De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanzet tot strategisch denken 2 oktober 2008. Strategie Operationele planning •Te veel bezig met operationele zaken •Meestal op “korte termijn” •Meestal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanzet tot strategisch denken 2 oktober 2008. Strategie Operationele planning •Te veel bezig met operationele zaken •Meestal op “korte termijn” •Meestal."— Transcript van de presentatie:

1 Aanzet tot strategisch denken 2 oktober 2008

2 Strategie Operationele planning •Te veel bezig met operationele zaken •Meestal op “korte termijn” •Meestal werken “in de breedte” •Branden “blussen” Belang van strategie •Proces van behoud van concurrentievoordeel •Planning op lange termijn •Meer gericht (bewust) werken met een bepaalde doelstellingen •Werken “in de diepte”

3 Analyse fase Kwalitatief  Product/markt matrix  Missie  Externe analyse  Interne analyse Kwantitatief (cijfers)  Financiële analyse  Analyse omzet  Marge analyse

4 Analyse fase (1) Vijf vragen : •Waar zijn we mee bezig ? •Wat is onze opdracht ? •Wat kan er ? – externe analyse •Waar zijn we goed en mindergoed in ? – interne analyse •Hoe staan we er voor ?

5 Financiële analyse •Bedrijfsresultaten van de laatste drie jaar –Cijfers liegen niet / belang van de beoordeling van deze cijfers –Zeggen iets over het rendement van uw onderneming Omzet -Directe kosten = Brutomarge -Vaste kosten = bedrijfsresultaat •Analyse van de omzet/brutomarge •Vaste kosten : belang van vaste kosten

6 Product/markt matrix Omzet opdelen : •Per klant/klantengroep •Per productgroep •Per marktsegment •welke omzet voor welke klanten – en productgroepen Brutomarge ontleden (financieel – winstgevendheid – bijdrage aan de winst) •Per groep omzet •Per klant •Marge in absolute cijfers tot de omzet •Marge in % in verhouding tot de omzet •Brutomarge in verhouding tot de algemene kosten

7 Missie •Terrein : waar zijn we mee bezig •Concurrentieel voordeel: hoe onderscheiden wij ons van de concurrentie •Objectief: wat willen we bereiken •Middelen en waarden: hou gaan we dit bereiken

8 Externe analyse KlantenConcurrentie MarktOmgeving Kansen & bedreigingen

9 Klantenanalyse •Indeling van klanten (op basis van verschillende criteria) •Indeling volgens afname van producten •Stel niet alleen vast “hoe” klanten zicht gedragen maar ook waarom •Voorbeeld analyse van het klantenproces (presentatie) •Inzicht in de beslissingscriteria –Wat zijn de beslissingscriteria ? –Wat is het belang van ieder criterium ? –Wat is de score ? •Tracht zoveel mogelijk meetbare/objectieve aspecten aan te detecteren alsook minder meetbare/subjectieve aspecten mee te nemen

10 Concurrentieanalyse (1) •Wat zijn de voornaamste concurrenten in de ogen van de afnemer (beperken tot 5) •Informatie inzamelen –Omzet - groei –Winst – groei –Kostenstructuur –Website –Vakbladen –Werknemers –Andere leveranciers

11 Concurrentieanalyse (2) •Informatie inzamelen ivm strategie van de concurrentie: –Producten/diensten –Marktonderzoek – afnemers gaan op zoek naar gelijkaardige concurrenten –Mogelijk concurrentievoordeel –Samenwerking met andere bedrijven /derden –doelstellingen/missie –Vraag steeds af waarom concurrenten zich gedragen op een “bepaalde manier” –Reactievermogen van de concurrentie bij wijzigende marktomstandigheden

12 Concurrentieanalyse (3) •Wat zijn de KSF (Kritische Succes Factoren) –minimale competenties die een onderneming nodig heeft om behoorlijk te kunnen functioneren? –Voorbeeld : kwaliteit, prijs/kwaliteit, technische kennis, ligging marketing…. –Wat verwachten de klanten van het bedrijf ? kennen wij onze klanten ? –Score van de onderneming tov van deze verwachtingen ? Voldoet ons bedrijf ? •Wat zijn onze sterktes/zwaktes tov concurrenten

13 Concurrentieanalyse (4) Onderzoek van de KSF •Wie zijn mijn belangrijkste concurrenten ? •Hoe onderzoeken : contact met klanten/gemiste offertes/ tevredenheidsonderzoek /klachtenanalyse /marktonderzoek •criteria vastleggen •Schaal /gewicht •Score aanduiden •Voorbeeld in de “presentatie ”

14 Marktanalyse •Welke mogelijkheden zijn er op de markt ? •Tendens voor de volgende jaren •Aantal klanten •Aantal concurrenten •Prijsgevoeligheid •Marktverschuivingen •Evolutie in de markt (vb video, fastfood…..)

15 Omgevingsanalyse •Opvolging bij de bedrijfsleiders/concurrenten •Economie (koopkracht) •Ecologie •Politiek •Cultuur •Wetgeving van de overheid

16 Interne analyse •Hoe goed of hoe slecht presteren wij ? •Financiële prestaties –Omzet, marktaandeel –Winstgevendheid –Andere kengetallen •Ander dan financiële prestaties –Klantentevredenheid –Klantenbetrouwheid –Naambekendheid –klachten

17 Swot-analyse (1) •Inventarisatie van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen –S = strongness = sterkte –W = Weakness = zwakte –O = opportunity = kans –T = Treath = bedreiging •Wat zijn onze interne sterktes en zwaktes (na interne & externe analyse –Verwachtingen klanten, aandeelhouderspersoneel tov concurrenten –Op vlak van producten, organisatie, financieel –Hebben we zelf in handen •Wat zijn “externe” kansen en bedreigingen voor de toekomst –Evoluties in de markt wetgeving, consumptiegewoonten, nieuwe concurrenten –Niet door het bedrijf te controleren

18 Swot-analyse (2) •Een tabel opstellen met volgende punten : –Met welke sterktes kan men inspelen op welke kansen ? –Met welke sterktes kan men bepaalde bedreigingen afwenden –Welke zwaktes moeten verbeterd worden om te kunnen inspelen op bepaalde kansen –Welke zwaktes moeten verbeterd worden bepaalde bedreiging af te wenden –Selecteer vooral de sterkten en zwakten die sterk verschillen met deze van de concurrenten •Voorbeeld presentatie •Voorbeeld werkdocument (eigen onderneming) – (concurrenten )

19 Orientatiefase •Oriëntatie fase –Waar willen we naar toe ? wat willen we veranderen ? –Welke richting willen we uit met het bedrijf ? –Veranderingen aanbrengen –Wat willen we zeker behouden ? –Mogelijke groeiprojecten ? –Tool: voorbeeld tabel verleden/toekomst (presentatie) •Groeiproject –Nieuwe producten /markten –Wat kan dit opleveren ? –Tool : voorbeeld Ansoff matrix (presentatie)


Download ppt "Aanzet tot strategisch denken 2 oktober 2008. Strategie Operationele planning •Te veel bezig met operationele zaken •Meestal op “korte termijn” •Meestal."

Verwante presentaties


Ads door Google