De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Goed werkgeverschap loont

Verwante presentaties


Presentatie over: "Goed werkgeverschap loont"— Transcript van de presentatie:

1 Goed werkgeverschap loont
Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008

2 Leeftijdsopbouw HBO, overheid en totaal in 2005
Utrecht, 31 januari 2008 Themabijeenkomst management FMR

3 Leeftijdsopbouw HBO, OP en OOP in 2005
Utrecht, 31 januari 2008 Themabijeenkomst management FMR

4 Leeftijdsopbouw HBO, OP en OOP in 2005
Utrecht, 31 januari 2008 Themabijeenkomst management FMR

5 Burgerlijk wetboek (artikel 611):
‘De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goede werkgever en goede werknemer te gedragen’ Utrecht, 31 januari 2008 Themabijeenkomst management FMR

6 Themabijeenkomst management FMR
Methode van onderzoek Kwalitatief: interviews, expertbijeenkomsten, Casestudies Kwantitatief: 2003: telefonische interviews met 500 werkgevers en 1000 werknemers (ongekoppeld) 2005: schriftelijke enquête onder 450 koppels van leidinggevenden en werknemers in de industrie, zorg en zakelijke dienstverlening Utrecht, 31 januari 2008 Themabijeenkomst management FMR

7 Themabijeenkomst management FMR
Goed werkgeverschap Aansluitende theoretische concepten: psychologisch contract organisational citizenship behaviour Vertrouwen (trust) Prosociaal gedrag in ondernemingen Verwante concepten: Maatschappelijk verantwoord ondernemen Investors in people Integraal gezondheidsmanagement Utrecht, 31 januari 2008 Themabijeenkomst management FMR

8 Goed werkgeverschap is:
mensen de ruimte bieden om gelukkig te zijn oog te hebben voor het welzijn van medewerkers de mens centraal zetten in alle beslissingen integriteit en eerlijkheid helderheid en communicatie naar werknemers en duidelijke visie op de aansturing van de mensen werknemers die het gevoel hebben bij een goede werkgever te werken, waar zij gemotiveerd zijn, trots op zijn, betrokken bij zijn en gewaardeerd worden voor het werk dat zij afleveren Utrecht, 31 januari 2008 Themabijeenkomst management FMR

9 Themabijeenkomst management FMR
Goed werkgeverschap ‘het (feitelijk) gedrag van werkgevers (leidinggevenden) dat optimaal rekening houdt met de belangen en gevoelens van werknemers, vanuit de overtuiging dat dit voordeel heeft voor allen’ Open cultuur (stijl van leidinggeven en informatie) Maatwerk in arbeidsrelaties (balans werk-privé) Groei en ontwikkelingsmogelijkheden (inzetbaarheid) Utrecht, 31 januari 2008 Themabijeenkomst management FMR

10 Oordeel over goed werkgeverschap
Utrecht, 31 januari 2008 Themabijeenkomst management FMR

11 Verwachtingen van goede werkgevers tav het gedrag van hun werknemers
Professioneel gedragen en bereid zijn zich verder te ontwikkelen Actieve houding (ondernemer van eigen arbeid) Integer, technisch vaardig en klantgericht Afspraken nakomen, breed meedenken en kennis overdragen aan collega’s Communicatief, loyaal en goede teamspelers Open naar collega’s en leidinggevenden Collegealiteit, loyaliteit, integriteit Primair handelen vanuit belang van de organisatie Bereidheid vanuit werkgeversperspectief te denken en te handelen Pro-actieve houding Eigen verantwoordelijkheid en initiatief Utrecht, 31 januari 2008 Themabijeenkomst management FMR

12 Themabijeenkomst management FMR
Goed werknemerschap ‘het (feitelijk) gedrag van werknemers dat optimaal rekening houdt met de belangen en gevoelens van werkgevers (leidinggevenden), vanuit de overtuiging dat dit voordeel heeft voor allen’ Inrolgedrag Extrarolgedrag Utrecht, 31 januari 2008 Themabijeenkomst management FMR

13 Belang van aspecten van goed werknemerschap
Utrecht, 31 januari 2008 Themabijeenkomst management FMR

14 Verklarende factoren goed (beter) werkgeverschap
vertrouwen van de leidinggevende gift oriëntatie van de leidinggevende medewerker moeilijker vervangbaar eigenbelang - andermans belang industrie (tov) zorg en welzijn NB: goed werknemerschap geen voorspeller van goed werkgeverschap Utrecht, 31 januari 2008 Themabijeenkomst management FMR

15 Verklarende factoren goed (beter) werknemerschap
goed werkgeverschap altruïsme van de medewerker deeltijdcontract (20-34 uur) Utrecht, 31 januari 2008 Themabijeenkomst management FMR

16 Themabijeenkomst management FMR
Effecten: Effecten van goed werkgeverschap: - hogere teamproductiviteit - verloopintentie - emotionele uitputting - bufferfunctie verzuim door lastige klanten Effecten van goed werknemerschap: - functioneren van oudere werknemers Utrecht, 31 januari 2008 Themabijeenkomst management FMR

17 Conclusies goed werkgeverschap
Werkgevers positief over eigen gedrag/werknemers kritischer Goede werkgevers stellen hoge eisen aan hun werknemers Werknemers en werkgevers positief over gedrag werknemers Goed werkgeverschap loont: leidt tot goed werknemerschap, hogere productiviteit en sterkere binding aan organisatie Goed werknemerschap geen voorspeller van goed werkgeverschap Goed werknemerschap leidt tot langer en gezonder doorwerken Utrecht, 31 januari 2008 Themabijeenkomst management FMR

18 Integraal gezondheidsmanagement (IGM) = gezond ondernemen
IGM is het systematisch managen van de bedrijfsactiviteiten met als doel gezondheid van mens en bedrijf te bevorderen. Bedrijfsvoering heeft impact op de gezondheid van het personeel; soms ook op anderen Gezondheid en vitaliteit van het personeel heeft een impact op de bedrijfsvoering  Beide perspectieven zijn belangrijk !  Minister Klink: ‘Als het om een goede gezondheid gaat, lopen de belangen van het individu en de directe omgeving parallel. Een gezonde samenleving is in het voordeel van iedereen. Daarom moeten werkgevers ook een rol gaan spelen’ citaat uit presentatie op Nederlands Congres Volksgezondheid in Rotterdam. Utrecht, 31 januari 2008 Themabijeenkomst management FMR

19 Zeven ontwikkelingslijnen
1. Gezondheid als strategisch thema 2. Een gezond primair proces 3. Een gezonde fysieke (werk)omgeving 4. Een gezonde sociale (werk)omgeving 5. Gezonde mensen 6. Een gezonde relatie met de directe werkomgeving 7. Gezonde producten en/of diensten Utrecht, 31 januari 2008 Themabijeenkomst management FMR

20 Belangrijke issues: argumenten van organisaties
Inspelen op demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing en ontgroening, en toenemende diversiteit Hoge risico’s aanpakken: psycho-sociale problematiek, fysieke belasting, enz. Inspelen op kenniseconomie en noodzaak tot ‘mentale’ gezondheid Vitaliseren van chronisch zieken, integreren mensen met beperkingen Preventie Maatschappelijk verantwoord ondernemen Combineren van werk en privé Utrecht, 31 januari 2008 Themabijeenkomst management FMR

21 Waarom IGM: Werkgeversperspectief
Gezonde bedrijven Voorwaarde voor productiviteit en continuïteit Minder kosten: bijdrage aan bedrijfsrendement Imago (arbeidsmarkt en afzetmarkt) Concurrentie voordeel (mentaal) gezonde mensen zijn in staat tot vernieuwing Het moet, druk vanuit stakeholders (zoals bv OR) en wetgeving Investering in menselijk kapitaal Fatsoen/ normen en waarden Goed werkgeverschap Gezondheid  Strategisch belang voor bedrijven Utrecht, 31 januari 2008 Themabijeenkomst management FMR

22 Scan voor goed werkgeverschap
Leidinggevende beoordeelt Goed Werknemerschap Werknemer beoordeelt Goed Werkgeverschap Rapportage in thermometers Benchmark met sector Condities Utrecht, 31 januari 2008 Themabijeenkomst management FMR

23 Bedrijf A: Goed Werknemerschap
Utrecht, 31 januari 2008 Themabijeenkomst management FMR

24 Bedrijf A: Goed Werknemerschap
Utrecht, 31 januari 2008 Themabijeenkomst management FMR

25 Bedrijf A: Goed Werkgeverschap
Utrecht, 31 januari 2008 Themabijeenkomst management FMR

26 Bedrijf A Goed Werkgeverschap
Utrecht, 31 januari 2008 Themabijeenkomst management FMR


Download ppt "Goed werkgeverschap loont"

Verwante presentaties


Ads door Google