De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geïntegreerde integriteit: hoe werkt u daaraan?. Programma Hoe rolt u een integriteitsbeleid uit in een organisatie, en zorgt u ervoor dat integriteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geïntegreerde integriteit: hoe werkt u daaraan?. Programma Hoe rolt u een integriteitsbeleid uit in een organisatie, en zorgt u ervoor dat integriteit."— Transcript van de presentatie:

1 Geïntegreerde integriteit: hoe werkt u daaraan?

2 Programma Hoe rolt u een integriteitsbeleid uit in een organisatie, en zorgt u ervoor dat integriteit geïntegreerd wordt in de dagelijkse werking? Welke initiatieven kunt u nemen voor welke doelgroep (leidinggevenden, kwetsbare functies, nieuwe personeelsleden, alle personeelsleden … ). Hoe ontwerpt u interactieve workshops, met dilemma’s en cases (aan de hand van een analyseschema) op maat?

3 Hoe integriteit integreren? Meer met minder = geen extra integriTijd ! Uitgaan van wat er al is (deontologische code V.O., processen, risicoanalyses …) Doelgroepenbeleid: leidinggevenden (verschillende niveaus), kwetsbare functies, alle personeelsleden, nieuwe personeelsleden… http://www.bestuurszaken.be/instrumenten-integriteit Diversifiëren: informeren, sensibiliseren, trainen… (Validatie) uitrol starten bij leidinggevenden (kwetsbare functies) Niet iedereen in ‘het dilemmatrainingsbad’ Prioriteiten: wat zijn ‘dè kwetsbaarste èn minst gecoverde functies? Indien ‘training’: interactieve workshop met dilemma’s en cases op maat van doelgroep/thema. Starten met leidinggevenden. Follow-up: opnemen in de reguliere werking (bv. teamoverleg)

4 Geïntegreerde integriteit Vertrekken vanuit missie, visie, strategie, organisatiecultuur, V.O.-waarden (vertrouwen, openheid, wendbaarheid, daadkracht)… Linken met leidraad organisatiebeheersing /risicoanalyse… EIKE: efficiëntie, integriteit, kwaliteit, effectiviteit… Commitment van de top Koppelen aan leiderschapsrollen: coach, leidinggevende, ondernemer, manager Doorvertalen naar individueel functieniveau Opnemen in ploeg-cyclus: plannen, leidinggeven, opvolgen, evalueren, waarderen Niet enkel bespreken WAT iemand doet, maar ook HOE.

5 Format interactieve workshop (min. 2u) Welkom: door hoogste leidinggevende 5 min. CORPI: 5 min. – Context : voortraject integriteitsbeleid (+ ev. algemene toelichting) – Objectieven: doel workshop – Rollen: wie doet wat ? intern / externen – Programma – Interactie: open naar binnen; gesloten naar buiten. Ijsbreker (+ kennismaking) bv. gratis ticket 30 min. Dilemma’s (4-tal) 15min + 5 min + plenaire bespreking Case(s) 20 min. per case + plenaire bespreking Mijn rol als leidinggevende (eventueel) 15 minuten Conclusies workshop 5 minuten Vervolgtraject (ev. te verfijnen) 5 minuten Dankwoord: door hoogste leidinggevende 5 minuten

6 Dilemma’s multiple choice vragen en antwoorden - verkenning aantal aspecten integriteit. Cfr. Thema’s deontologische code. - snelle ronde : -maximum 6 deelnemers per groep. -maximum 5 minuten per dilemma. - ook geschikt voor teamdagen integriteit. Voorbeeld: U wordt uitgenodigd door firma X voor een gratis workshop integriteit in de overheid, met demo integriteitstool en tombola (welnessweekend). Wat doet u ? 1.U gaat niet. Te commercieel. 2.U gaat. Netwerken is belangrijk. 3.U gaat, maar neemt niet deel aan de tombola. 4.Iets anders, nl. …

7 Cases (1) -Met analyseschema : zelf formuleren van antwoord http://www.bestuurszaken.be/omgaan-met-integriteitsdilemmas http://www.bestuurszaken.be/omgaan-met-integriteitsdilemmas (zie Word-document ‘analyseschema’) - Verdieping: situatie /functie op maat van groep. -20 minuten per case. 8 deelnemers maximum per case. -Bespreking gekozen oplossing. Tips: -vooraf op te vragen bij leidinggevenden. -herkenbaar, maar niet tè !

8 Cases (2) Voorbeeld: Uw leidinggevende vraagt u om firma X te contacteren voor het geven van een dilemmatraining voor alle personeelsleden van uw entiteit. Wat doet u ? Analyseschema: -Wie is betrokken ? -Welke belangen/waarden ? -Mogelijke alternatieven ? -Keuze: -Welke waarden geven doorslag ?

9 Meer info? Website integriteit : www.bestuurszaken.be/integriteit www.bestuurszaken.be/integriteit Integriteitsbeleid: dBZ kristien.verbraeken@bz.vlaanderen.be Uitrol integriteitsbeleid: AgO: gerda.serbruyns@bz.vlaanderen.be


Download ppt "Geïntegreerde integriteit: hoe werkt u daaraan?. Programma Hoe rolt u een integriteitsbeleid uit in een organisatie, en zorgt u ervoor dat integriteit."

Verwante presentaties


Ads door Google