De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tussenstand Werkgroep Inkoop Stuurgroep Opdrachtgeversforum 21 januari 2008 M. Hermans, Rgd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tussenstand Werkgroep Inkoop Stuurgroep Opdrachtgeversforum 21 januari 2008 M. Hermans, Rgd."— Transcript van de presentatie:

1 Tussenstand Werkgroep Inkoop Stuurgroep Opdrachtgeversforum 21 januari 2008 M. Hermans, Rgd

2 2 Agenda •Werkgroep Inkoop: doelstelling, deelnemers, agenda, werkwijze •Uitkomsten Workshop Inkooporganisatievormen •Ontwikkelingen rondom Inkoop bij de Rgd

3 Werkgroep Inkoop Doelen, deelnemers, thema’s en aanpak

4 4 Werkgroep Inkoop: Doelstelling De Werkgroep Inkoop van het Opdrachtgeversforum heeft tot doel kennis uit te wisselen over de inkooppraktijk verbonden aan het primaire proces (bouwen en huisvesten) van de deelnemende Opdrachtgeversorganisaties. De Werkgroep richt zich binnen het brede domein van de inkoop met name op onderwerpen als innovatieve contractvormen, schaalvergroting en projectongebonden inkoop, organisatieaspecten van de inkoop, leveranciersmanagement en aanbestedingsprocedures.

5 5 Werkgroep Inkoop - deelnemers -Ministerie van Defensie DVD: John Wamsteker -Prorail: Dino Gaya Walters -Rijksgebouwendienst: Aarnout Muizer (voorzitter), Jan-Diderik Bolk, Marleen Hermans (secretaris) -Rijkswaterstaat: Wim Holleman -Staedion: Rick Janssen -UMC Radboud: Lia Mur -De Alliantie: ntb

6 6 Professioneel Inkoopbeleid – thema’s 1.De inkooporganisatie 2.Inkoopbeleid en afwegingskader 3.Raamcontracten 4.Past Performance 5.Prestatiecontracten 6.Duurzame inkoop

7 7 Werkwijze (nieuw voor 2008) •Onderwerpgerichte bijeenkomsten voorbereid door werkgroepleden •Per themabijeenkomst ook ‘derden’ uitnodigen •Deelnemers bepalen gezamenlijk gewenst resultaat •Maandelijkse bijeenkomsten, afwisselend ‘algemeen’ en ‘themagericht’ •Eerstkomende bijeenkomsten: •Past performance (vervolg) •Prestatiecontracten (begin) •Afwegingskaders (vervolg)

8 Inkooporganisatiemodellen Bij de deelnemers aan het OF

9 9 Inkooporganisatiemodellen 1e beeld (1/3)

10 10 Inkooporganisatiemodellen 1e beeld (2/3)

11 11 Inkooporganisatiemodellen 1e beeld (3/3)

12 Ontwikkeling Inkoopstrategie Rijksgebouwendienst

13 13 Wat is Inkoop? “Alles waar een factuur tegenover staat”

14 14 Denkwijze -Inkoop kan goedkoper, beter, sneller -En verdient continue verbetering om aan onze eigen missie en visie te blijven beantwoorden. -Als we ‘beste’ partner voor onze klant willen zijn dan, moeten -we excellente & beheerste processen hebben -we de beste producten inkopen -we inkopen bij de beste leveranciers

15 15 Hoe kopen we in bij de Rgd in 2006? •Inkoop Rgd in 2006 •14.000 opdrachten, € 850 mln, •6000 leveranciers •gemiddeld € 138.000 per leverancier •gemiddeld 2 opdrachten per leverancier •Slechts 131 opdrachten, maar € 433 mln, boven EU-grens. •De “rest” (99% aantal, 50% volume) er onder! •Inkoopquote: 90% van Rgd-omzet is inkoop!

16 16 Conclusies huidige inkoopfunctie •We kopen zeer gefragmenteerd in: >> 10 opdrachten per project; •We kopen zeer kleinschalig in; gemiddelde opdracht << aanbestedingsgrens; •We weten weinig over onze leveranciers; •We weten weinig over de ‘prestatie’ van de inkoopfunctie (successen, falen, doorlooptijd); •We gebruiken onze ‘inkoopkracht’ níet (optimaal) naar onze leveranciers

17 Toekomst inkoopfunctie

18 18 Doelstellingen Rgd op het gebied van inkoop Innovatie van de Inkoopfunctie door: 1.Inkoop op resultaat: klantsucces, kwaliteit, duurzaamheid en laagste prijs 2.Opbouwen en verbeteren van leveranciersrelaties 3.Beter gebruiken van onze inkoopkracht 4.Hanteren en uitdragen van duidelijke normen en kaders 5.Maken van een inzichtelijke keuze t.a.v. inkoopvormen 6.Verbeteren van de inkoopprocessen

19 19 Contractvormen: Slim Inkopen Traditioneel (losse opdrachten) PPS (Integreer diverse opdrachten) Raamcontracten (bundel homogene opdrachten) Afweging contractvormen

20 20 Concept Beleidskader Contractvormen

21 21 Waar moet je op letten 1.Scope 2.Klanten 3.Specificaties 4.Markt en leveranciers 5.Aanbestedingsprocedure 6.Contractbepalingen gericht op gewenst gedrag 7.Contractmanagement (extern) 8.Interne Compliance (allocatie over contracten, taken/verantwoordelijkheden, administratie) 9.Competenties en capaciteit

22 22 Ideeën rondom organisatie Inkoop •Naar een centraal ‘Expertisecentrum Aanbesteden & Inkoop’ •Expertisecentrum = inkoopadviescentrum •Taken o.m.: •Ontwikkeling nieuwe contractvormen: inkoopontwikkelteams •Ontwikkeling afwegingskader •Standaardisatie, kwaliteitborging •Kennismanagement, opleidingen •Participatie in aanbestedingen


Download ppt "Tussenstand Werkgroep Inkoop Stuurgroep Opdrachtgeversforum 21 januari 2008 M. Hermans, Rgd."

Verwante presentaties


Ads door Google