De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RISICO’S IN BEELD WORKSHOP RISICOMANAGEMENTINSTRUMENT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RISICO’S IN BEELD WORKSHOP RISICOMANAGEMENTINSTRUMENT."— Transcript van de presentatie:

1 RISICO’S IN BEELD WORKSHOP RISICOMANAGEMENTINSTRUMENT

2 RISICO’S IN BEELD

3 INTRODUCTIE • Voorstellen • Programma: - inleiding - praktijk: uitwerking - terugkoppeling - ingevuld, en nu? - afronding

4 RISICOMANAGEMENT • geheel van activiteiten en maatrege- len gericht op beheersen van risico’s • continue proces • strategische, tactisch, operationeel • “evidence-based”

5 RISICO’S (1) In definitietermen: risico is het effect van onzekerheid op doelstellingen

6 RISICO’S (2) • ONZEKERHEID: voorvallen die je nu niet voorziet, maar wel voorstelbaar zijn. Niet: wat je ziet/kan zien aankomen

7 RISICO’S (3) • DOELSTELLINGEN: van de organisatie. Dus bredere focus dan (alleen) financiën

8 RISICO’S (4) • EFFECT: kans en impact

9 RISICOMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK ISO 31000

10 RISICOMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK: ISO principes RISICOMANAGEMENT: • voegt waarde toe en zorgt voor behoud van waarde • is integraal deel alle processen organisatie • is onderdeel van de besluitvorming • benoemt onzekerheid expliciet benoemd • is systematisch, gestructureerd en tijdig • is gebaseerd op beste beschikbare informatie • is op maat gesneden • houdt rekening met menselijke en culturele factoren • is transparant en sluit niemand uit • is dynamisch, iteratief, reageert op verandering • ondersteunt continue verbetering organisatie

11 RISICOMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK: ISO kader

12 RISICOMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK: ISO proces

13 WAAROM RISICOMANAGEMENT • Art. 14 en 15 Code Goed Bestuur (intege- re bedrijfsvoering en risicomanagement) • RJ660 Onderwijsinstellingen (406: rapportage in het jaarverslag over aanwezigheid en werking interne risicobeheersings- en controlesysteem) • BW 2, titel 9, 391: Jaarverslag beschrijft voornaamste risico’s en onzekerheden en geeft aandacht aan beleid inzake afdekken risico’s en aan gelopen financiële risico’s

14 MAAR VOORAL • Omdat u uw doelstellingen wilt bereiken

15 HET MODEL (1) • Helpt bij identificatie, prioritering (analyse) en beoordelen toereikend- heid beheersingsmaatregelen (beheersing) • Is geen rekentool (beheersing > geld) • “Werkt” bij de gratie van uw inschatting

16 HET MODEL (2) OMVAT ZES DOMEINEN: -Onderwijs & identiteit, personeel, organisatie, PR & communicatie, huisvesting en financiën -Ieder met onderliggende bouwstenen (zoals onderwijskwaliteit, toezicht, facilitaire dienstverlening, planning & control etc.)

17 RESULTAAT (1) • RAPPORTAGE TOTAAL EN/OF PER DOMEIN • IN WOORDEN EN MET HEATMAP • IN RELATIE MET PDCA (TAARTDIAGRAM) • BEELD INZAKE RISICO’S EN TOEREIKENDHEID MAATREGELEN • RISICOPROFIEL AFZET TEGEN VERMOGEN/FINANCIËN EN DAAR UITSPRAKEN OVER DOET

18 RESULTAAT (2) -Overzicht middelgrote en urgente risico’s, adequaat afgedekt zonder beheersmaatregel -Overzicht alle niet adequaat afgedekte risico’s -Risicomanagement: 60% of meer urgente en middelgrote risico’s afgedekt: afdoende -Risicoprofiel irt vermogen: idem voor risico’s met financiële impact op korte termijn (< 1jaar)

19 BEHEERSING < 60% RELEVANTE MIDDELGROTE EN URGENTE RISICO’S Als die op korte termijn (< jaar) kunnen leiden tot financiële tegenvaller: -Werken naar betere beheersing -Ter overbrugging: tijdelijke ophoging bufferliquiditeit

20

21 DE PRAKTIJK

22 TIPS (1) Bedoeling: invullen alsof er geen beheersmaatregelen zijn Optie: Als bestuurder weten of je beheersmaatregelen afdoende zijn Bestuurder/AD vult in, ev. info van derden (collega, staf)

23 TIPS (2) • Vul alles in (wat je weglaat, heeft ook consequenties) • Invullen kost veel tijd, knip het in aantal delen • Bedenk per domein eigen risico’s om ev. toe te voegen • Soms lastig scoren (dilemma’s): common sense

24 MIST U WAT? • Instrument is groeimodel: samen bouwen aan optimalisering

25 DOMEIN ONDERWIJS EN IDENTITEIT -Onderwijskwaliteit, -Identiteit, -Leerlingendiensten en administratie, -ICT en automatisering

26 DOMEIN PERSONEEL -HRM

27 DOMEIN ORGANISATIE -Fiscale en juridische dienstverlening, -Toezicht

28 DOMEIN PR EN COMMUNICATIE -Communicatie en stakeholdermanagement

29 DOMEIN HUISVESTING -Huisvesting en facilitaire dienstverlening

30 DOMEIN FINANCIËN -Planning & control -Financiële administratie -Inkoop en contractmanagement -Projectbeheer en administratie

31 UITWERKING DOMEIN

32 RECAPITULATIE/ TERUGKOPPELING • Wat staat nog open, is nog geen antwoord op • Wat is belangrijk met elkaar te delen • Wat zijn uw ervaringen • Wat wilt u de PO-raad meegeven ter verbetering van het instrument

33 INGEVULD, EN DAN? • DIALOOG • MAATREGELEN • DRAAGVLAK • MONITORING • NOOIT AF (DE WERKELIJKHEID VERANDERT OOK) • HERHAAL DE INVULLING • TENSLOTTE: DE MENS ACHTER DE MAATREGELEN

34 DE MENSELIJKE FACTOR Arco van de Ven RA, hoogleraar Bestuurlijke informatievoorziening UvT: de discussie moet gaan over de kwaliteit van het management, niet over de kwaliteit van de regels.

35 AFSLUITING (FILMPJE GRONINGER MUSEUM)

36 NAMENS DE PO-RAAD hartelijk dank en veel succes!


Download ppt "RISICO’S IN BEELD WORKSHOP RISICOMANAGEMENTINSTRUMENT."

Verwante presentaties


Ads door Google