid Integriteit en identificatie van integriteitsrisico’s en kwetsbare functies deel van rapport IAVA in audits aandacht voor EIKE: Efficiëntie Integriteit Kwaliteit Effectiviteit 16 juli 20145

6 Wie doet wat? Management entiteiten Top Leidinggevenden Ondersteuning: p&o-verantwoordelijken, contactpersonen integriteit, vertrouwenspersonen, interne controle… Individuele verantwoordelijkheid 16 juli 20146

7 Kruising integriteit en organisatiebeheersing Risicoanalyse kwetsbare functies/handelingen: kruising van integriteit en organisatiebeheersing 16 juli 20147

8 Omgaan met kruising integriteit en organisatiebeheersing? NalevenStimuleren Organisatiegerichte integriteit Moreel weerbare organisatiestructuur Cultuur van verantwoordelijkheid Persoonsgerichte integriteitAanname- en sanctiebeleidMorele competentie 16 juli 20148

9 Hulpmiddelen Handleiding identificeren van kwetsbare functies http://www2.vlaanderen.be/integriteit/instrumente n.htm Handboek integriteitsonderzoek (BIOS, Nederland) (pdf) tabel planningsinstrument (A3) http://koepel.vonet.be/nlapps/docs/default.asp?id =8402&order= 16 juli 20149

10 Handleiding identificeren van kwetsbare functies: 9 stappen 1) Samenstellen projectteam6) analyseren bestaande beheersingsmaatregelen 2) Verzamelen achtergrondinformatie7) Bepalen gewenste beheersingsmaatregelen 3) Belangrijke processen vaststellen8) Kosten-baten analyse 4) Identificeren processen en functies hoog integriteitsrisico 9) Opmaak stappenplan: uitvoering, evaluatie en bijsturing 5) Bepalen specifieke processtappen en handelingen hoog integriteitsrisico 16 juli 201410

11 Stap 1: Samenstellen projectteam Projectverantwoordelijke + Projectgroepleden: materiespecialisten (interdisciplinair) 16 juli 201411

12 Stap 2: Verzamelen achtergrondinformatie Kennis vergaren over: –Visie, missie en strategie –Strategische, tactische en operationele doelstellingen –Processen in de organisatie 16 juli 201412

13 Stap 3: Belangrijke processen vaststellen Kernprocessen Ondersteunende processen 16 juli 201413

14 Stap 4: Identificeren processen en functies hoog integriteitsrisico Welke kwetsbare situaties in processen? (handelingen) Welke kwetsbare werkgebieden in organisatie? (functies) Contacten met derdenVerlenen BelangenvermengingUitkeren Contact met belangrijke informatieUitbesteden Gebruik van geld en andere middelenInnen Ongewenste omgangsvormenHandhaven Monopolieposities 16 juli 201414

15 Vervolg stap 4: matrix kwetsbare werkgebieden en processen Kwetsbare situatie/werkgebied (functies) verlenenuitkeren Kwetsbare processen (handelingen) Contacten met derden Concreet risico 1: bv omkoping Belangen- vermeninging Concreet risico 2: bv uitbetalen aan eigen familie 16 juli 201415

16 Vervolg stap 4: bepalen prioriteit kans dat het risico zich voordoet hoog laag laag hoog grootte van de schade als risico gebeurt 16 juli 201416 Tamelijk prioritair Weinig prioritairTamelijk prioritair Zeer prioritair

17 Stap 5: Bepalen specifieke processtappen en handelingen hoog integrititeitsrisico Stap 4 = op hoog niveau Stap 5= idem op niveau specifieke processtappen en handelingen => Inschatting concrete risico’s 16 juli 201417

18 Stap 6: analyseren bestaande beheersingsmaatregelen Belang van het risico hoog laag laag hoog Mate waarin extra maatregelen nodig zijn 16 juli 201418 Tamelijk prioritair Zeer prioritair Weinig prioritairTamelijk prioritair

19 Stap 7: bepalen gewenste beheersingsmaatregelen Stap 6 + stap 7 = beeld van kloof tussen bestaande en gewenste beheersingsmaatregelen 16 juli 201419

20 Stap 8 Uitvoeren kosten- batenanalyse 16 juli 201420

21 Stap 9: opmaak stappenplan, uitvoering, evaluatie en bijsturing 16 juli 201421

22 Tips DODON’T Zorg dat een continu proces wordtVermijd onnodige bureaucratie Betrokkenheid managementBeperk analyse niet tot financiële risico’s DraagvlakBekijk risico’s niet alleen als bedreiging Besef dat vele maatregelen al deel zijn van werking en beleid Probeer niet elk risico te vermijden Betrek materiespecialisten Betrek medewerkers 16 juli 201422

23 Ondersteuning? Werkgroep interne controle IAVA (aanbevelingen nav audit of maturiteitsinschattingen) AgO (risicoanalyse) Collega’s (bv BLOSO) Externe partners? 16 juli 201423


Download ppt "Identificeren van kwetsbare functies Workshop integer werken als p&o’er 27 mei 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google