De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Van regelgerichte naar risicogerichte brandpreventie Louis Witloks Basis voor Brandveiligheid BVBSYMPOSIUM28 - VERSIE 21 OKTOBER.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Van regelgerichte naar risicogerichte brandpreventie Louis Witloks Basis voor Brandveiligheid BVBSYMPOSIUM28 - VERSIE 21 OKTOBER."— Transcript van de presentatie:

1 1 Van regelgerichte naar risicogerichte brandpreventie Louis Witloks Basis voor Brandveiligheid BVBSYMPOSIUM28 - VERSIE 21 OKTOBER

2 2 Regelgerichte benadering versus denkraam Kenmerkenschema Gebeurtenissenschema Regelgerichte brandpreventie versus

3 3 •Meest dominante regeling is Bouwbesluit, mate van brandveiligheid wordt bepaald door prestatievoorschriften o.b.v. historie, verworven rechten, haalbaarheid, afspraken, e.d. -> werkbaar systeem, maar …. •Wetenschappelijke onderbouwing is zeer beperkt •Mate van brandveiligheid is niet gebaseerd op herkenbare risicoanalyse •Arbo- en brandweerzorg niet zo dominant Analyse regelgericht brandpreventie

4 4 Vergelijk regelgerichte benadering met denkraam Aanpak regelgerichtAanpak denkraam - Nauwelijks relatie met risico’s - Statisch - Standaard brandverloop - Nodigt uit tot toepassen - Integraliteit is mogelijk - Beveiligingsopties: passief - Niet toegerust op gelijkwaardigheid - Menselijk gedrag speelt geen rol - Relatie met risico’s voorwaardelijk - Dynamisch - Natuurlijk brandverloop - Dwingt tot nadenken - Integraliteit is verankerd - Beveiligingsopties: ook actief - Toegerust op gelijkwaardigheid - Menselijk gedrag speelt rol

5 5 regelgericht risicogericht kans / waarschijnlijkheid gevolg /effect o effectlijn / grenswaarde regels geen regels kans / waarschijnlijkheid gevolg /effect o risicolijn regels geen regels

6 6 Van regelgericht naar risicogericht kans / waarschijnlijkheid gevolg /effect o regels (2) geen regels (1) gebrek aan regels (4) overbodige regels (3) risicolijn effectlijn / grenswaarde Wanneer regelgericht en wanneer risicogericht ?

7 7 Sturingsdriehoek brandpreventie Figuur.., Cascademodel regels standaard afwijking FSE kennis standaard ervaring FSE maakt regelgeving niet overbodig. Beide systemen bestaan naast elkaar en met elkaar

8 8 Sturingsdriehoek brandpreventie regels standaard afwijking FSE kennis standaard ervaring FSE maakt regelgeving niet overbodig. Beide systemen bestaan naast elkaar en met elkaar

9 9 •Gebouwen moeten in termen van doelen aan prestaties voldoen (regels staan niet centraal) •Uitvoeringspraktijk is probabilistisch en kwalitatief •Voorwaardelijkheden: - gedegen inhoudelijke kennis - conceptueel denken - expertoordeel - dosis gezond verstand Risicogerichte brandpreventie (FSE)

10 10 •Impact van te verwachten brand inzichtelijk maken en omzetten in beveiligingsopties •Het voldoende beschermd zijn tegen met brand gepaard gaande verschijnselen: - temperatuur -> mensen en constructie - rook -> mensen •Impact heeft relatie met warmtetransportmechanismen gebouw: - geleiding - stroming - straling Risicogerichte brandpreventie (FSE)

11 11 •Brandscenario’s bepalen de maat •Brandscenario’s omzetten in beveiligingsopties •Koppeling aan bepaald brandverloop en gevolgen inzichtelijk maken •Gevolgen in samenhang met: - vluchtveiligheid (tijdlijn voor ontvluchting) - interventie BHV-organisatie - interventie brandweer - constructie - schade Brandscenario’s -> beveiligingsopties Gebruik FSE-tools

12 12 Kenmerkenschema Interventie Brand Mens Gebouw M Omgeving Brand en rook- ontwikkeling Bouw- regelgeving (als referentie) Vluchtveiligheid Respons Vooralsnog niet beschikbaar Mate brandveiligheid Modellen en submodellen, bijv.

13 13 •FSE-tools = duiding modellen als hulpmiddel (n=velerlei / voorbeeld: Bouwbesluit als referentiemodel) •Gangbare modellen *) - brandmodellen - vluchtmodellen - modellen voor activering branddetectie- elementen - modellen voor constructieve veiligheid *) simulatiemodellen / vergt veelal computerondersteuning FSE-tools

14 14 •Uitkomsten modellen - verschaffen inzicht (in tijd) in de ontwikkeling van brand en rook, bijvoorbeeld in samenhang met de ontvluchting, bouwconstructiegedrag en/of arbeidsveiligheid van brandweerpersoneel •Betrekkelijkheid (geen waarzeggerij) - versimpelde weergave van ‘werkelijkheid’ - geen voorspellende waarde - resultaten gaan gepaard met onzekerheden FSE-tools

15 15 •Inzicht is beter in vergelijk generale regels •Resultaat: op risico afgestemde brandveiligheid •Voorwaardelijk: - deskundigheid - adequate communicatie voor proces en werkwijze - duidelijkheid over verantwoordelijkheden - vertrouwen FSE-tools

16 16 schets- ontwerp voorlopig ontwerp definitief ontwerp realisatieoplevering vooroverleg aanvraag verlening oplevering controle informeel overleg 1 2 3 Onderwerpen voor informeel overleg:. quick scan. scenario ’ s, risico ’ s en beveiligingsopties Rapportage quick scane ……. Rapportage scenario ’ s, risico ’ s en bev.opties Definitieve rapportage gelijkwaardige brandveiligheid 1: ontwerp en bouwproces 2: proces informeel overleg 3: vergunningproces Rapportage oplevering ……. Rapportages: • navolgbaar

17 17 Risicobeheersing preventie resultaat verbeteren Hoe? Doen

18 18 DANK


Download ppt "1 Van regelgerichte naar risicogerichte brandpreventie Louis Witloks Basis voor Brandveiligheid BVBSYMPOSIUM28 - VERSIE 21 OKTOBER."

Verwante presentaties


Ads door Google