De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op weg naar meerjarenafspraken van GGZ Nederland, IGZ en HKZ over de toetsing van veiligheidsnormen, aansluitend op de doelstellingen van het patiëntveiligheidsprogramma.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op weg naar meerjarenafspraken van GGZ Nederland, IGZ en HKZ over de toetsing van veiligheidsnormen, aansluitend op de doelstellingen van het patiëntveiligheidsprogramma."— Transcript van de presentatie:

1 Op weg naar meerjarenafspraken van GGZ Nederland, IGZ en HKZ over de toetsing van veiligheidsnormen, aansluitend op de doelstellingen van het patiëntveiligheidsprogramma 2008-2011 Veilige zorg, ieders zorg Djieuwke Verseput Beleidsadviseur afd. Kwaliteit en Verantwoording Projectleider Veilige zorg, ieders zorg

2 Programma Veilige zorg, ieders zorg 7 speerpunten: 1.Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) 2.Veilig incidenten melden (VIM) 3.Agressie / cultuur 4.Psychiatrische en somatische comorbiditeit 5.Medicatieveiligheid 6.Suïcidepreventie 7.Dwang en Drang •Opleiding en training •Onderzoek

3 Speerpunt 1: VMS (1) 2008: Doelstelling: 80% van de hkz-gecertificeerde ggz-instellingen beschikt aan het eind van het programma (eind 2011) over een effectief operationeel veiligheidsmanagementsysteem (VMS). 2010: Geoperationaliseerd is dit: •Aan het eind van het programma is 80% van de HKZ-gecertificeerde ggz- instellingen (leden GGZ Nederland) gecertificeerd op basis van het HKZ Certificatieschema GGZ, versie 2009. •Daarnaast zijn enkele koplopers gecertificeerd op het HKZ-schema 2009 én het addendum. (Daarmee is het ggz-schema compatibel met het model cq certificatieschema cliënt-/patiëntveiligheid van HKZ / NTA 8009:2007)

4 Speerpunt 1: VMS (2)

5 Niveau van veiligheid Certificatieschema Kwaliteit vóór 2008 Certificatieschema Kwaliteit na 2008 Certificatieschema Veiligheid Verschillen op normniveau (bron: HKZ) -Veiligheidsbeleid -Veilige cultuur! -Veilig melden -Prospectieve RA volgens methode of RA methode die aan criteria voldoet -Retrospectieve RA volgens geschikte methode -Prospectieve RI geen methode, geen criteria Nadruk op verbeteren ‘Engels’ Focus op veiligheid Risicomanagement / veiligheidsmanagement ‘Cambridge Engels’

6 De HKZ normen (bron: HKZ) In de HKZ certificatieschema ‘s voor Kwaliteit  Risico inventarisaties op individueel cliëntniveau •Voor starten van de behandeling / therapie: wat zijn de specifieke risico ‘s voor deze cliënt? •Geen extra procedure noodzakelijk Hoe? Bv Anamnese, verpleegplan… Volg hierbij wat ‘gebruikelijk is voor de eigen beroepsgroep’.  Prospectieve risico inventarisatie op procesniveau »Brede inventarisatie, waarbij je je processen doorspreekt. ‘waar zitten risico’s?’ Hoe? Bv werk-, teamoverleg, brainstormen,… »Geen voorgeschreven methode »Geen eisen aan de gebruikte methode

7 In (het certificatieschema voor) Veiligheid  Prospectieve risico analyse op procesniveau »door middel van een bestaande methode Bv SAFER, BowTie »door middel van een eigen methode die dan wel de volgende elementen bevat: identificatie, classificatie, afweging  Retrospectieve risico analyse •door middel van een ‘geschikte methode’ Bv Prisma, Sire, BowTie,.. NB: aanvullende veiligheidsnormen in addendum / module toetsmethodiek KMS vs toetsmethodiek VMS De HKZ normen – vervolg (Bron: HKZ)

8 Mogelijke methoden voor risico-analyses RetrospectiefProspectief HFMEA (light) SAFER BOWTIE PRISMA SIRE

9 Voorstel HKZ voor toetsmethodiek VMS (bron: HKZ)  Door bekwame CI  De toetsing staat ook ergens voor: Toetsmethodiek VMS bevat  Beoordeling uitvoering risico-analyses  1 x per 3 jaar een onverwacht controlebezoek Certificatiereglement: www.hkz.nlwww.hkz.nl

10 Niveau van veiligheid Certificatieschema ‘s Kwaliteit vóór 2008 na 2008 Certificatieschema Veiligheid Mogelijkheden voor keurmerken / certificeren (bron: HKZ) Module veiligheid

11 Resultaten IGZ jaargesprekken 2010 (bron: IGZ) In ontwikkeling n (%) Niet in ontwikkeling n (%) Strategie en beleid24 (96)1 (4) Veilige cultuur24 (96)1 (4) Veilig incident melden22 (88)3 (12) Inventariseren risico's14 (56)11 (44) Continue verbeteren19 (76)6 (24) Patiëntenparticipatie18 (72)7 (28) Structureel op agenda RvB24 (96)1 (4)

12 Contouren meerjarenafspraken (1) Meerjarenafspraken gericht op reductie toezichtlasten: Afspraken 2011 GGZ Nederland met IGZ en CKMZ, de uitvoerder van veiligheidsvisitatiebezoeken Kern van de afspraken: Als CKMZ VVB uitvoert en de instelling de positieve bevindingen deelt met de IGZ, zal de IGZ geen extra toets uitvoeren op het veiligheidsmanagementsysteem.

13 Contouren meerjarenafspraken (2) Meerjarenafspraken 2012 – 2014 gericht op reductie toezichtlasten Kern van de afspraken: Als de CI conform meerjarenafspraken VMS toetst en de ggz-instelling de positieve bevindingen deelt met de IGZ, zal de IGZ geen extra toets uitvoeren op het veiligheidsmanagementsysteem.

14 Contouren meerjarenafspraken (3) I Meerjarenafspraken 2012-2014 aansluitend bij veiligheidsnormen in addendum + cultuur. 2012 afspraken over selectie methode(n), deskundigheidsbevordering, uitvoering retrospectieve & prospectieve risicoanalyses en cultuur 2013 afspraken over uitvoering van retrospectieve en prospectieve risicoanalyses, verbeteracties en cultuur 2014 zie 2013 Sluit in uitvoering aan bij de vijf inhoudelijke speerpunten van het patiëntveiligheidsprogramma Veilige zorg, ieders zorg

15 Meer informatie verkrijgbaar bij:dverseput@ggznederland.nldverseput@ggznederland.nl Zie ook: www.veiligezorgiederszorg.nlwww.veiligezorgiederszorg.nl


Download ppt "Op weg naar meerjarenafspraken van GGZ Nederland, IGZ en HKZ over de toetsing van veiligheidsnormen, aansluitend op de doelstellingen van het patiëntveiligheidsprogramma."

Verwante presentaties


Ads door Google