De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Alcohol en drugbeleid in de onderneming Cao 100 in de praktijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Alcohol en drugbeleid in de onderneming Cao 100 in de praktijk."— Transcript van de presentatie:

1 Alcohol en drugbeleid in de onderneming Cao 100 in de praktijk

2 Cao 100 Oorsprong + juridische grondslag To do Wie – Wat? Evaluatie Timing Vragen 17/07/20142alcohol en drugbeleid

3 Oorsprong  Interprofessioneel Akkoord 2007-2008  In schoot NAR cao afsluiten mbt :  Preventie  Regels mbt gebruik alcohol/drugs tijdens het werk  Procedures aanpakken (problematisch) gebruik  Procedures toepassen al dan niet aangekondigde testen  Hulpverlening en bijstand 17/07/20143alcohol en drugbeleid

4 CAO 100  1/04/2009  Doel : disfunctioneren op het werk bespreekbaar maken, te voorkomen en te verhelpen omwille van de nadelige gevolgen voor zowel WG als WN  cao legt de minimale voorwaarden van preventief alcohol en drugbeleid vast 17/07/20144alcohol en drugbeleid

5 CAO 100  Drugbeleid op maat van de onderneming:  Grootte  Aard activiteit en daaraan verbonden risico’s  Specifieke risico’s voor welbepaalde groepen WN’s (bv. veiligheidspersoneel) 17/07/20145alcohol en drugbeleid

6 CAO 100  2 beleidssporen 1.Kaderen in globaal personeelsbeleid : functioneren opvolgen, bespreken en evalueren 2.Deel uitmaken van integraal gezondheids- en veiligheidsbeleid 17/07/20146alcohol en drugbeleid

7 CAO 100  Functioneren van betrokkene = graadmeter  Betrokkene hierop aanspreken  Probleem beschouwen als gelijk welk ander functioneringsprobleem 17/07/20147alcohol en drugbeleid

8 CAO 100  2 fasen :  Verplichte fase : opstellen beleids- of intentieverklaring  Facultatieve fase : voor zover realisatie dit vereist 17/07/20148alcohol en drugbeleid

9 CAO 100 Beleids/intentieverklaring  = enige echte verplichting  Uitgangspunten  Doelstellingen  in overleg met CPBW en in consensus  opnemen in AR via verkorte procedure 17/07/20149

10 CAO 100  Uitgangspunten  WN’s aanspreken obv functioneren  Kaderen in globaal welzijns- en personeelsbeleid  Beleid voor alle niveau’s  Nadruk op preventie ipv sanctie 17/07/201410alcohol en drugbeleid

11 CAO 100 : facultatieve fase  Maatregelen die verplicht moeten voorkomen in het te voeren beleid : Regels opstellen voor geheel personeel: 1.Beschikbaarheid op het werk 2.Binnenbrengen alcohol en drugs 3.Werkgerelateerd gebruik 17/07/201411alcohol en drugbeleid

12 CAO 100  Werkgerelateerd gebruik : gebruik dat zich voordoet tijdens werkgerelateerde uren, dit zijn deze (onmiddellijk) voorafgaand aan het werk, tijdens de werktijd, inclusief de lunchpauzes, “specifieke aangelegenheden” op het werk en de weg van en naar het werk. 17/07/201412alcohol en drugbeleid

13 CAO 100  Procedures bij vaststelling disfunctioneren of bij vaststelling overtreden regels  Werkwijze en procedure voor vaststellen werkonbekwaamheid  Vervoer naar huis, begeleiding, kostenregeling 17/07/201413alcohol en drugbeleid

14 CAO 100  Indien testen deel uitmaken van beleid :  Aard van de testen  Doelgroep werknemers  Procedures  Bevoegde personen  Tijdstippen  Mogelijke gevolgen positief resultaat 17/07/201414alcohol en drugbeleid

15 CAO 100  Artikel 4 geeft strikte voorwaarden weer voor de testen  Testen kunnen enkel via aanpassing AR (volledige procedure volgen) 17/07/201415alcohol en drugbeleid

16 CAO 100  Afronden facultatieve fase = verplicht volgen procedure aanpassen AR 17/07/201416alcohol en drugbeleid

17 CAO 100 WIE – WAT?  Rol preventieadviseur  Betrokken bij uitwerken preventiebeleid  Rol bij voorlichtings- en vormingsinitiatieven  Rol vertrouwenspersoon 17/07/201417alcohol en drugbeleid

18 CAO 100 WIE – WAT?  Rol hiërarchische lijn  Binnen hun bevoegdheid A&D beleid uitvoeren  Nodige vorming krijgen 17/07/201418alcohol en drugbeleid

19 CAO 100 WIE – WAT?  Rol werknemers  Naar eigen vermogen meewerken aan beleid Op positieve wijze bijdragen tot beleid Houden aan regels inzake beschikbaarheid / binnenbrengen en werkgerelateerd gebruik Doorgeven info WG werksituaties Bijstand verlenen 17/07/201419alcohol en drugbeleid

20 CAO 100 WIE – WAT?  Rol arbeidsgeneesheer  Kan hij alcohol- of drugtest afnemen?  Wat indien hij bij gezondheidstoezicht een probleem vaststelt? 17/07/201420alcohol en drugbeleid

21 TO DO WIE – WAT?  Rol overlegorganen :  OR en CPBW binnen hun bevoegdheid WG adviseren  Verplichte fase: opstellen beleid- of intentieverklaring in consensus met CPBW (of SD / WN zelf)  Facultatieve fase : aanpassen AR 17/07/201421alcohol en drugbeleid

22 EVALUATIE  Regelmatig in overleg met hiërarchie en preventie- en beschermingsdiensten  Jaarverslagen  Adviezen CPBW  Gewijzigde omstandigheden  Ongevallen en incidenten 17/07/201422alcohol en drugbeleid

23 TO DO  Samenstellen werkgroep  Inventarisatie en risicoanalyse  Uitgangspunten en doelstellingen uitwerken  Goedkeuren beleid  Uitvoeren en voortzetten  Evaluatie beleid 17/07/201423alcohol en drugbeleid

24 Timing  Voor 1 april 2010 moet bedrijf over A&D beleid beschikken 17/07/201424alcohol en drugbeleid

25 VRAGEN ? 17/07/201425alcohol en drugbeleid


Download ppt "Alcohol en drugbeleid in de onderneming Cao 100 in de praktijk."

Verwante presentaties


Ads door Google