De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Isabelle Bolluyt  Onderdelen van een MCM plan  Doelstellingen  Doelgroepen  Onderzoek  Termen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Isabelle Bolluyt  Onderdelen van een MCM plan  Doelstellingen  Doelgroepen  Onderzoek  Termen."— Transcript van de presentatie:

1 Isabelle Bolluyt I.Bolluijt@hva.nl

2  Onderdelen van een MCM plan  Doelstellingen  Doelgroepen  Onderzoek  Termen

3  http://www.youtube.com/watch?v=wE6rs8L NKyk http://www.youtube.com/watch?v=wE6rs8L NKyk  WAAROM is dit een hele goede marketingstunt?

4

5  Voordat je tot een marketingcommunicatiestrategieplan komt begint het verhaal met de stappen van een Ondernemingsplan dan volgt het Marketingplan en dan de marketingcommunicatiestrategie

6  CE1.  Iedere onderneming/bedrijf/merk/vereniging heeft een ondernemingsplan  In een ondernemingsplan formuleert het management (bestuur) de doelstellingen voor de gehele organisatie.

7  Zowel Kwantitatief als Kwalitatief  Kwantitatief : Winstdoelstellingen Concurrentiedoelstellingen Efficientiedoelstellingen Flexibiliteitsdoelstellingen

8  Kwalitatieve doelstellingen en kwantitatieve doelstellingen  Marktgerichtheid  Klantgerichtheid  Maatschappelijke verantwoordelijkheid  Reputatie en Prestige  Scheppen of in stand houden van werkgelegendheid  Scheppen van een zo goed mogelijke arbeidsfeer  Aanbieden van kwalitatief goede producten  Continuiteit van een onderneming  Weerstandvermogen van een onderneming

9  In een marketingplan zijn opgenomen een  Externe Analyse (SWOT)  Interne Analyse (SWOT)  Marketingdoelstellingen  Marketingdoelgroep  Marketingstrategie  Marketingbudget  Opbrengsten & Kosten  Controle

10

11

12

13

14 De negen onderdelen…

15

16  Onderzoek naar Consument en Product  (HOOFDSTUK 5 Floor en Van Raaij)  Allereerst moet worden vastgesteld wat de voordelen van het product, het merk of Vereniging zijn  Informatie moet worden verzameld over het keuzeproces  En de betrokkenheid van de consument moet worden onderzocht.  Als laatste … de SWOT mbt de concurrentie

17  http://www.youtube.com/watch?v=HbJHkw HZCCM http://www.youtube.com/watch?v=HbJHkw HZCCM

18  Marketingcommunicatiedoelgroep  (Hoofdstuk 2, Floor en Van Raaij)

19  Marketingcommunicatiedoelgroep  Communicatiedoelgroep  Breed vs smal  (uitgebreid in Hoofdstuk 6)  Scholen, Ouders, Vrienden?

20  Marketingcommunicatiedoelstellingen  (Hoofdstuk 7, Floor en Van Raaij)  Merkbekendheid, Naamsbekendheid,  Positief imago  Lidmaatschap, Aanschaffen  Kennis Houding Gedrag

21  COGNITIEF  AFFECTIEF CONATIEF

22  Het formuleren van de marketingcommunicatiestrategie  (Hoofdstuk 8, Floor en Van Raaij)  Welke boodschap moet er worden overgebracht?

23  Marketingcommunicatie instrumenten  (Hoofdstuk 3, Floor en Van Raai)  Er moeten keuzes gemaakt worden.  Wordt het Sponsoring? Beurzen? PR?  Wordt het een wedstrijd?  Wordt het een ‘normale campagne?’

24  Creatieve Ontwikkeling  (Hoofdstuk 9, Floor en Van Raaij)  Naast wat (Propositie) volgt het hoe (Concept)

25  MEDIAKEUZE  (Hoofdstuk 4, Floor en Van Raaij)  Kiezen we voor Dagbladen, Televisie, Display ….huis aan huisbladen, Internet?)

26  Budgetkeuze  Hoofdstuk 10, Floor en Van Raaij)  Het concept bepaalt het budget

27  UITVOERING van de campagne  http://www.youtube.com/watch?v=VQ3d3K igPQM http://www.youtube.com/watch?v=VQ3d3K igPQM  Hoe ga je het uitvoeren?

28  Onderzoek naar de resultaten  Hoofdstuk 11, Floor en Van Raaij  Aangegeven moet worden HOE het effect gemeten wordt.

29  Lees studiewijzer  We gaan SWOT weer even oppakken.  S W O T …

30  http://www.youtube.com/watch?v=J2ozLO1 d_rA&feature=rec-LGOUT-exp_stronger_r2- 2r-3-HM http://www.youtube.com/watch?v=J2ozLO1 d_rA&feature=rec-LGOUT-exp_stronger_r2- 2r-3-HM  http://www.youtube.com/watch?v=TnABZM 83hqg http://www.youtube.com/watch?v=TnABZM 83hqg

31

32  Strategisch plan  Het betreft een Typisch middellange termijn  Omvat een breed terrein van besluitvorming  Het legt de nadruk op overkoepelende doelstellingen  Het betreft de verantwoordelijkheid van het topmanagement  En het vormt de basis van een tactische planning.

33

34  Beheersbare factoren  Kapitaal  Know How  Samenstellingen  Reputatie  Heeft betrekking op de gehele organisatie

35

36  Omgevingsfactoren  Niet beheersbare factoren  Kansen of bedreigen  Trends dan wel gebeurtenissen die positief voor een bedrijf kunnen uitpakken  Bedreigingen, trends dan wel gebeurtenissen die negatief kunnen uitpakken.

37

38  http://www.youtube.com/watch?v=yoaa48 9T3ZY http://www.youtube.com/watch?v=yoaa48 9T3ZY  NIKE

39 Bronis Verhage, Grondslagen van de marketing © 2009 Noordhoff Uitgevers Marketingmanagement en -planning  Vier basistaken van de manager zijn: 1. Analyse 2. Planning 3. Uitvoering 4. Controle en bijsturing van de ondernemingsactiviteiten  Strategie = de ‘rode draad’:  Wat zijn de marketingdoelen en hoe kunnen ze – op lange  termijn – worden gerealiseerd (op welke markten en met  welke producten)?  Tactiek = operationeel plan:  Hoe gaan we de strategie het komende jaar in de praktijk  concreet uitvoeren (met welke marketingmix)?

40  Het marketingplanning- en managementproces bestaat uit  drie fasen: 1. Analyse: situatie- en SWOT-analyse (op basis van het gekozen werkterrein en de missieomschrijving van de organisatie) 2. Marketingbeleidsvorming: formulering van de langetermijndoelstellingen en strategische opties, inclusief de te voeren strategie en de marketingplanning voor het komende jaar 3. Implementatie: uitvoering van het marketingactieplan, controle en bijsturing van het beleid

41  Een richtlijn bij het formuleren van beslissingsgerichte doelstellingen is SMART-PC.  Goed geformuleerde doelstellingen zijn:  Specifiek (welke maatstaf?)  Meetbaar (kwantitatief omschreven)  Ambitieus (‘think big...’)  Realistisch (wel haalbaar)  Tijdbegrensd (in een bepaalde periode)  -  Prioriterend (in volgorde van belang)  Consistent (onderling op elkaar afgestemd)

42  Onderdelen van een marketingplan: Titelpagina Executive summary Inhoudsopgave Inleiding Situatie- en SWOT-analyse Ondernemingsstrategie en -doelstellingen Strategische opties Marketingdoelstellingen Marketingstrategieën Marketingprogramma’s Implementatie, budgetten en bijsturing Bijlagen

43

44 Bronis Verhage, Grondslagen van de marketing © 2009 Noordhoff Uitgevers Accenten in het marketingplan  Mogelijk te benadrukken ingrediënten van een marketingplan: Visie (hoe bouwen we een rendabele marktpositie op?) Activiteiten (om de bedrijfspositie verder uit te bouwen en te consolideren) Analyse (van de markt ten behoeve van een nieuwe product-marktcombinatie) Resultaten (welke bijdrage leveren de huidige product-marktcombinaties aan het ondernemingsresultaat?)

45

46

47  Wat is een omgevingsanalyse?  Een verkenning van de (relevante) externe omgeving om de kansen en bedreigingen voor het bedrijf in kaart te brengen  Stel eerst de informatiebehoefte voor de strategiebepaling vast: wees selectief en realistisch!

48


Download ppt "Isabelle Bolluyt  Onderdelen van een MCM plan  Doelstellingen  Doelgroepen  Onderzoek  Termen."

Verwante presentaties


Ads door Google