De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda Inkoopprofessionalisering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda Inkoopprofessionalisering"— Transcript van de presentatie:

1 Agenda Inkoopprofessionalisering
Opzet onderzoek inkoop in de zorgsector Uitkomsten onderzoek Inkoopagenda zorginstellingen 2011

2

3 Kenmerken leidende inkoopbedrijven (bron: NEVI PEP)
Inkoopbeleid draagt bij aan organisatiedoelen. Partnerschap op formele wijze ontwikkeld. Mogelijkheden e-procurement benut. Processen geïntegreerd met leveranciers. Prestatiemeting voor continue verbeteringen.

4 Tijdbesteding inkopers (bron: Booz-Allen & Hamilton)
1998 2003 2008 % van totale inkoopfunctie

5 Business allignment (bron: Rietveld)
Bestuur Inkoop Business Gangbare focus inkoop Aanbevolen focus inkoop

6 Organisaties zijn bewust van ‘best practices’ maar passen ze niet toe (bron: NEVI PEP)

7 Rapport over inkoop top 2000 (naar Gartner)
Zichtbaarheid van inkoop 9 Kostenreductie 7 Spendanalyses 7- Activiteitenbeheersing/planning 5 Contractmanagement 4 Leveranciersmanagement 3 Interne customer service 2

8 Piramidemodel behoefte interne klant (Bron: Berenschot)

9 Agenda Inkoopprofessionalisering
Opzet onderzoek inkoop in de zorgsector Uitkomsten onderzoek Inkoopagenda zorginstellingen 2011

10 Conceptuele basis van het onderzoek World Class Purchasing 2.0

11 Overzicht van de 78 respondenten
Academisch: N=3 Cure groot (inkoopomzet > € 50 mln.): N=18 Cure klein (inkoopomzet < € 50 mln.): N=24 Care groot (inkoopomzet > € 50 mln.): N=9 Care klein (inkoopomzet < € 50 mln.): N=24

12 Wat kunt u zeggen over de ontwikkeling van de relatie met de strategische leveranciers?
De organisatie voert geen gestructureerde acties uit inzake strategische leveranciers. Een eerste inzicht is aanwezig met welke leveranciers de organisatie een strategische relatie dient op te bouwen. Er is een gestructureerd proces om potentieel strategische leveranciers te identificeren, beoordelen en selecteren. Er is een proces om de criteria en doelstellingen voor iedere relatie vast te stellen. Gemeenschappelijke verbeterprogramma’s (met de leverancier) staan in de kinderschoenen. De organisatie werkt aan een leveranciersrelatieprogramma dat strategisch belegd is en waarbij meerdere disciplines betrokken zijn. Gemeenschappelijke taakstellingen zijn geformuleerd.

13 Agenda Inkoopprofessionalisering
Opzet onderzoek inkoop in de zorgsector Uitkomsten onderzoek Inkoopagenda zorginstellingen 2011

14 Generieke uitkomsten onderzoek
Gemiddelde volwassenheid 2,7 begin fase 3 van Keough. Zeer grote spreiding qua inkoopvolwassenheid. Drivers voor succes: Mate waarin er inzicht is in de inkoopuitgaven. Managementniveau bespreken inkoopaspecten. Percentage van inkoopuitgaven in raamcontracten. Coördinatie van de inkoopstromen.

15 Gemiddelde scores naar inkoopomzet

16 Laagste scores per vraag

17 Structuur en inrichting

18 Leverancier relatie management

19 Inkoopmanagement informatie
.

20 Agenda Inkoopprofessionalisering
Opzet onderzoek inkoop in de zorgsector Uitkomsten onderzoek Inkoopagenda zorginstellingen 2011

21 Inkoopagenda zorginstellingen 2011
Kostenreductie Automatisering Structurering inkoopactiviteiten Interne en externe inkoopsamenwerking Managen contracten en leveranciers Interne marketing

22 De weg naar professionalisering (1)
Om aan de slag te gaan met professionalisering zijn de volgende stappen cruciaal: Verkrijg zicht op inkoopuitgaven Sluit zo veel mogelijk raamcontracten af Maak intern communicatieplan voor inkoop Start met intern accountmanagement Structureer inkoop- en sourcingsprocessen Verbeter contractmanagement Verkrijg zo hoog mogelijk commitment

23 De weg naar professionalisering (2)
Professionaliseren van inkoop kan het snelste in de volgende volgorde: Facilitaire goederen en diensten Magazijngoederen Primaire medische producten

24 Vragen??? Vragen? Drs Hans Ruiter 06 – 53 11 00 78
Vragen?


Download ppt "Agenda Inkoopprofessionalisering"

Verwante presentaties


Ads door Google