De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Met modellen de stad in Ben Immers - TrafficQuest PLATOS colloquium 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Met modellen de stad in Ben Immers - TrafficQuest PLATOS colloquium 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Met modellen de stad in Ben Immers - TrafficQuest PLATOS colloquium 2014

2 Platos - 5 maart 20142 De stad wordt weer interessant

3 Voor 2000 Platos - 5 maart 20143

4 Na 2000 Platos - 5 maart 20144

5 Veranderingen in stedelijke en rurale woonomgeving in de periode 1995 - 2010 • Trek naar de stad (bron: KIM) Platos - 5 maart 20145

6 Maar er speelt meer Platos - 5 maart 20146

7 Retail Platos - 5 maart 20147

8 IKEA Restaurant & Café Platos - 5 maart 20148

9 Waar kunnen modellen helpen? • Bereikbaarheid locaties (route-advies) • Duurzaamheid (milieuzones, toets op leefbaarheid en verkeersveiligheid) • Parkeren • Verkeersafwikkeling bij tijdelijk gewijzigde situaties zoals wegopbrekingen, incidenten, bouwwerkzaamheden en evenementen (wegomleggingen) • Opstellen van ‘intelligente’ regelingen (vraagafhankelijk, geoptimaliseerd en/of gecoördineerd; groene golf) • Afweging prioriteiten (multimodaal, regionaal – stedelijk, motieven) • Verzilvering (ondersteuning van oudere verkeersdeelnemers) Platos - 5 maart 20149

10 Kernvragen Platos - 5 maart 201410

11 Kernvragen - 1 • Ben ik voldoende op de hoogte van wat er zoal speelt in de stad en wat in de toekomst zou kunnen veranderen? o Ontwikkelingen op de verplaatsingsmarkt, de vervoersmarkt en de verkeersmarkt o Wat rijdt er zoal in de stad (auto, fiets, OV, scooter, lopen) o Verschillende modaliteiten maken gebruik van dezelfde infrastructuur o Welke processen, stromen, etc. zijn dominant? o Welke problemen doen zich voor op de stedelijke schaal? • Bereikbaarheid (Parkeren: 40% zoekverkeer; Fiets) • Parkeren • Leefbaarheid en veiligheid o Grote verschillen per stad (bijv. modal split) Platos - 5 maart 201411

12 Kernvragen - 2 • Lukt het om de belangrijke processen goed te monitoren en te doorgronden en de verzamelde gegevens effectief te gebruiken voor de inzet van verkeersmanagementmaatregelen? o Welke verplaatsingen hebben prioriteit (HWN of SWN, motieven; personen of goederen)? o Welke dynamiek in het vraagpatroon en beïnvloedingsmogelijkheden? o Welke dynamiek in het aanbodpatroon en flexibiliteit in de inzet ervan? o Hoe omgaan met duurzaamheid (leefbaarheid) en veiligheid? o Weten we voldoende over het gedrag van de verkeersdeelnemer ? o Werkt de spullenboel (software en de hardware)? o Wordt de inzet van alternatieve maatregelen zoals ‘Tol’ overwogen? Platos - 5 maart 201412

13 • Lukt het om met een model de complexe verkeersstromen voldoende betrouwbaar te beschrijven? o Op welk detailniveau wil (kan) ik de complexiteit modelleren? o Welke modelconfiguratie heeft de voorkeur (centraal, lokaal gecoördineerd, etc.) o Hoe het model te kalibreren (veel onderliggende processen, gedragsaspecten, etc.) o Real-time ondersteuning mogelijk? Wat betekent dat voor de monitoring en het model? • Verder onderzoek gewenst op de volgende terreinen: o Dynamische H-B matrices o Kruispuntweerstanden o Grote variëteit aan verkeersdeelnemers (en modaliteiten) met uiteenlopende invloed op de capaciteit, de kwaliteit van de verkeersafwikkeling, de duurzaamheid en de veiligheid o Invloed van mogelijk in te zetten maatregelen op het bestuurdersgedrag o Gebruik floating car data (maar fiets is net zo snel als auto!) o Modellering van de verkeersafwikkeling bij een overbelast kruispunt Platos - 5 maart 201413 Kernvragen - 3

14 Stedelijk verkeersmanagement • Stedelijk verkeersmanagement gebeurt vooralsnog vooral met: o verkeerslichten o de inzet van groene golven o navigatiesystemen o parkeerverwijssystemen o toeritdoseerinstallaties o In de toekomst zullen ICT toepassingen het steeds beter mogelijk maken om verkeersdeelnemers onderweg te informeren. • Wat kan de wegbeheerder doen? • Beleid maakt soms andere keuzes Platos - 5 maart 201414

15 Mogelijke locaties voor een buffer Platos - 5 maart 201415

16 Programma Platos - 5 maart 201416 10:0010:15OpeningBen Immers 10:1510:45Simulatie van complexe vervoerssystemen Alexander Verbraeck 10:4511:15Toepassing strategische modellen in stedelijke planning Will Clerx 11:1511:45Simulatie in de Praktijkproef Amsterdam Jaap van Kooten 11:4512:00Samenvatting ochtendsessieBen Immers 12:0013:00 Lunch 13:0015:35Parallelsessies 15:3516:00Verkiezing modellen man/vrouw van 2014 Mariëtte Kraan 16:0018:00Netwerkborrel

17 Het woord is aan de inleiders Platos - 5 maart 201417


Download ppt "Met modellen de stad in Ben Immers - TrafficQuest PLATOS colloquium 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google