De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RISICO’S IN BEELD WORKSHOP RISICOMANAGEMENTINSTRUMENT

Verwante presentaties


Presentatie over: "RISICO’S IN BEELD WORKSHOP RISICOMANAGEMENTINSTRUMENT"— Transcript van de presentatie:

1 RISICO’S IN BEELD WORKSHOP RISICOMANAGEMENTINSTRUMENT

2 RISICO’S IN BEELD

3 INTRODUCTIE Voorstellen
Programma: - inleiding - praktijk: uitwerking - terugkoppeling - ingevuld, en nu? - afronding

4 RISICOMANAGEMENT geheel van activiteiten en maatrege-len gericht op beheersen van risico’s continue proces strategische, tactisch, operationeel “evidence-based”

5 RISICO’S (1) In definitietermen: risico is het effect
van onzekerheid op doelstellingen

6 RISICO’S (2) ONZEKERHEID: voorvallen die je nu niet voorziet, maar wel voorstelbaar zijn. Niet: wat je ziet/kan zien aankomen

7 RISICO’S (3) DOELSTELLINGEN: van de organisatie. Dus bredere focus dan (alleen) financiën

8 RISICO’S (4) EFFECT: kans en impact

9 RISICOMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK ISO 31000

10 RISICOMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK: ISO principes
voegt waarde toe en zorgt voor behoud van waarde is integraal deel alle processen organisatie is onderdeel van de besluitvorming benoemt onzekerheid expliciet benoemd is systematisch, gestructureerd en tijdig is gebaseerd op beste beschikbare informatie is op maat gesneden houdt rekening met menselijke en culturele factoren is transparant en sluit niemand uit is dynamisch, iteratief, reageert op verandering ondersteunt continue verbetering organisatie

11 RISICOMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK: ISO kader

12 RISICOMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK: ISO proces

13 WAAROM RISICOMANAGEMENT
Art. 14 en 15 Code Goed Bestuur (intege-re bedrijfsvoering en risicomanagement) RJ660 Onderwijsinstellingen (406: rapportage in het jaarverslag over aanwezigheid en werking interne risicobeheersings- en controlesysteem) BW 2, titel 9, 391: Jaarverslag beschrijft voornaamste risico’s en onzekerheden en geeft aandacht aan beleid inzake afdekken risico’s en aan gelopen financiële risico’s

14 MAAR VOORAL Omdat u uw doelstellingen wilt bereiken

15 HET MODEL (1) Helpt bij identificatie, prioritering (analyse) en beoordelen toereikend-heid beheersingsmaatregelen (beheersing) Is geen rekentool (beheersing > geld) “Werkt” bij de gratie van uw inschatting

16 HET MODEL (2) OMVAT ZES DOMEINEN:
Onderwijs & identiteit, personeel, organisatie, PR & communicatie, huisvesting en financiën Ieder met onderliggende bouwstenen (zoals onderwijskwaliteit, toezicht, facilitaire dienstverlening, planning & control etc.)

17 RESULTAAT (1) RAPPORTAGE TOTAAL EN/OF PER DOMEIN
IN WOORDEN EN MET HEATMAP IN RELATIE MET PDCA (TAARTDIAGRAM) BEELD INZAKE RISICO’S EN TOEREIKENDHEID MAATREGELEN RISICOPROFIEL AFZET TEGEN VERMOGEN/FINANCIËN EN DAAR UITSPRAKEN OVER DOET

18 RESULTAAT (2) Overzicht middelgrote en urgente risico’s, adequaat afgedekt zonder beheersmaatregel Overzicht alle niet adequaat afgedekte risico’s Risicomanagement: 60% of meer urgente en middelgrote risico’s afgedekt: afdoende Risicoprofiel irt vermogen: idem voor risico’s met financiële impact op korte termijn (< 1jaar)

19 BEHEERSING < 60% RELEVANTE MIDDELGROTE EN URGENTE RISICO’S
Als die op korte termijn (< jaar) kunnen leiden tot financiële tegenvaller: Werken naar betere beheersing Ter overbrugging: tijdelijke ophoging bufferliquiditeit

20

21 DE PRAKTIJK

22 TIPS (1) Bedoeling: invullen alsof er geen beheersmaatregelen zijn Optie: Als bestuurder weten of je beheersmaatregelen afdoende zijn Bestuurder/AD vult in, ev. info van derden (collega, staf)

23 TIPS (2) Vul alles in (wat je weglaat, heeft ook consequenties)
Invullen kost veel tijd, knip het in aantal delen Bedenk per domein eigen risico’s om ev. toe te voegen Soms lastig scoren (dilemma’s): common sense

24 MIST U WAT? Instrument is groeimodel: samen bouwen aan optimalisering

25 DOMEIN ONDERWIJS EN IDENTITEIT
Onderwijskwaliteit, Identiteit, Leerlingendiensten en administratie, ICT en automatisering

26 DOMEIN PERSONEEL - HRM

27 DOMEIN ORGANISATIE Fiscale en juridische dienstverlening, Toezicht

28 DOMEIN PR EN COMMUNICATIE
Communicatie en stakeholdermanagement

29 DOMEIN HUISVESTING Huisvesting en facilitaire dienstverlening

30 DOMEIN FINANCIËN Planning & control Financiële administratie
Inkoop en contractmanagement Projectbeheer en administratie

31 UITWERKING DOMEIN

32 RECAPITULATIE/ TERUGKOPPELING
Wat staat nog open, is nog geen antwoord op Wat is belangrijk met elkaar te delen Wat zijn uw ervaringen Wat wilt u de PO-raad meegeven ter verbetering van het instrument

33 INGEVULD, EN DAN? DIALOOG MAATREGELEN DRAAGVLAK MONITORING
NOOIT AF (DE WERKELIJKHEID VERANDERT OOK) HERHAAL DE INVULLING TENSLOTTE: DE MENS ACHTER DE MAATREGELEN

34 DE MENSELIJKE FACTOR Arco van de Ven RA, hoogleraar Bestuurlijke informatievoorziening UvT: de discussie moet gaan over de kwaliteit van het management, niet over de kwaliteit van de regels.

35 AFSLUITING (FILMPJE GRONINGER MUSEUM)

36 hartelijk dank en veel succes!
NAMENS DE PO-RAAD hartelijk dank en veel succes!


Download ppt "RISICO’S IN BEELD WORKSHOP RISICOMANAGEMENTINSTRUMENT"

Verwante presentaties


Ads door Google