De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Goed werkgeverschap loont Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Goed werkgeverschap loont Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Goed werkgeverschap loont Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008

2 Utrecht, 31 januari 20082Themabijeenkomst management FMR Leeftijdsopbouw HBO, overheid en totaal in 2005

3 Utrecht, 31 januari 20083Themabijeenkomst management FMR Leeftijdsopbouw HBO, OP en OOP in 2005

4 Utrecht, 31 januari 20084Themabijeenkomst management FMR Leeftijdsopbouw HBO, OP en OOP in 2005

5 Utrecht, 31 januari 20085Themabijeenkomst management FMR Burgerlijk wetboek (artikel 611): ‘De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goede werkgever en goede werknemer te gedragen’

6 Utrecht, 31 januari 20086Themabijeenkomst management FMR Methode van onderzoek n Kwalitatief: n interviews, n expertbijeenkomsten, n Casestudies n Kwantitatief: n 2003: telefonische interviews met 500 werkgevers en 1000 werknemers (ongekoppeld) n 2005: schriftelijke enquête onder 450 koppels van leidinggevenden en werknemers in de industrie, zorg en zakelijke dienstverlening

7 Utrecht, 31 januari 20087Themabijeenkomst management FMR Goed werkgeverschap n Aansluitende theoretische concepten: n psychologisch contract n organisational citizenship behaviour n Vertrouwen (trust) n Prosociaal gedrag in ondernemingen n Verwante concepten: n Maatschappelijk verantwoord ondernemen n Investors in people n Integraal gezondheidsmanagement

8 Utrecht, 31 januari 20088Themabijeenkomst management FMR Goed werkgeverschap is: n mensen de ruimte bieden om gelukkig te zijn n oog te hebben voor het welzijn van medewerkers n de mens centraal zetten in alle beslissingen n integriteit en eerlijkheid n helderheid en communicatie naar werknemers en duidelijke visie op de aansturing van de mensen  werknemers die het gevoel hebben bij een goede werkgever te werken, waar zij gemotiveerd zijn, trots op zijn, betrokken bij zijn en gewaardeerd worden voor het werk dat zij afleveren

9 Utrecht, 31 januari 20089Themabijeenkomst management FMR Goed werkgeverschap ‘ het (feitelijk) gedrag van werkgevers (leidinggevenden) dat optimaal rekening houdt met de belangen en gevoelens van werknemers, vanuit de overtuiging dat dit voordeel heeft voor allen’ 1.Open cultuur (stijl van leidinggeven en informatie) 2.Maatwerk in arbeidsrelaties (balans werk-privé) 3.Groei en ontwikkelingsmogelijkheden (inzetbaarheid)

10 Utrecht, 31 januari 200810Themabijeenkomst management FMR Oordeel over goed werkgeverschap

11 Utrecht, 31 januari 200811Themabijeenkomst management FMR Verwachtingen van goede werkgevers tav het gedrag van hun werknemers n Professioneel gedragen en bereid zijn zich verder te ontwikkelen n Actieve houding (ondernemer van eigen arbeid) n Integer, technisch vaardig en klantgericht n Afspraken nakomen, breed meedenken en kennis overdragen aan collega’s n Communicatief, loyaal en goede teamspelers n Open naar collega’s en leidinggevenden n Collegealiteit, loyaliteit, integriteit n Primair handelen vanuit belang van de organisatie n Bereidheid vanuit werkgeversperspectief te denken en te handelen n Pro-actieve houding n Eigen verantwoordelijkheid en initiatief

12 Utrecht, 31 januari 200812Themabijeenkomst management FMR Goed werknemerschap ‘ het (feitelijk) gedrag van werknemers dat optimaal rekening houdt met de belangen en gevoelens van werkgevers (leidinggevenden), vanuit de overtuiging dat dit voordeel heeft voor allen’ 1.Inrolgedrag 2.Extrarolgedrag

13 Utrecht, 31 januari 200813Themabijeenkomst management FMR Belang van aspecten van goed werknemerschap

14 Utrecht, 31 januari 200814Themabijeenkomst management FMR Verklarende factoren goed (beter) werkgeverschap  vertrouwen van de leidinggevende  gift oriëntatie van de leidinggevende  medewerker moeilijker vervangbaar  eigenbelang - andermans belang  industrie (tov) zorg en welzijn NB: goed werknemerschap geen voorspeller van goed werkgeverschap

15 Utrecht, 31 januari 200815Themabijeenkomst management FMR Verklarende factoren goed (beter) werknemerschap  goed werkgeverschap  altruïsme van de medewerker  deeltijdcontract (20-34 uur)

16 Utrecht, 31 januari 200816Themabijeenkomst management FMR Effecten: Effecten van goed werkgeverschap: - hogere teamproductiviteit - verloopintentie - emotionele uitputting - bufferfunctie verzuim door lastige klanten Effecten van goed werknemerschap: - functioneren van oudere werknemers

17 Utrecht, 31 januari 200817Themabijeenkomst management FMR Conclusies goed werkgeverschap n Werkgevers positief over eigen gedrag/werknemers kritischer n Goede werkgevers stellen hoge eisen aan hun werknemers n Werknemers en werkgevers positief over gedrag werknemers n Goed werkgeverschap loont: leidt tot goed werknemerschap, hogere productiviteit en sterkere binding aan organisatie n Goed werknemerschap geen voorspeller van goed werkgeverschap n Goed werknemerschap leidt tot langer en gezonder doorwerken

18 Utrecht, 31 januari 200818Themabijeenkomst management FMR Integraal gezondheidsmanagement (IGM) = gezond ondernemen IGM is het systematisch managen van de bedrijfsactiviteiten met als doel gezondheid van mens en bedrijf te bevorderen. n Bedrijfsvoering heeft impact op de gezondheid van het personeel; soms ook op anderen n Gezondheid en vitaliteit van het personeel heeft een impact op de bedrijfsvoering  Beide perspectieven zijn belangrijk ! Minister Klink: ‘Als het om een goede gezondheid gaat, lopen de belangen van het individu en de directe omgeving parallel. Een gezonde samenleving is in het voordeel van iedereen. Daarom moeten werkgevers ook een rol gaan spelen’ citaat uit presentatie op Nederlands Congres Volksgezondheid in Rotterdam.

19 Utrecht, 31 januari 200819Themabijeenkomst management FMR Zeven ontwikkelingslijnen 1. Gezondheid als strategisch thema 2. Een gezond primair proces 3. Een gezonde fysieke (werk)omgeving 4. Een gezonde sociale (werk)omgeving 5. Gezonde mensen 6. Een gezonde relatie met de directe werkomgeving 7. Gezonde producten en/of diensten

20 Utrecht, 31 januari 200820Themabijeenkomst management FMR Belangrijke issues: argumenten van organisaties n Inspelen op demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing en ontgroening, en toenemende diversiteit n Hoge risico’s aanpakken: psycho-sociale problematiek, fysieke belasting, enz. n Inspelen op kenniseconomie en noodzaak tot ‘mentale’ gezondheid n Vitaliseren van chronisch zieken, integreren mensen met beperkingen n Preventie n Maatschappelijk verantwoord ondernemen n Combineren van werk en privé

21 Utrecht, 31 januari 200821Themabijeenkomst management FMR Waarom IGM: Werkgeversperspectief Gezonde bedrijven n Voorwaarde voor productiviteit en continuïteit n Minder kosten: bijdrage aan bedrijfsrendement n Imago (arbeidsmarkt en afzetmarkt) n Concurrentie voordeel n (mentaal) gezonde mensen zijn in staat tot vernieuwing n Het moet, druk vanuit stakeholders (zoals bv OR) en wetgeving n Investering in menselijk kapitaal n Fatsoen/ normen en waarden n Goed werkgeverschap Gezondheid  Strategisch belang voor bedrijven

22 Utrecht, 31 januari 200822Themabijeenkomst management FMR Scan voor goed werkgeverschap n Leidinggevende beoordeelt Goed Werknemerschap n Werknemer beoordeelt Goed Werkgeverschap n Rapportage in thermometers n Benchmark met sector n Condities

23 Utrecht, 31 januari 200823Themabijeenkomst management FMR Bedrijf A: Goed Werknemerschap

24 Utrecht, 31 januari 200824Themabijeenkomst management FMR Bedrijf A: Goed Werknemerschap

25 Utrecht, 31 januari 200825Themabijeenkomst management FMR Bedrijf A: Goed Werkgeverschap

26 Utrecht, 31 januari 200826Themabijeenkomst management FMR Bedrijf A Goed Werkgeverschap


Download ppt "Goed werkgeverschap loont Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google