De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marketingplanning en strategie MK01 Hoorcollege week 3 Hoofdstuk 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marketingplanning en strategie MK01 Hoorcollege week 3 Hoofdstuk 2."— Transcript van de presentatie:

1

2 Marketingplanning en strategie MK01 Hoorcollege week 3 Hoofdstuk 2

3 Theorie hoofdstuk 2 Marketingplanning SWOT-analyse Strategieontwikkeling: –Boston Matrix –GE-matrix –Ansoff-model MK01 Hoorcollege week 3

4 Marketingplanning Marketing omvat de - op de markt afgestemde- ontwikkeling, prijsbepaling, promotie en distributie van producten, diensten of ideeën en andere relevante activiteiten om planmatig een reputatie te vestigen, ruiltransacties te bevorderen en duurzame relaties met afnemers te creëren, waardoor organisaties en belanghebbenden - met wederzijds voordeel - hun doelstellingen verwezenlijken MK01 Hoorcollege week 3

5 Marketingplanning MK01 Hoorcollege week 3 Analyse Planning Uitvoering Controle

6 Concernbeleid Ondernemingsbeleid Missie en business definition SWOT- analyse Analyse Marketingbeleid Afnemers Bijsturen? Interne analyse Sterktes & zwaktes Externe analyse Kansen & bedreigingen Centrale probleem Marketingdoelstelling(en) Strategische opties Keuze van één of meerdere opties (o.a. de organisatorische consequenties) Planning komende jaar (o.a. de organisatorische consequenties) Marketingactieplan Marketingcontrole Uitvoeren plan komende jaar Controle/evaluatie Lange termijn Korte termijn Figuur 2.12 Een model van het marketingplanningproces

7 SWOT-analyse Interne analyse –Sterke punten –Zwakke punten Externe analyse –Kansen –Bedreigingen Confrontatiematrix MK01 Hoorcollege week 3

8 SWOT-analyse MK01 Hoorcollege week 3

9 Concernbeleid Ondernemingsbeleid Missie en business definition SWOT- analyse Analyse Marketingbeleid Afnemers Bijsturen? Interne analyse Sterktes & zwaktes Externe analyse Kansen & bedreigingen Centrale probleem Marketingdoelstelling(en) Strategische opties Keuze van één of meerdere opties (o.a. de organisatorische consequenties) Planning komende jaar (o.a. de organisatorische consequenties) Marketingactieplan Marketingcontrole Uitvoeren plan komende jaar Controle/evaluatie Lange termijn Korte termijn Figuur 2.12 Een model van het marketingplanningproces

10 Strategie MK01 Hoorcollege week 3 Concernstrategie Ondernemingsstrategie Marketingstrategie

11 Strategie Missie –Welke soort onderneming is men? –What business are we in? –Welke doelen worden nagestreefd? Business Definition –product/markt/technologie combinatie (Abell) –plaats bedrijfskolom MK01 Hoorcollege week 3

12 Strategie MK01 Hoorcollege week 3 Missie Business Definition Strategie

13 Concernbeleid Ondernemingsbeleid Missie en business definition SWOT- analyse Analyse Marketingbeleid Afnemers Bijsturen? Interne analyse Sterktes & zwaktes Externe analyse Kansen & bedreigingen Centrale probleem Marketingdoelstelling(en) Strategische opties Keuze van één of meerdere opties (o.a. de organisatorische consequenties) Planning komende jaar (o.a. de organisatorische consequenties) Marketingactieplan Marketingcontrole Uitvoeren plan komende jaar Controle/evaluatie Lange termijn Korte termijn Figuur 2.12 Een model van het marketingplanningproces

14 Samenvatting Marketingplanningsproces SWOT-analyse –Interne analyse –Externe analyse –Confrontatiematrix Strategie –Concern-, ondernemers-, marketingstrategie –Missie –Business definition MK01 Hoorcollege week 3

15 Concernbeleid Ondernemingsbeleid Missie en business definition SWOT- analyse Analyse Marketingbeleid Afnemers Bijsturen? Interne analyse Sterktes & zwaktes Externe analyse Kansen & bedreigingen Centrale probleem Marketingdoelstelling(en) Strategische opties Keuze van één of meerdere opties (o.a. de organisatorische consequenties) Planning komende jaar (o.a. de organisatorische consequenties) Marketingactieplan Marketingcontrole Uitvoeren plan komende jaar Controle/evaluatie Lange termijn Korte termijn Figuur 2.12 Een model van het marketingplanningproces

16 Planning Doelstellingen –Meetbaar –Haalbaar –Consistent –Prioriterend MK01 HEO-CE1

17 Groei van de markt Hoog Laag Relatief marktaandeel HoogLaag Stars Cash cows Dogs Question marks 10x4x2x 1,5x 1x0,5x 0,3x 0,2x0,1x B A C 10% Figuur 2.10 De Boston-matrix MK01 HEO-CE1

18 Boston-matrix Question marks (rechts boven) Stars (links boven) Cash cows (links onder) Dogs (rechts onder) ´Gewone cyclus´begint rechts boven als vraagteken en eindigt rechtsonder als hond MK01 HEO-CE1

19 Boston-matrix Build (opbouwstrategie) Hold (handhaafstrategie) Harvest (oogststrategie) Divest (desinvesteringsstrategie) MK01 HEO-CE1

20 Boston-matrix Positief –geeft een helder beeld van alle sbu´s/producten –meerdere strategieën door elkaar Negatief –waarom grens op 10% marktgroei? –niche-bedrijven altijd slecht –wat als er geen/weinig verleden is? MK01 HEO-CE1

21 GE - matrix MK01 HEO-CE1

22 laag gemiddeld hoog GE - matrix MK01 HEO-CE1

23 GE - matrix Groene zone (drie cellen links boven) –investeren Gele zone (drie cellen diagonaal) –investeringspeil handhaven Rode zone (drie cellen rechtsonder) –oogst- en desinvesteringsstrategie MK01 HEO-CE1

24 laag gemiddeld hoog GE - matrix Aantrekkelijkheid van de bedrijfstak Concurrentiekracht van de onderneming

25 GE - matrix Y-as (aantrekkelijkheid van de bedrijfstak) –wegen van factoren marktomvang marktgroei concurrentieintensiteit gemiddelde winstmarge kostenstructuren in de bedrijfstak etc. –factoren zelf te bepalen –weging van de factoren zelf te bepalen MK01 HEO-CE1

26 GE - matrix X-as (concurrentiekracht onderneming) –wegen van factoren relatief marktaandeel concurrentievoordeel op prijs relatief kwaliteitsniveau van het product kennis, inzicht van de markt –factoren zelf te bepalen –weging van de factoren zelf te bepalen MK01 HEO-CE1

27 laag gemiddeld hoog GE - matrix Aantrekkelijkheid van de bedrijfstak Concurrentiekracht van de onderneming

28 GE - matrix Cirkels (PMC´s) –PMC is product/markt combinatie –grootte cirkel geeft grootte bedrijfstak aan –grootte marktaandeel is hap uit cirkel MK01 HEO-CE1

29 GE-matrix Positief –geeft een helder beeld van alle sbu´s/producten –meerdere strategieën door elkaar –specifieke marktkenmerken toe te voegen –minder harde indeling (9 i.p.v. 4 vakken) Negatief –wat als er geen/weinig verleden is? –Vaak moeilijk om PMC´s te bepalen MK01 HEO-CE1

30 Ansoff-model Nieuwe of bestaande markten Nieuwe of bestaande produkten –marktpenetratie –marktontwikkeling –productontwikkeling –diversificatie MK01 HEO-CE1

31 Concernbeleid Ondernemingsbeleid Missie en business definition SWOT- analyse Analyse Marketingbeleid Afnemers Bijsturen? Interne analyse Sterktes & zwaktes Externe analyse Kansen & bedreigingen Centrale probleem Marketingdoelstelling(en) Strategische opties Keuze van één of meerdere opties (o.a. de organisatorische consequenties) Planning komende jaar (o.a. de organisatorische consequenties ) Marketingactieplan Marketingcontrole Uitvoeren plan komende jaar Controle/evaluatie Lange termijn Korte termijn Figuur 2.12 Een model van het marketingplanningproces MK01 HEO-CE1

32 Marketingactieplan Korte termijn (tot 1 jaar) –zeer gedetailleerd –inclusief budgetten etc. Lange termijn(2 tot 5 jaar) –minder detail –nadruk op strategie en doelstellingen Basis = invulling 4 P´s en 3 R-en MK01 HEO-CE1

33 Concernbeleid Ondernemingsbeleid Missie en business definition SWOT- analyse Analyse Marketingbeleid Afnemers Bijsturen? Interne analyse Sterktes & zwaktes Externe analyse Kansen & bedreigingen Centrale probleem Marketingdoelstelling(en) Strategische opties Keuze van één of meerdere opties (o.a. de organisatorische consequenties) Planning komende jaar (o.a. de organisatorische consequenties) Marketingactieplan Marketingcontrole Uitvoeren plan komende jaar Controle/evaluatie Lange termijn Korte termijn Figuur 2.12 Een model van het marketingplanningproces MK01 HEO-CE1

34 Vragen? MK01 HEO-CE1

35 Einde MK01 HEO-CE1

36 Einde MK01 HEO-CE1


Download ppt "Marketingplanning en strategie MK01 Hoorcollege week 3 Hoofdstuk 2."

Verwante presentaties


Ads door Google