De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het belang van risicomanagement voor vastgoedbeheerders

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het belang van risicomanagement voor vastgoedbeheerders"— Transcript van de presentatie:

1 Het belang van risicomanagement voor vastgoedbeheerders
Innovation in Building & Maintenance Corporate governance en werkprocessen

2 Corporate Governance Zeggenschap aandeel houders Risico management Voldoen aan wetgeving Transparante verslaglegging Samenstelling bestuur Corporate governance geeft vijf voorwaarden voor goed bestuur.

3 Corporate Governance Zeggenschap aandeel houders Risico management Voldoen aan wetgeving Transparante verslaglegging Samenstelling bestuur Voorwaarden van goed bestuur zijn de toepassing van risicomanagement en het voldoen aan wetgeving.

4 Werkprocessen Werkprocessen organisatie Dragen bij aan de doelstellingen? Brengen het beoogde resultaat? Zijn voorzien van juiste informatie? Voldoen aan wetten en regels? Risicomanagement monitoring STRATEGIE Missie Doelstellingen zijn SMART aangegeven en de criteria bepaald Prestaties zijn benoemd en de risico-acceptatie is bepaald Prestatie wordt extern beoordeeld (visitatie) Good governance, gedragscode en integriteitscode zijn geïmplementeerd In-controlverklaring afgegeven Bedrijfsplan Samenwerking Vastgoedontwikk. ORGANISATIE Financiering Bestedingen zijn optimaal en aan competenties is voldaan Processen zijn ingericht en risico’s gemanaged Planning & controlcyclus is ingericht , managementinfo is beschikbaar Activiteiten voldoen aan wet- en regelgeving en eventuele andere criteria (borging) Risicomanagement is geïmplementeerd HRM Control Facilitair OPERATIONEEL Verhuur Bestedingen en opbrengsten zijn optimaal en dragen bij aan doelstellingen Processen zijn ingericht en risico’s gemanaged Informatie over vastgoed en doelgroepen is beschikbaar; voortgangsrapportages beschikbaar Activiteiten voldoen aan wet- en regelgeving en eventuele andere criteria Verkoop Projecten Vastgoedbeheer Risicomanagement wordt uitgewerkt in werkprocessen volgens vier criteria. Het doel is een in-controlverklaring van de organisatie.

5 Risicomanagementmethode
Context bepalen Risico’s identificeren Risico’s beoordelen Risico-acceptatie bepalen Maatregelen nemen Opnemen in P&C cyclus Alle werkprocessen zijn onderhevig aan risico’s. Implementeren van risicomanagement heeft een methodische benadering en is in principe een eenmalig activiteit.

6 Risicomanagementmethode
Risico’s identificeren Operationele effectiviteit Veiligheid, gezondheid en milieu Voorkomen van faalkosten Incidenten management De onderdelen van risico-identificatie volgens NEN-ISO : Risk management, principles and guidelines

7 Risicomanagementmethode
Risico’s beoordelen Kans 1 2 3 4 5 Impact Zeer klein Klein Mogelijk Groot Zeer groot zeer gering gering 6 8 10 matig 9 12 15 hoog 16 20 zeer hoog 25 Beoordeling van risico’s met behulp van een kans-impact matrix.

8 Risicomanagementmethode
Risico-acceptatie bepalen RISICO’S MAATREGELEN Accepteren Verleggen Vermijdbare Borgen in proces Afspraken maken Niet-vermijdbare Verkleinen Informeren Niet alle risico’s kunnen worden uitgebannen. De organisatie maakt een keuze voor accepteren of verleggen en informeert klanten, comakers en overige belanghebbenden.

9 Risicomanagementmethode
Maatregelen nemen Sponsor Werkgroep Projectplan Actieplan Afdelingen Invoeringsbesluit Het invoeren van risico-maatregelen gaat volgens gebruikelijke methode van organisatieveranderingen.

10 Operationele werkprocessen
Werkprocessen organisatie Dragen bij aan de doelstellingen? Brengen het beoogde resultaat? Zijn voorzien van juiste informatie? Voldoen aan wetten en regels? Risicomanagement monitoring OPERATIONEEL Verhuur Bestedingen en opbrengsten zijn optimaal en dragen bij aan doelstellingen Processen zijn ingericht en risico’s gemanaged Informatie over vastgoed en doelgroepen is beschikbaar; voortgangsrapportages beschikbaar Activiteiten voldoen aan wet- en regelgeving en eventuele andere criteria Risicomanagement is geïmplementeerd Verkoop Projecten Vastgoedbeheer Operationele effectiviteit Veiligheid, gezondheid en milieu Voorkomen van faalkosten Incidenten management Voor de operationele werkprocessen zijn niet altijd de risico’s geïdentificeerd.

11 Operationele werkprocessen
Risico’s identificeren Over- of onderbesteding meerjarenbegroting onderhoud. Ongunstige kosten-kwaliteit bij uitvoering projecten en onderhoud. Overbesteding overhead. Onvoldoende opbrengst. Operationele effectiviteit Veiligheid, gezondheid en milieu Voorkomen van faalkosten Incidenten management

12 Operationele werkprocessen
Risico’s identificeren Niet voldoen aan zorgplicht: ongevallen door brand, gebreken aan vluchtwegen, constructiefalen. Gezondheidsrisico door installatie- gebreken; risicovolle materialen en toepassingen (o.a. asbest). Aansprakelijkheidsrisico als verhuurder, werkgever, opdrachtgever en gebouweigenaar niet afgedekt. Verhuur Verkoop Projecten Vastgoedbeheer Veiligheid, gezondheid en milieu Operationele effectiviteit Voorkomen van faalkosten Incidenten management

13 Operationele werkprocessen
Risico’s identificeren Voorkomen van faalkosten Niet-optimale risicoverdeling bij de uitvoering van projecten. Kansen onbenut voor ketensamenwerking. Overbesteding bij mutatie- en serviceonderhoud Verhuur Verkoop Projecten Vastgoedbeheer Operationele effectiviteit Veiligheid, gezondheid en milieu Incidenten management

14 Operationele werkprocessen
Risico’s identificeren Incidenten management Ontbreken protocol intern/extern bij ongevallen en incidenten. Onvoldoende informatie verstrekt aan belanghebbenden. Verhuur Verkoop Projecten Vastgoedbeheer Operationele effectiviteit Veiligheid, gezondheid en milieu Voorkomen van faalkosten

15 Veiligengezondwonen.com

16 Colofon De risicomanagementmethode voor vastgoedbeheer is ontwikkeld door PVM Adviesbureau voor vastgoedmanagement in opdracht van het Platform Innovation in Building & Maintenance. Meer informatie is te verkrijgen bij PVM: Peter Meeuwis en Björn van Huijgevoort.


Download ppt "Het belang van risicomanagement voor vastgoedbeheerders"

Verwante presentaties


Ads door Google