De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MARKETING COMMUNICATIE STRATEGIE. ISABELLE BOLLUIJT

Verwante presentaties


Presentatie over: "MARKETING COMMUNICATIE STRATEGIE. ISABELLE BOLLUIJT"— Transcript van de presentatie:

1 MARKETING COMMUNICATIE STRATEGIE

2 ISABELLE BOLLUIJT I.BOLLUIJT@HVA.NL

3 HET BOEK

4 OPZET •Opbouw in lesweken •Boeken •Project •Oefententamens •Het tentamen

5 EERSTE WEEK Hoofdstuk 4 (Floor en Van Raaij)

6 MARKETINGCOMMUNICATIE STRATEGIE? •WAT IS HET? •WAARVOOR GEBRUIK JE HET? •WAAROM GEBRUIKEN WE HET? •EN DAN?

7 CAMPAGNES

8 ELSIE • http://www.adformatie.nl/campagne/bericht/ 91342/ http://www.adformatie.nl/campagne/bericht/ 91342/

9 ……

10

11

12 MCM valt samen met een juiste strategie •Om de juiste doelgroep te bereiken •De juiste doelstellingen te behalen •De juiste effecten te beogen •De juiste middelen in te zetten

13 Marketing Communicatie Strategie Kritiek op marketingcommunicatie: 1.Marketingcommunicatie maakt producten duurder 2.Marketingcommunciatie beperkt de concurrentie 3.Marketingcommunicatie creeert schijnbehoeften 4.Marketingcommunicatie roept irritatie op 5.Marketingcommunicatie overdrijft en misleidt traning mcp 2009/1013

14 Noodzaak van een Strategisch Communicatieplan •Strategische planning is noodzakelijk om snel op kansen en bedreigingen in te spelen. Intern én Extern. •Er kan richting worden gegeven aan de communicatieactiviteiten van een bedrijf/Vereniging dan wel merk. •Planning betreft een continue activiteit. •Als de sitiuatie aanleiding geeft worden doelstellingen of strategie veranderd. traning mcp 2009/1014

15 PLANNINGSTERMIJN •Onderscheid tussen: •Kortetermijnplanning ( ongeveer een jaar) •Middellangetermijnplanning ( periode twee tot vijf jaar) •Langetermijnplanning (periode langer dan vijf jaar) traning mcp 2009/1015

16 VOORDELEN STRATEGISCHE PLANNING •Vroegtijdig inspelen op veranderingen •Identificeren van winstmogelijkheden •Betere marktbewerking •Gefundeerde investerings beslissingen •Coordinatie en Controle traning mcp 2009/1016

17 VOORDELEN • Inspelen op veranderingen: • Actualiteiten (neem crisis en milieurampen…) • In Nederland is gebleken dat ondernemingen met een doordacht systeem van strategische marktplanning de beste resultaten boeken. • Het gaat om het inschatten van externe factoren en alternatieven te ontwikkelen. traning mcp 2009/1017

18 VOORDELEN • Inspelen op veranderingen: • Actualiteiten (neem crisis en milieurampen…) • In Nederland is gebleken dat ondernemingen met een doordacht systee van strategische marktplanning de beste resultaten boeken. • Het gaat om het inschatten van externe factoren en alternatieven te ontwikkelen. traning mcp 2009/1018

19 VOORDELEN • IDENTIFICEREN VAN WINSTMOGELIJKHEDEN : • Bij daling gelijk strategische planning aanpassen om een bevredigend rendement te behalen. • Van korte termijn naar lange termijn te kunnen schakelen. traning mcp 2009/1019

20 Voordelen • Faillissementen komen (vaak!) voort uit een uit de hand gelopen groei. • Door de juiste analyses en coordinatie van marketingactiviteiten kan er tijdig ingegrepen worden. • Hiervoor is een strategische planning nodig. traning mcp 2009/1020

21 VOORDELEN • Betere marktbewerking: • De juiste samenstelling van de marketing en marketingcommunicatiemix is van groot belang. • Budget moet niet afhangen van boekhouding en systeem van vorig jaar. • Focus op de markt geeft meer kansen. traning mcp 2009/1021

22 VOORDELEN • Alternatieve investeringsmogelijkheden bij gefundeerde beslissingen: • VIER financiele criteria: • Terugverdientijd • Gemiddelde winstvoet • Interne rentevoet • Netto contante waarde. Er moet ook in merken of projecten geinvesteerd worden die pas later vruchten afwerpen. traning mcp 2009/1022

23 Voordelen • Faillissementen komen (vaak!) voort uit een uit de hand gelopen groei. • Door de juiste analyses en coordinatie van marketingactiviteiten kan er tijdig ingegrepen worden. • Hiervoor is een strategische planning nodig. traning mcp 2009/1023

24 Van ondernemings naar marketingcommunicatieplan • TABEL traning mcp 2009/1024

25 Ondernemingsplan • Hierin formuleert het management de doelstellingen voor de gehele organisatie. • KWANTITATIEF • Winstdoelstellingen, concurrentiedoelstellingen, efficientiedoelstellingen, flexibiliteitsdoelstellingen en liquiditeit. • KWALITATIEF • Marktgerichtheid, Klantgerichtheid, Maatschappelijke verantwoordelijkheid, reputatie, werkgelegendheid, continuiteit en weerstandsvermogen traning mcp 2009/1025

26 MARKETINGPLAN • Na ondernemingsplan volgt ondernemingsstrategie. • Daarna het marketingplan met de marketingdoelstellingen en strategie. • 1) Externe Analyse • 2) Interne Analyse • 3) Marketingdoelstellingen • 4. Marketingdoelgroep • 5). Marketingstrategie. • 6). Marketingbudget. traning mcp 2009/1026

27 • 7). Opbrengsten en Kosten • 8). Controle • DAN VOLGT HET MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN! traning mcp 2009/1027

28 NU VOLGT DE BELANGRIJKSTE PAGINA! • BLADZIJDE 132 en 133 • DE NEGEN ONDERDELEN VAN HET MCMPLAN traning mcp 2009/1028

29 traning mcp 2009/1029

30 Negen onderdelen 1.Onderzoek naar consument 2.Marketingcommunicatiedoelgroep 3.Marketingcommunicatiedoelstelling 4.Marketingcommunicatiestrategie 5.Keuze marketingcommunicatiemix 6.Creatieve ontwikkeling 7.Mediakeuze 8.Marketingcommunicatiebudget 9.Onderzoek naar resultaten. traning mcp 2009/1030


Download ppt "MARKETING COMMUNICATIE STRATEGIE. ISABELLE BOLLUIJT"

Verwante presentaties


Ads door Google