De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Integraal Gezondheids Management in het MKB Kansen en Weerstanden Horeca Gouda www.lrconsulting.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Integraal Gezondheids Management in het MKB Kansen en Weerstanden Horeca Gouda www.lrconsulting.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Integraal Gezondheids Management in het MKB Kansen en Weerstanden Horeca Gouda

2 Onderwerp Masterplan Keuze voor de Horeca Weerstanden Kansen Aanpak
Grote branche met veel personeel Beperkt personeelsbeleid  gezondheidsbeleid? Weerstanden Scepsis Tijdgebrek en drukte Zeer laag ziekteverzuim Kansen Financieel belang Voldoen aan de minimale wettelijke vereisten Schadelast beperken Aanpak 2

3 Integraal Gezondheidsmanagement
Vanuit NIGZ en TNO (Kwaliteit van Leven) is gewerkt aan een definitiestudie en methodiek rondom integraal gezondheidsmanagement (IGM, Zwetsloot et al., 2003). IGM is daarbij gedefinieerd als: het systematisch managen van de bedrijfsactiviteiten met het doel de gezondheid en welzijn van mens en bedrijf te bevorderen.

4 Integraal Gezondheidsmanagement
De methodiek van IGM is gebaseerd op zeven ontwikkelingslijnen: 1) Gezondheid als strategisch thema. 2) Een gezond primair proces. 3) Een gezonde fysieke (werk)omgeving. 4) Een gezonde sociale (werk)omgeving. 5) Gezonde mensen. 6) Een gezonde relatie met de directe leefomgeving 7) Gezonde producten en/of diensten.

5 5

6 Uitgangspunten en opzet IGM:
Integrale benadering van gezondheid op en om het werk Gaat verder dan risicobeheersing, proactief handelen Primair managementverantwoordelijkheid, voortrekkersrol Participatie van andere betrokken partijen is essentieel Ontwikkelt zicht binnen de organisatie en vraagt voortdurend om aandacht (7-lijnen) Bouwt voort op bestaande bedrijfsvoering en activiteiten Sluit nauw aan bij de principes van kwaliteitsmanagement Tweesporen benadering Ontwikkelingslijnen vormgeven (planmatig cyclisch) Kansen grijpen die zich voordoen (gezondheid integreren in de bedrijfsvoering) Groeimodel Groei op de ontwikkellijnen, score van 1 tot 6 Evenwichtige groei op alle lijnen, zodat het één niet ten koste gaat van het ander Aansluiting INK en andere kwaliteitsmodellen (GBW) 6

7 I G M PROCES Richten Beleid, missie, visie strategische doelstellingen
Inrichten Instrumenten, hulpmiddelen, gereedschappen, randvoorwaarden Verrichten Uitvoeringspraktijk

8 Gezondheidsbeleid Bij gezondheidsbeleid gaat het streven naar goede bedrijfsresultaten samen met het investeren in een goede en gezonde werkomgeving. Niet ziekte of verzuim staat centraal, maar de vraag ‘Hoe zorgen we ervoor dat de ondernemer en het personeel met plezier en in blijvende gezondheid blijft werken?’ Met deze doelstelling is er geen sprake van achteraf repareren als er schade (bijvoorbeeld als gevolg van hoog verzuim) is ontstaan, maar van investeren. Voorlichting, onderricht en toezicht voor de medewerkers. Is niet vrijblijvend voor de medewerkers. DUURZAAMHEID!

9 INVESTEREN Kansen zien en Kansen realiseren

10 DUURZAAMHEID Personeelsbeleid: Vergrijzing Ontgroening Diversiteit
Levenlang leren TOEKOMSTGERICHT STRATEGISCHE VISIE

11 Gezondheidsbeleid Door gezondheidsbeleid onderdeel te maken van de normale bedrijfsvoering en er medewerkers op alle niveaus in de organisatie bij te betrekken, groeit het besef dat zij invloed kunnen uitoefenen op een gezond werkklimaat. Zo ontstaat er geleidelijk een automatisme in de aandacht voor gezond werken. Medewerkers zien zich aangemoedigd samen oplossingen te zoeken bij knelpunten in werkbelasting of arbeidsomstandigheden. Gezond ondernemen zorgt voor continuïteit! INNOVEREN en DUURZAAMHEID. 11

12 HARTELIJK DANK voor uw aandacht.
LR Consulting


Download ppt "Integraal Gezondheids Management in het MKB Kansen en Weerstanden Horeca Gouda www.lrconsulting.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google