De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tussenstand Werkgroep Inkoop

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tussenstand Werkgroep Inkoop"— Transcript van de presentatie:

1 Tussenstand Werkgroep Inkoop
Stuurgroep Opdrachtgeversforum 21 januari 2008 M. Hermans, Rgd

2 Agenda Werkgroep Inkoop: doelstelling, deelnemers, agenda, werkwijze
Uitkomsten Workshop Inkooporganisatievormen Ontwikkelingen rondom Inkoop bij de Rgd

3 Doelen, deelnemers, thema’s en aanpak
Werkgroep Inkoop Doelen, deelnemers, thema’s en aanpak

4 Werkgroep Inkoop: Doelstelling
De Werkgroep Inkoop van het Opdrachtgeversforum heeft tot doel kennis uit te wisselen over de inkooppraktijk verbonden aan het primaire proces (bouwen en huisvesten) van de deelnemende Opdrachtgeversorganisaties. De Werkgroep richt zich binnen het brede domein van de inkoop met name op onderwerpen als innovatieve contractvormen, schaalvergroting en projectongebonden inkoop, organisatieaspecten van de inkoop, leveranciersmanagement en aanbestedingsprocedures.

5 Werkgroep Inkoop - deelnemers
Ministerie van Defensie DVD: John Wamsteker Prorail: Dino Gaya Walters Rijksgebouwendienst: Aarnout Muizer (voorzitter), Jan-Diderik Bolk, Marleen Hermans (secretaris) Rijkswaterstaat: Wim Holleman Staedion: Rick Janssen UMC Radboud: Lia Mur De Alliantie: ntb

6 Professioneel Inkoopbeleid – thema’s
De inkooporganisatie Inkoopbeleid en afwegingskader Raamcontracten Past Performance Prestatiecontracten Duurzame inkoop

7 Werkwijze (nieuw voor 2008)
Onderwerpgerichte bijeenkomsten voorbereid door werkgroepleden Per themabijeenkomst ook ‘derden’ uitnodigen Deelnemers bepalen gezamenlijk gewenst resultaat Maandelijkse bijeenkomsten, afwisselend ‘algemeen’ en ‘themagericht’ Eerstkomende bijeenkomsten: Past performance (vervolg) Prestatiecontracten (begin) Afwegingskaders (vervolg)

8 Inkooporganisatiemodellen
Bij de deelnemers aan het OF

9 Inkooporganisatiemodellen 1e beeld (1/3)

10 Inkooporganisatiemodellen 1e beeld (2/3)

11 Inkooporganisatiemodellen 1e beeld (3/3)

12 Ontwikkeling Inkoopstrategie Rijksgebouwendienst

13 Wat is Inkoop? “Alles waar een factuur tegenover staat”

14 Denkwijze Inkoop kan goedkoper, beter, sneller
En verdient continue verbetering om aan onze eigen missie en visie te blijven beantwoorden. Als we ‘beste’ partner voor onze klant willen zijn dan, moeten we excellente & beheerste processen hebben we de beste producten inkopen we inkopen bij de beste leveranciers

15 Hoe kopen we in bij de Rgd in 2006?
Inkoop Rgd in 2006 opdrachten, € 850 mln, 6000 leveranciers gemiddeld € per leverancier gemiddeld 2 opdrachten per leverancier Slechts 131 opdrachten, maar € 433 mln, boven EU-grens. De “rest” (99% aantal, 50% volume) er onder! Inkoopquote: 90% van Rgd-omzet is inkoop!

16 Conclusies huidige inkoopfunctie
We kopen zeer gefragmenteerd in: >> 10 opdrachten per project; We kopen zeer kleinschalig in; gemiddelde opdracht << aanbestedingsgrens; We weten weinig over onze leveranciers; We weten weinig over de ‘prestatie’ van de inkoopfunctie (successen, falen, doorlooptijd); We gebruiken onze ‘inkoopkracht’ níet (optimaal) naar onze leveranciers

17 Toekomst inkoopfunctie

18 Doelstellingen Rgd op het gebied van inkoop
Innovatie van de Inkoopfunctie door: Inkoop op resultaat: klantsucces, kwaliteit, duurzaamheid en laagste prijs Opbouwen en verbeteren van leveranciersrelaties Beter gebruiken van onze inkoopkracht Hanteren en uitdragen van duidelijke normen en kaders Maken van een inzichtelijke keuze t.a.v. inkoopvormen Verbeteren van de inkoopprocessen

19 Contractvormen: Slim Inkopen
Raamcontracten (bundel homogene opdrachten) Afweging contractvormen PPS (Integreer diverse opdrachten) Traditioneel (losse opdrachten)

20 Concept Beleidskader Contractvormen

21 Waar moet je op letten Scope Klanten Specificaties
Markt en leveranciers Aanbestedingsprocedure Contractbepalingen gericht op gewenst gedrag Contractmanagement (extern) Interne Compliance (allocatie over contracten, taken/verantwoordelijkheden, administratie) Competenties en capaciteit

22 Ideeën rondom organisatie Inkoop
Naar een centraal ‘Expertisecentrum Aanbesteden & Inkoop’ Expertisecentrum = inkoopadviescentrum Taken o.m.: Ontwikkeling nieuwe contractvormen: inkoopontwikkelteams Ontwikkeling afwegingskader Standaardisatie, kwaliteitborging Kennismanagement, opleidingen Participatie in aanbestedingen


Download ppt "Tussenstand Werkgroep Inkoop"

Verwante presentaties


Ads door Google