De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integriteit en Preventie: U in de hoofdrol! Welzijnsdagen 2011 Kristien Verbraeken, coördinator Integriteitszorg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integriteit en Preventie: U in de hoofdrol! Welzijnsdagen 2011 Kristien Verbraeken, coördinator Integriteitszorg."— Transcript van de presentatie:

1 Integriteit en Preventie: U in de hoofdrol! Welzijnsdagen 2011 Kristien Verbraeken, coördinator Integriteitszorg

2 Integriteit Integere organisatie Integere medewerkers 15 juli 20142

3 3 pijlers van integriteitsbeleid 3 pijlers: –Preventie –Controle/detectie –Reactie/sanctie (curatief) stimuleren + controleren 15 juli 20143

4 Wat heeft integriteit met welzijn te maken? Integriteit en positieve gedragscodes –dragen bij stimulerend werkklimaat –maken waarden organisatie expliciet en concreet –bieden houvast –werken preventief –vereisen actieve bijdrage van iedereen 15 juli 20144

5 Wat heeft integriteit te maken met preventie? Werkveld integriteitsbeleid: 15 juli 20145 Schendingen tov mensen Werkveld preventieadviseurs psychosociaal welzijn, vertrouwenspersonen en dienst Emancipatiezaken Werkveld IAVA Schendingen tov middelen

6 15 juli 20146 Wat heeft integriteit te maken met preventie? Superintegere mensen Beïnvloedbare mensen Niet-integere mensen

7 U in de hoofdrol 15 juli 20147

8 Rol van leidinggevenden -Voorbeeldfunctie -Werven en onthaal nieuwe medewerkers -Open gesprekscultuur -Coachen en aansturen medewerkers -Opvolgen en controleren -Reageren en sanctioneren 15 juli 20148

9 Hoe brengt u de pijler ‘preventie’ in praktijk? Preventie: -Voorbeeldfunctie - Werven/onthaal nieuwe medewerkers -Open gesprekscultuur 15 juli 20149

10 Tips preventie Teamoverleg: cases, dilemma’s bespreken PLOEG: waarde als jaardoelstelling in planningsdocs Thema integriteit in afdelingsnieuwsbrief Vragen, ideeën op prikbord verzamelen 15 juli 201410

11 Hoe brengt u de 3 pijlers in praktijk? Controle/ detectie: Coachen Opvolgen Bijsturen 15 juli 201411

12 Tips controle/opvolgen P: Plannen: WAT ? Beheersovereenkomst; Jaarondernemingsplan, planningsdocumenten HOE ? Waardegebonden competenties L / O: Leiding geven en Opvolgen O: Ontwikkeling E: Evalueren G: Waarderen van gewenst gedrag. 15 juli 201412

13 Hoe brengt u de 3 pijlers in praktijk? Sanctie/reactie -Gepaste sanctie -Motivatie team na schendingen 15 juli 201413

14 Tips reactie en sanctie Tijdig optreden Gepaste reactie: evaluatie/ tuchtsanctie Advies Regelgeving Bespreking sancties directiecomité Communicatie: preventief aspect van reactie/sanctie 15 juli 201414

15 Deel goede praktijktips met uw collega’s! 15 juli 201415 www.bestuurszaken.be/ integriteit

16 U als trekker integriteitsprojecten Mogelijke integriteitsprojecten: –integriteitsbeleid eigen entiteit –in kaart brengen kwetsbare functies –Risicoanalyse… 15 juli 201416

17 Waar kunt u terecht voor hulp? 15 juli 201417

18 Actoren integriteit Organisatieniveau Entiteitsniveau Coördinator Integriteitszorg IAVA Preventieadviseurs psychosociaal welzijn AgO Emancipatiezaken Sociale dienst Vlaamse Ombudsdienst Leidinggevende P&O-verantwoordelijke Vertrouwenspersonen Contactpersonen Integriteit Emancipatieambtenaren Klachtenbehandelaar 18

19 Coördinator Integriteitszorg Rol welRol niet 15 juli 201419 - Integriteitsbeleid: input, evaluatie, interactie beleiduitvoering - Advies - Uitbouwen kenniscentrum - Coördineren (virtueel) bureau integriteit -Ondersteuning communicatie - Meldpunt - Vertrouwenspersoon - Bemiddelaar - Oplossen integriteitsproblemen

20 Instrumenten InstrumentActorPijler Deontologische code entiteitspecifieke codes Coördinator Integriteitszorg (e.a.)Preventie, controle Dilemmatraining, train de trainer, ad hoc advies, pilootprojecten AgOPreventie Spreekbuis (uniek meldpunt) Afdeling Preventie en Bescherming, IAVA, Coördinator Integriteitszorg Onthaal, detectie ManagementcodeAgOPreventie, controle Handreiking integriteitsbeleid (maturiteitsinschatting) IAVAPreventie (controle en detectie) Handleiding identificeren kwetsbare functiesCoördinator integriteitszorgPreventie Detectieaudits (op basis van frauderisicoanalyse)IAVA Detectie (preventie) forensische auditsIAVAReactie KlokkenluidersbeschermingVlaams OmbudsdienstDetectie Vlaams Personeelsstatuut/ arbeidscontractenLeidinggevendenReactie/sanctie HR-instrumentarium: personeelspeiling, BUE, competentiemanagement LeidinggevendenPreventie Relevante regelgeving: bv wet overheidsopdrachten, ICT-code, handreiking omgaan sociale media, omzendbrief (draaideurconstructies) en kwetsbare functies, … Federale overheid, Vlaamse overheid, CAG, entiteiten Preventie 01-04-2009 20

21 Documenten Deontologische codehttp://www.bestuurszaken.be/ deontologische-code Handreiking integriteitsbeleidhttp://www.bestuurszaken.be/instrumenten- integriteit Leidraad organisatiebeheersinghttp://www.bestuurszaken.be/instrumenten- integriteit Handleiding voor het identificeren van kwetsbare functies http://www.bestuurszaken.be/kwetsbare- functies Handleiding crisiscommunicatie bij integriteitsschendingen http://www.bestuurszaken.be/instrumenten- integriteit Handleiding integriteit bij eedaflegging en ontvangstdag van nieuwe personeelsleden http://www.bestuurszaken.be/instrumenten- integriteit AgOweb Atelier Integriteithttp://www.agoweb.be 15 juli 201421

22 www.bestuurszaken.be/ integriteit 15 juli 201422

23 Integriteitsvraag of –melding? 15 juli 201423

24 Integriteitsvraag of –melding? Integriteitsvraag entiteitspecifiek: –Collega’s, chef –Contactpersoon integriteit –Vertrouwenspersoon VO-niveau: –Coördinator Integriteitszorg –Spreekbuis Integriteitsmelding –Uw chef –IAVA –Spreekbuis: gratis tel. 0800 92 5 93. spreekbuis@vlaanderen.be 15 juli 201424

25 Meer ondersteuning? Komt eraan! Workshops integriteit leidinggevenden (2012) Praktische documenten integriteits- risicoanalyse Integriteitsnetwerk Virtueel bureau Integriteit Uniek meldpunt 15 juli 201425

26 Meer weten? Kristien Verbraeken kristien.verbraeken@bz.vlaanderen.be tel 0499 94 95 22 integriteit@ vlaanderen.be www.bestuurszaken.be /integriteit kristien.verbraeken@bz.vlaanderen.be integriteit@ vlaanderen.be 15 juli 201426


Download ppt "Integriteit en Preventie: U in de hoofdrol! Welzijnsdagen 2011 Kristien Verbraeken, coördinator Integriteitszorg."

Verwante presentaties


Ads door Google