De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Health Balance Score Card.. “Het effectief meten van de prestaties moet een integraal deel zijn van het management proces” by Robert Kaplan and David.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Health Balance Score Card.. “Het effectief meten van de prestaties moet een integraal deel zijn van het management proces” by Robert Kaplan and David."— Transcript van de presentatie:

1 Health Balance Score Card.

2 “Het effectief meten van de prestaties moet een integraal deel zijn van het management proces” by Robert Kaplan and David Norton (Harvard University) "Wat you measure, is what you get”

3 DE BALANCED SCORECARD Een eenvoudig hulpmiddel voor: –Communicatie van de strategie –Teambuilding en oplijnen –Gestructureerde prioriteitsacties –Het aanzetten tot prestaties –Het toevoegen van waarde –Het stimuleren van innovatie, motivatie, leren en groeien ‘Als je het niet kan meten, kan je het ook niet managen’ - Peter Drucker ‘Als je het niet kan meten, kan je het ook niet managen’ - Peter Drucker

4 DE BALANCED SCORECARD IS… Het instrumentarium dat het management nodig heeft om naar het toekomstig succes van de organisatie te koersen ofwel Een set meetpunten die topmanagers een snelle en veelomvattende blik geeft op de strategische ontwikkelingen van de organisatie

5 DOELSTELLINGEN De HBSC heeft de volgende doelstellingen –Verheldering van visie en strategie –Koppeling van deze aan Kritieke Succes Factoren (KSF's) en Kern Prestatie Indicatoren (KPI's) –Koppeling van deze laatste aan acties en initiatieven –Vorming van een lerende organisatie door terugkoppeling, groeien en aanpassen

6 PERSPECTIEVEN (I) Door de keuze van een aantal perspectieven worden de oorzaak-gevolg verbanden tussen alle factoren inzichtelijk gemaakt Perspectieven kunnen worden geformuleerd als volgt: –Onze organisatie weet iets (kennis en innovatie) –Daar doet onze organisatie iets mee (interne processen) –Daar worden betrokkenen beter van (cliënten, werknemers) –Zodat we onze doelstellingen kunnen nastreven (financieel)

7 PERSPECTIEVEN (II) Voor het gezondheidsbeleid kan men denken aan: –Financiën –Medewerkers –Interne proces –Leren en groeien

8 OORZAAK EN GEVOLG RELATIES u Financien Kostenbeheersing Verzuimschade/Arbeidsproductiviteit u Medewerkers Focus op preventie en inzet Optimale faciliteiten u Interne Proces Goede protocollen Adequate acties u Leren en Groeien Vakbekwaamheid Motivatie

9 STRATEGISCH RAAMWERK VOOR ACTIE Verheldert en vertaalt de Visie en Strategie Maakt plannen en stelt doelen, plaatst strategische initiatieven op één lijn Versterkt de strategische terugkoppeling en het leereffect Communiceert en verbindt de strategische doelen en metingen Balanced Scorecard

10 DE KOPPELINGEN KSF = Kritieke Succes Factoren KPI = Kern Prestatie Indicatoren Visie Strategie KSF Financieel KSF Medewerkers KSF Interne proces KSF Leren en groeien KPI

11 DE HAMVRAGEN PER PERSPECTIEF Financieel: Waarop moeten we ons richten om de schade te beperken? Medewerkers: Hoe kunnen we het verzuim bij alle medewerkers beperken? Intern proces: In welke bedrijfsprocessen moeten we uitblinken om een vitaler onderneming te realiseren? Leren en Groeien: Hoe kunnen we voortdurend onze kennis en motivatie verbeteren?

12 KRITIEKE SUCCES FACTOREN KSF’s onderscheiden zich van de benchmark en geven de organisatie een voortdurend concurrentie voordeel KSF’s worden beschreven in termen als kritieke hulpbronnen en bekwaamheden, zoals –Kostenbeheersing –Innovatief vermogen –Duidelijke protocollen, effectrapportages –Optimale faciliteiten –Gemotiveerd en getraind personeel

13 KERN PRESTATIE INDICATOREN KPI's zijn het gereedschap voor het management om de voortgang m.b.t. de realisatie van de KSF's te monitoren en te meten KPI's zijn ondubbelzinnig gedefinieerd, meetbaar en verbonden aan een KSF

14 AANPAK VAN DE INVOERING VAN DE HEALTH BALANCED SCORECARD

15 VOORBEELD BALANCED SCORE CARD

16 HET PROCES 1. De basis –Quick scan van de 14 gulden regels –Definitie van de gezondheidsvisie en ambitieniveau –Definitie van de strategische of organisatorische eenheid 2. Het raamwerk –Selectie van de perspectieven –Definitie van Kritieke Succes Factoren (KSF) per perspectief 3. De metingen –Selectie van de vereiste Kern Prestatie Indicatoren (KPI's) 4. De definities –Definitie van streefgetallen, tijd, budgets en “eigenaars” 5. De onderliggende actieplannen en follow-up

17 TOT SLOT Verbintenis van het top management is essentieel Start top-down, niet bottom up; immers de basis is de visie en strategie van de organisatie en de focus is langere termijn HBSC is een management gereedschap om de acties te volgen, die de lange termijn strategie ondersteunen HBSC wordt niet gebouwd in een achternamiddag, maar is een team inspanning, waarvoor tijd en facilitatie nodig is HBSC moet niet te veel KSF’s en KPI’s bevatten HBSC bevat heel heldere, ondubbelzinnige, definities, in het bijzonder de KPI’s Normering en benchmarking van de KPI’s is essentieel HBSC heeft iemand nodig in the driver seat voor het regelmatig monitoren en updaten: e.g. controller, hoofd P&O, lid Directie


Download ppt "Health Balance Score Card.. “Het effectief meten van de prestaties moet een integraal deel zijn van het management proces” by Robert Kaplan and David."

Verwante presentaties


Ads door Google