De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

12-11-2007 AGO Agentschap voor Overheidspersoneel Workshop waardegebonden Competenties 12 november 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "12-11-2007 AGO Agentschap voor Overheidspersoneel Workshop waardegebonden Competenties 12 november 2007."— Transcript van de presentatie:

1 AGO Agentschap voor Overheidspersoneel Workshop waardegebonden Competenties 12 november 2007

2 AGO Agentschap voor Overheidspersoneel Programma Onthaal Inleiding door Willy De Weirdt Voorstelling van de verschillende instrumenten Pauze + indeling in werkgroepen Opstellen van een eigen plan in werkgroepen

3 AGO Agentschap voor Overheidspersoneel Praktisch o Alle documenten en links komen op de volgende website : tentiemanagement/info/index.htm tentiemanagement/info/index.htm Onder rubriek : documenten o Meer info over voorbereiding generieke proeven bij 02/

4 AGO Agentschap voor Overheidspersoneel Inleiding Een turbo voor uw competentiemanagement? o Waardegebonden competenties in de schijnwerper o Energie die u kan kanaliseren voor eerste proef vooral info, communicatie en sensibilisering na eerste proef opleiding open aanbod voor niet geslaagden.

5 AGO Agentschap voor Overheidspersoneel Hoe verloopt het examen ? o Er zullen situaties worden voorgesteld via beeldmateriaal en geluid of via tekst o In deze situaties moet je kunnen inschatten welke de meest aangewezen (re)acties zijn. o Het gaat om Multiple-Choicevragen : kant-en-klare vragen waartussen je het juiste antwoord moet kiezen o Computergestuurde afname of afname op papier.

6 AGO Agentschap voor Overheidspersoneel Doel van de workshop o P&O ondersteunen in info-en ontwikkelacties ivm generieke proeven en waardegebonden competenties Kennismaking met producten, tools en instrumenten (intern en extern aanbod) Kans tot vragen stellen Mogelijkheid om van gedachten te wisselen met collega’s over aanpak Aanzet tot aanpak binnen eigen entiteit o mogelijkheid intervisiegroepen (data)

7 AGO Agentschap voor Overheidspersoneel Website voor deelnemers competentiesite | thuispaginacompetentiesite | thuispagina Veerle Deconinck

8 AGO Agentschap voor Overheidspersoneel inhoud o Wat zijn competenties ? o Wat zijn waardegebonden competenties ? o Wat is klantgericht werken ? o Wat is betrouwbaar zijn ? o Wat is samenwerken ? o Wat is voortdurend verbeteren ? o Hoe ontwikkel ik mijn competenties ?

9 AGO Agentschap voor Overheidspersoneel Ook voor u : o Kan ook gebruikt worden als basis voor groepsgesprek : veel voorbeeldjes en vragen ! o Zal voortdurend aangepast worden o Ook andere competenties komen erop o In FAQ komen antwoorden op veelgestelde vragen o Er is plaats voorzien voor voorbeeldinitiatieven van de entiteiten

10 AGO Agentschap voor Overheidspersoneel Presentatie voor de deelnemers (op maat aan te passen)

11 AGO Agentschap voor Overheidspersoneel Inhoud o Info en sensibilisering over examen zelf o Aanbrengen van het begrip competenties o Uitleg over de waardegerichte competenties o Hoe eraan werken

12 AGO Agentschap voor Overheidspersoneel Werken met competenties (voorbeeld instapdag) R aymond François

13 AGO Agentschap voor Overheidspersoneel

14 AGO Agentschap voor Overheidspersoneel Hoe pakken we dit aan op de instapdag ? o Inleiding over competentiewoordenboek o Welke zijn de waardegebonden competenties ? o Definitie o Praktische, interactieve toepassing

15 AGO Agentschap voor Overheidspersoneel Interactieve toepassing o Samenwerken : quiz over Vlaamse overheid (samen weet je meer) o Betrouwbaarheid : integriteitsoefening, sjoemelen met de prikklok o Klantgerichtheid : video o Voortdurend verbeteren : evaluatieformulier, competenties ontwikkelen

16 AGO Agentschap voor Overheidspersoneel De Competentietool Gerda Serbruyns

17 AGO Agentschap voor Overheidspersoneel Wat kan je ermee doen De tool kan hulp bieden bij: o - het ontwikkelen van competenties: ontwikkelbaarheid, ontwikkeltips… o - het in beeld brengen van competenties o - het inschatten van ontwikkelbehoeften o - het coachen van medewerkers bij hun competentieontwikkeling. o - het opmaken van een individueel ontwikkelplan (IOP) o - het voeren van IOP-gesprekken

18 AGO Agentschap voor Overheidspersoneel Aanvragen en uittesten o. Tel.: 02/ o bijlagen/competentiemanagement/competenti etool.doc bijlagen/competentiemanagement/competenti etool.doc

19 AGO Agentschap voor Overheidspersoneel Het loopbaanontwikkelcentrum van de Vlaamse overheid: het LOC Stephan Marchant Programmaleider Loopbaanontwikkelcentrum

20 AGO Agentschap voor Overheidspersoneel Kadering in dit project o Vooral inschakelen na eerste proef, geslaagden : loopbaanontwikkeling naar eventuele andere job én niet geslaagden : ontwikkelplan naar tweede proef

21 AGO Agentschap voor Overheidspersoneel LOC: bereikbaarheid Agentschap voor Overheidspersoneel Loopbaanontwikkelcentrum (LOC) Boudewijnlaan 30 bus Brussel o Tel.: o o Website:

22 AGO Agentschap voor Overheidspersoneel Alle personeelsleden van de Vlaamse overheid met een loopbaanvraag: o Uitdaging of ‘probleem’ o Medewerkers, leidinggevenden, personeelsverantwoordelijken, … o Discretie – deontologische code! Wie kan bij het LOC terecht?

23 AGO Agentschap voor Overheidspersoneel Instrumenten individuele trajecten zelfreflectie: vaardigheden, loopbaanwaarden, kernkwaliteiten, competentiescan, … marktverkenning loopbaanplanning sollicitatietraining IOP’s competentie-ontwikkeling a.h.v. competentiescan persoonlijke effectiviteit/zelforganisatie ervaringsstages uitwisselprogramma/wissel-leren verbetertrajecten … + development center (GITP) + contract in/outplacement + contract EAP/traumazorg

24 AGO Agentschap voor Overheidspersoneel Loopbaanplan LOC o waar sta ik nu? persoonlijke stijl (eigenschappen) persoonlijke waarden vaardigheden o waar wil ik naartoe? carrièretypen werkcultuur o hoe bereik ik mijn doel? arbeidsmarktoriëntatie, internet, netwerken, open sollicitatie, vacature- analyse, arbeidsvoorwaarden, persoonlijk ontwikkelplan o hoe presenteer ik mezelf? CV, sollicitatiebrief, sollicitatiegesprek

25 AGO Agentschap voor Overheidspersoneel Vorming Open aanbod Vooral nà eerste sessie van het examen voor niet-geslaagden

26 AGO Agentschap voor Overheidspersoneel Vorming o Er is meer dan een opleiding o Maar soms is een opleiding het juiste antwoord

27 AGO Agentschap voor Overheidspersoneel www2.vlaanderen.be/personeelsopleiding/vormingsweb.htm van A tot Z Wilt u meer informatie over een bepaalde opleiding, dan kunt u hier alfabetisch de informatiefiche terugvinden! A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y – Z

28 AGO Agentschap voor Overheidspersoneel www2.vlaanderen.be/personeelsopleiding/vormingsweb.htm o Zoeken op competenties 360° inlevingsvermogen Analytisch denken Assertiviteit Besluitvaardigheid Betrouwbaarheid Coachen (ontwikkelingsgerichte competentie) …

29 AGO Agentschap voor Overheidspersoneel www2.vlaanderen.be/personeelsopleiding/vormingsweb.htm Basisopleidingen o Persoonlijke effectiviteit op het werk –AssertiviteitAssertiviteit –SamenwerkenSamenwerken o Zelforganisatie niveau C en D –Omgaan met stressfactorenOmgaan met stressfactoren –OrganiserenOrganiseren –PlannenPlannen o Schrijven, spreken en luisteren: duidelijk communiceren op de werkvloer –KlantgerichtheidKlantgerichtheid –LuisterenLuisteren –Mondelinge uitdrukkingsvaardigheidMondelinge uitdrukkingsvaardigheid –Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheidSchriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

30 AGO Agentschap voor Overheidspersoneel Integriteit: dilemmatraining Maattraject : in overleg met de lijnmanager. Elementen: o Kennismaken met de deontologische code o integriteitsrisico’s binnen de entiteit, eventuele problemen en mogelijke oplossingen o Dilemmatraining: risico’s (h)erkennen, bespreekbaar maken en alternatieven afwegen.

31 AGO Agentschap voor Overheidspersoneel Integriteit: dilemmatraining o Sensibilisering : Dilemmaspel voor kleinere groepen (8 à 12) Doelstelling:  Aandacht voor integriteit  Bewustzijn van risico’s  Bespreekbaar maken Aanpak:  selectie dilemma’s uit pakket  Met begeleiding leidinggevende of P&O  Duur: 1.30 à 2 uur

32 AGO Agentschap voor Overheidspersoneel Integriteit: dilemmatraining Verschillende soorten dilemma’s Dilemma’s die aanzetten tot nadenken Geen eenduidig antwoord Flexibel: eenvoudig aan te passen aan organisatie, functiegroep, … info:


Download ppt "12-11-2007 AGO Agentschap voor Overheidspersoneel Workshop waardegebonden Competenties 12 november 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google