De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HET BELANG VAN RISICOMANAGEMENT VOOR VASTGOEDBEHEERDERS Corporate governance en werkprocessen Innovation in Building & Maintenance.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HET BELANG VAN RISICOMANAGEMENT VOOR VASTGOEDBEHEERDERS Corporate governance en werkprocessen Innovation in Building & Maintenance."— Transcript van de presentatie:

1 HET BELANG VAN RISICOMANAGEMENT VOOR VASTGOEDBEHEERDERS Corporate governance en werkprocessen Innovation in Building & Maintenance

2 Corporate Governance Corporate governance geeft vijf voorwaarden voor goed bestuur. Zeggenschap aandeel houders Risico management Voldoen aan wetgeving Transparante verslaglegging Samenstelling bestuur

3 Corporate Governance Voorwaarden van goed bestuur zijn de toepassing van risicomanagement en het voldoen aan wetgeving. Zeggenschap aandeel houders Risico management Voldoen aan wetgeving Transparante verslaglegging Samenstelling bestuur

4 Werkprocessen Werkprocessen organisatie Dragen bij aan de doelstellingen? Brengen het beoogde resultaat? Zijn voorzien van juiste informatie? Voldoen aan wetten en regels? Risicomanagement monitoring STRATEGIE Missie Doelstellingen zijn SMART aangegeven en de criteria bepaald Prestaties zijn benoemd en de risico- acceptatie is bepaald Prestatie wordt extern beoordeeld (visitatie) Good governance, gedragscode en integriteitscode zijn geïmplementeerd In-controlverklaring afgegeven Bedrijfsplan Samenwerking Vastgoedontwikk. ORGANISATIE Financiering Bestedingen zijn optimaal en aan competenties is voldaan Processen zijn ingericht en risico’s gemanaged Planning & controlcyclus is ingericht, managementinfo is beschikbaar Activiteiten voldoen aan wet- en regelgeving en eventuele andere criteria (borging) Risicomanagement is geïmplementeerd HRM Control Facilitair OPERATIONEEL Verhuur Bestedingen en opbrengsten zijn optimaal en dragen bij aan doelstellingen Processen zijn ingericht en risico’s gemanaged Informatie over vastgoed en doelgroepen is beschikbaar; voortgangsrapportag es beschikbaar Activiteiten voldoen aan wet- en regelgeving en eventuele andere criteria Risicomanagement is geïmplementeerd Verkoop Projecten Vastgoedbeheer Risicomanagement wordt uitgewerkt in werkprocessen volgens vier criteria. Het doel is een in-controlverklaring van de organisatie.

5 Risicomanagementmethode Alle werkprocessen zijn onderhevig aan risico’s. Implementeren van risicomanagement heeft een methodische benadering en is in principe een eenmalig activiteit. Context bepalen Risico’s identificeren Risico’s beoordelen Risico-acceptatie bepalen Maatregelen nemen Opnemen in P&C cyclus

6 Risicomanagementmethode De onderdelen van risico-identificatie volgens NEN-ISO 310000: Risk management, principles and guidelines Voorkomen van faalkosten Incidenten management Veiligheid, gezondheid en milieu Operationele effectiviteit Risico’s identificeren

7 Risicomanagementmethode Beoordeling van risico’s met behulp van een kans-impact matrix. Kans 12345 ImpactZeer kleinKleinMogelijkGrootZeer groot 1 zeer gering12345 2 gering246810 3 matig3691215 4 hoog48121620 5 zeer hoog510152025 Risico’s beoordelen

8 Risicomanagementmethode Niet alle risico’s kunnen worden uitgebannen. De organisatie maakt een keuze voor accepteren of verleggen en informeert klanten, comakers en overige belanghebbenden. RISICO’S MAATREGELEN AccepterenVerleggen Vermijdbare Borgen in proces Afspraken maken Niet-vermijdbareVerkleinenInformeren Risico- acceptatie bepalen

9 Risicomanagementmethode Het invoeren van risico-maatregelen gaat volgens gebruikelijke methode van organisatieveranderingen. Sponsor Werkgroep Projectplan Actieplan Afdelingen Invoerings besluit Maatregelen nemen

10 Operationele werkprocessen Voor de operationele werkprocessen zijn niet altijd de risico’s geïdentificeerd. Werkprocessen organisatie Dragen bij aan de doelstellingen? Brengen het beoogde resultaat? Zijn voorzien van juiste informatie? Voldoen aan wetten en regels? Risicomanagement monitoring OPERATIONEEL Verhuur Bestedingen en opbrengsten zijn optimaal en dragen bij aan doelstellingen Processen zijn ingericht en risico’s gemanaged Informatie over vastgoed en doelgroepen is beschikbaar; voortgangsrapportag es beschikbaar Activiteiten voldoen aan wet- en regelgeving en eventuele andere criteria Risicomanagement is geïmplementeerd Verkoop Projecten Vastgoedbeheer Voorkomen van faalkosten Incidenten management Veiligheid, gezondheid en milieu Operationele effectiviteit

11 Operationele werkprocessen  Over- of onderbesteding meerjarenbegroting onderhoud.  Ongunstige kosten-kwaliteit bij uitvoering projecten en onderhoud.  Overbesteding overhead.  Onvoldoende opbrengst. Operationele effectiviteit Risico’s identificeren Voorkomen van faalkosten Incidenten management Veiligheid, gezondheid en milieu

12 Voorkomen van faalkosten  Niet voldoen aan zorgplicht: ongevallen door brand, gebreken aan vluchtwegen, constructiefalen.  Gezondheidsrisico door installatie- gebreken; risicovolle materialen en toepassingen (o.a. asbest).  Aansprakelijkheidsrisico als verhuurder, werkgever, opdrachtgever en gebouweigenaar niet afgedekt. Verhuur Verkoop Projecten Vastgoedbeheer Veiligheid, gezondheid en milieu Operationele werkprocessen Risico’s identificeren Incidenten management Operationele effectiviteit

13  Niet-optimale risicoverdeling bij de uitvoering van projecten.  Kansen onbenut voor ketensamenwerking.  Overbesteding bij mutatie- en serviceonderhoud Verhuur Verkoop Projecten Vastgoedbeheer Voorkomen van faalkosten Operationele werkprocessen Risico’s identificeren Incidenten management Veiligheid, gezondheid en milieu Operationele effectiviteit

14  Ontbreken protocol intern/extern bij ongevallen en incidenten.  Onvoldoende informatie verstrekt aan belanghebbenden. Verhuur Verkoop Projecten Vastgoedbeheer Incidenten management Operationele werkprocessen Risico’s identificeren Voorkomen van faalkosten Veiligheid, gezondheid en milieu Operationele effectiviteit

15 Veiligengezondwonen.com

16 Colofon De risicomanagementmethode voor vastgoedbeheer is ontwikkeld door PVM Adviesbureau voor vastgoedmanagement in opdracht van het Platform Innovation in Building & Maintenance. Meer informatie is te verkrijgen bij PVM: 040-2914020. Peter Meeuwis Peter Meeuwis en Björn van Huijgevoort.Björn van Huijgevoort


Download ppt "HET BELANG VAN RISICOMANAGEMENT VOOR VASTGOEDBEHEERDERS Corporate governance en werkprocessen Innovation in Building & Maintenance."

Verwante presentaties


Ads door Google