De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van regelgerichte naar risicogerichte brandpreventie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van regelgerichte naar risicogerichte brandpreventie"— Transcript van de presentatie:

1 Van regelgerichte naar risicogerichte brandpreventie
Louis Witloks Basis voor Brandveiligheid BVBSYMPOSIUM28 - VERSIE 21 OKTOBER

2 Regelgerichte benadering versus denkraam
Kenmerkenschema Regelgerichte brandpreventie versus Gebeurtenissenschema

3 Analyse regelgericht brandpreventie
Meest dominante regeling is Bouwbesluit, mate van brandveiligheid wordt bepaald door prestatievoorschriften o.b.v. historie, verworven rechten, haalbaarheid, afspraken, e.d. -> werkbaar systeem, maar …. Wetenschappelijke onderbouwing is zeer beperkt Mate van brandveiligheid is niet gebaseerd op herkenbare risicoanalyse Arbo- en brandweerzorg niet zo dominant

4 Vergelijk regelgerichte benadering met denkraam
Aanpak regelgericht Aanpak denkraam Nauwelijks relatie met risico’s Statisch Standaard brandverloop - Nodigt uit tot toepassen - Integraliteit is mogelijk - Beveiligingsopties: passief - Niet toegerust op gelijkwaardigheid Menselijk gedrag speelt geen rol - Relatie met risico’s voorwaardelijk Dynamisch Natuurlijk brandverloop - Dwingt tot nadenken - Integraliteit is verankerd - Beveiligingsopties: ook actief - Toegerust op gelijkwaardigheid - Menselijk gedrag speelt rol

5 regelgericht risicogericht
kans / waarschijnlijkheid gevolg /effect o risicolijn regels geen regels kans / waarschijnlijkheid gevolg /effect o effectlijn / grenswaarde regels geen regels

6 Van regelgericht naar risicogericht
kans / waarschijnlijkheid gevolg /effect o regels (2) geen regels (1) gebrek aan regels (4) overbodige regels (3) risicolijn effectlijn / grenswaarde Wanneer regelgericht en wanneer risicogericht ?

7 Sturingsdriehoek brandpreventie
Figuur .., Cascademodel Sturingsdriehoek brandpreventie regels standaard afwijking FSE kennis standaard ervaring FSE maakt regelgeving niet overbodig. Beide systemen bestaan naast elkaar en met elkaar

8 Sturingsdriehoek brandpreventie
regels standaard afwijking FSE kennis standaard ervaring FSE maakt regelgeving niet overbodig. Beide systemen bestaan naast elkaar en met elkaar

9 Risicogerichte brandpreventie (FSE)
Gebouwen moeten in termen van doelen aan prestaties voldoen (regels staan niet centraal) Uitvoeringspraktijk is probabilistisch en kwalitatief Voorwaardelijkheden: - gedegen inhoudelijke kennis - conceptueel denken - expertoordeel - dosis gezond verstand

10 Risicogerichte brandpreventie (FSE)
Impact van te verwachten brand inzichtelijk maken en omzetten in beveiligingsopties Het voldoende beschermd zijn tegen met brand gepaard gaande verschijnselen: - temperatuur -> mensen en constructie - rook -> mensen Impact heeft relatie met warmtetransportmechanismen gebouw: - geleiding - stroming - straling

11 Brandscenario’s -> beveiligingsopties
Brandscenario’s bepalen de maat Brandscenario’s omzetten in beveiligingsopties Koppeling aan bepaald brandverloop en gevolgen inzichtelijk maken Gevolgen in samenhang met: - vluchtveiligheid (tijdlijn voor ontvluchting) - interventie BHV-organisatie - interventie brandweer - constructie - schade Gebruik FSE-tools

12 Modellen en submodellen, bijv.
Interventie Brand Mens Gebouw M Omgeving Brand en rook- ontwikkeling Bouw- regelgeving (als referentie) Vluchtveiligheid Respons Vooralsnog niet beschikbaar Mate brandveiligheid Modellen en submodellen, bijv. Kenmerkenschema

13 - modellen voor activering branddetectie- elementen
FSE-tools FSE-tools = duiding modellen als hulpmiddel (n=velerlei / voorbeeld: Bouwbesluit als referentiemodel) Gangbare modellen *) - brandmodellen - vluchtmodellen - modellen voor activering branddetectie- elementen - modellen voor constructieve veiligheid *) simulatiemodellen / vergt veelal computerondersteuning

14 - verschaffen inzicht (in tijd) in de ontwikkeling
FSE-tools Uitkomsten modellen - verschaffen inzicht (in tijd) in de ontwikkeling van brand en rook, bijvoorbeeld in samenhang met de ontvluchting, bouwconstructiegedrag en/of arbeidsveiligheid van brandweerpersoneel Betrekkelijkheid (geen waarzeggerij) - versimpelde weergave van ‘werkelijkheid’ - geen voorspellende waarde - resultaten gaan gepaard met onzekerheden

15 Inzicht is beter in vergelijk generale regels
FSE-tools Inzicht is beter in vergelijk generale regels Resultaat: op risico afgestemde brandveiligheid Voorwaardelijk: - deskundigheid - adequate communicatie voor proces en werkwijze - duidelijkheid over verantwoordelijkheden - vertrouwen

16 Onderwerpen voor informeel overleg: . quick scan
schets-ontwerp voorlopig ontwerp definitief realisatie oplevering vooroverleg aanvraag verlening controle informeel overleg 1 2 3 Onderwerpen voor informeel overleg: . quick scan . scenario’s, risico’s en beveiligingsopties Rapportage quick scane ……. Rapportage scenario’s, risico’s en bev.opties Definitieve rapportage gelijkwaardige brandveiligheid 1: ontwerp en bouwproces 2: proces informeel overleg 3: vergunningproces Rapportage oplevering Rapportages: navolgbaar

17 Risicobeheersing preventie resultaat verbeteren Hoe? Doen

18 DANK


Download ppt "Van regelgerichte naar risicogerichte brandpreventie"

Verwante presentaties


Ads door Google