De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Isabelle Bolluyt  #36 2  Situatieschets en voorlopige probleemstelling  Verhage Hoofdstuk 2  En:  Onderdelen van een.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Isabelle Bolluyt  #36 2  Situatieschets en voorlopige probleemstelling  Verhage Hoofdstuk 2  En:  Onderdelen van een."— Transcript van de presentatie:

1 Isabelle Bolluyt Isabelle.Bolluyt@gmail.com

2  #36 2  Situatieschets en voorlopige probleemstelling  Verhage Hoofdstuk 2  En:  Onderdelen van een MCM plan  Doelstellingen  Doelgroepen  Onderzoek  Termen

3

4  http://www.adformatie.nl/campagne/berich t/86283/ http://www.adformatie.nl/campagne/berich t/86283/  http://www.nfl.com/superbowl/46/commerc ials#video=09000d5d826a052a http://www.nfl.com/superbowl/46/commerc ials#video=09000d5d826a052a

5  Productieconcept  Concentratie op mechaniseren en vergroten van de productie om de KP te verlagen.  Motto: ‘Als een product goedkoop en volop verkrijgbaar is, verkoopt het vanzelf wel’  Productconcept  Motto: ‘Goed product verkoopt zichzelf’  Verkoopconcept  Startpunt ligt bij bedrijf, afzet wordt gestimuleerd door verkoopinspanning  Marketingconcept  Behoefte afnemers centraal stellen  Financiëring/organisatie vormgeven  Product vervaardigen  Marketing van product (meer winst dankzij tevreden klanten)  Societal marketingconcept (maarschappelijk marketingconcept)  ‘Ook lange termijnwelzijn van samenleving centraal stellen’, marketeer poogt dus  belangen van consument, bedrijf en samenleving met elkaar in overeenstemming te  brengen

6   Behoefte: heeft te maken met tekort aan iets en met sterke  neiging dit tekort op te heffen.  Marketeer; creëert dit niet!   Wens: product dat men wenst

7  Behoeften  Wensen  Vraag  Consumentengedrag  Zoekgedrag  Koopgedrag  Gebruik/verbruik

8  Achterhalen van wensen en behoeften   4 ‘transactiegerichte’ ‘P´s´ hierop afstemmen   Als ´wapen´ in felle concurrentiestrijd steeds minder goed te  gebruiken…   Drie ´R-en’ invullen   Reputatie (van bedrijf of merkimago)   Relatie (met de klant)   Ruilproces (te bevorderen )

9  De taken van marketing zijn:  het – door marktonderzoek – in kaart brengen van de wensen en behoeften van de doelgroep;  het beïnvloeden van en inspelen op de vraag met  een uitgekiend marketingbeleid;  nazorg, zoals serviceverlening,  klachtenbehandeling en onderhouden van  contacten.

10  Reputatie van je merk  – Beeld dat afnemer heeft van bedrijf/merk/product (image)  Relatie met je klant  – Bevestiging van de klant dat waardering van klant juist was  Respons zorgen voor herhalingsaankopen  – Uiteindelijk herhalende transactie. Ruilroutine

11 Strategie “Rode draad” Wat zijn de marketingdoelen & hoe worden ze gerealiseerd? Markten? Producten?

12 “De essentie van een strategie is het maken van bewuste keuzes om anders te zijn dan je concurrenten. Dat is complex, maar noodzakelijk: een bedrijf zonder strategie is geneigd om alles uit te proberen, vaak met slechte resultaten.”

13 Tactiek “Operationeel plan” Hoe voeren we de strategie uit & bereiken we de kortetermijn- doelstellingen? Marketingmix?

14 Concernstrategie Langetermijnplan voor een winstgevende toekomst van de moedermaatschapppij en haar onderdelen (corporate plan) Marketingstrategie Marketingplan voor een merk of productlijn op product/marktniveau (operationeel plan) Ondernemingsstrategie Planning en budgettering voor de divisies of SBU’s (business plan)

15  3 fasen: 1. Analyse 2. Marketing- beleidsvorming 3. Implementatie Situatieanalyse SWOT-analyse o.b.v. business definition & missieomschrijving Strategische opties Marketingdoelstel- lingen (lange termijn) Incl. marketingstrategie & jaarplan Uitvoering van marketingactieplan Controle/evaluatie/ bijsturing

16  Langetermijnplan  Optimale inzet van bedrijfsmiddelen  Binnen gekozen werkterrein/missie

17  Strategische beslissingen: ◦Selecteren van markten en producten / diensten ◦Inspelen op wensen / behoeften van klanten Klanten Producten Diensten

18  3 vragen: 1.Onze kernactiviteiten? 2.Wat voor bedrijf? (nu & in de toekomst) 3.Wie zijn onze klanten? (wensen & behoeften)

19  Functies: ◦Richtlijnen voor groei van bedrijf ◦Bezinning op de strategie

20  Een situatieanalyse omvat zowel: ◦Interne analyse (sterktes & zwaktes van bedrijf) ◦Externe analyse (kansen & bedreigingen in omgeving) Your Company

21  Combineer Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats  Omschrijf concurrentievoordeel van het bedrijf  Beleidsimplicaties

22

23  Beslissingsgerichte marketingdoelstellingen zijn SMART- PC: ◦Specifiek (gedetailleerd) ◦Meetbaar (kwantitatief) ◦Ambitieus (think big) ◦Realistisch (haalbaar) ◦Tijdbegrensd (bepaalde periode) ◦-◦- ◦Prioriterend (volgorde van belang) ◦Consistent (op elkaar afgestemd)

24  Investeringsstrategieën: ›Build (voor question marks) ›Hold (voor cash cows) ›Harvest (Oogststrategie) (voor ??, dogs & dubieuze cash cows) ›Divest (Desinvesteringsstrategie) (voor dogs & ??)

25  Concurrentievoordeel dankzij: ◦Sterke punten uitbuiten (lage kosten of uniek product) ◦Doelgroepkeuze (breed of beperkt)

26 1. Cost leadership 2. Differentiation 3. Focus strategy

27 Bestaande producten Nieuwe markten Bestaande markten Nieuwe producten Marktpenetratie Marktontwikkeling Productontwikkeling Diversificatie bijv. Marktverbreding bijv. Exportmarkt bijv. Nieuw model bijv. Fusie / overname

28  Werkwijze: ◦Benoem mensen in functies ◦Coördineer hun werk ◦Voer plannen uit om ondernemingsdoel- stellingen te bereiken

29  4 typen organisaties: 1. Functioneel 2. Geografisch 3. Afnemersgericht 4. Productmanagement

30  Hoe gebruikt een organisatie haar ◦beschikbare middelen ◦marketing mix om haar doelstellingen op de markt te bereiken?

31  Haalbaarheid beoordelen van doelstellingen en beleid  Wie is verantwoordelijk voor welke taken?  Welke middelen zijn nodig?  Inzicht in verwachte resultaten  Voortgang meten en bijsturing van activiteiten

32 Het marketingplan vormt een blauwdruk tot actie. The way to awesomeness

33  Titelpagina  Executive summary  Inhoudsopgave  Inleiding  Situatie- en SWOT- analyse  Ondernemingsstrategie en -doelstellingen

34  Strategische opties  Marketingdoelstellingen  Marketingstrategieën  Marketingprogramma’s  Implementatie, budgetten en bijsturing  Bijlagen

35  Hoofdingrediënten: ◦Visie ◦Activiteiten ◦Analyse ◦Resultaten

36

37  Vergelijk bereikte met geplande bedrijfsresultaten  Stuur beleid zonodig bij om doelstellingen te bereiken

38  Systematische, onafhankelijke en kritische doorlichting &  Evaluatie van totale marketingfunctie, incl.: ◦Marketingdoelstellingen ◦Methoden & standaardprocedures ◦Organisatiestructuur & medewerkers ◦Bewerkte marktsegmenten ◦Sterktes & zwaktes van bedrijf

39

40  http://www.youtube.com/watch?v=6ZqB7fz VuKs http://www.youtube.com/watch?v=6ZqB7fz VuKs  Heeft AMSTEL de juiste toon gevonden?

41

42 De negen onderdelen…

43

44  Marketingcommunicatiedoelstellingen  (Hoofdstuk 7, Floor en Van Raaij)  Merkbekendheid, Naamsbekendheid,  Positief imago  Lidmaatschap, Aanschaffen  Kennis Houding Gedrag

45  COGNITIEF  AFFECTIEF CONATIEF

46  Het formuleren van de marketingcommunicatiestrategie  (Hoofdstuk 8, Floor en Van Raaij)  Welke boodschap moet er worden overgebracht?

47  Marketingcommunicatie instrumenten  (Hoofdstuk 3, Floor en Van Raai)  Er moeten keuzes gemaakt worden.  Wordt het Sponsoring? Beurzen? PR?  Wordt het een wedstrijd?  Wordt het een ‘normale campagne?’

48  Creatieve Ontwikkeling  (Hoofdstuk 9, Floor en Van Raaij)  Naast wat (Propositie) volgt het hoe (Concept)

49  MEDIAKEUZE  (Hoofdstuk 4, Floor en Van Raaij)  Kiezen we voor Dagbladen, Televisie, Display ….huis aan huisbladen, Internet?)

50  Budgetkeuze  Hoofdstuk 10, Floor en Van Raaij)  Het concept bepaalt het budget

51  UITVOERING van de campagne  http://www.youtube.com/watch?v=VQ3d3K igPQM http://www.youtube.com/watch?v=VQ3d3K igPQM  Hoe ga je het uitvoeren?

52  Onderzoek naar de resultaten  Hoofdstuk 11, Floor en Van Raaij  Aangegeven moet worden HOE het effect gemeten wordt.

53  Lees studiewijzer

54  Strategisch plan  Het betreft een Typisch middellange termijn  Omvat een breed terrein van besluitvorming  Het legt de nadruk op overkoepelende doelstellingen  Het betreft de verantwoordelijkheid van het topmanagement  En het vormt de basis van een tactische planning.

55

56  Beheersbare factoren  Kapitaal  Know How  Samenstellingen  Reputatie  Heeft betrekking op de gehele organisatie

57

58  Omgevingsfactoren  Niet beheersbare factoren  Kansen of bedreigen  Trends dan wel gebeurtenissen die positief voor een bedrijf kunnen uitpakken  Bedreigingen, trends dan wel gebeurtenissen die negatief kunnen uitpakken.

59  http://www.soepgoed.nl/ http://www.soepgoed.nl/  Op deze site zijn variaties op het basisrecept te vinden en kunnen mensen hun eigen soeprecepten posten.  Ook kunnen consumenten via de site meer over de herkomst van de groente in het pakket te weten komen. Een QR-code op de verpakking linkt door naar de website.  Sinds 16 augustus ligt SoepGoed bij Plus Zondag in Pijnacker als try-out in de schappen. De SoepGoed- pakketten zijn gericht op consumenten die wel een gezonde en verse soep willen maken, maar daar niet de tijd of de culinaire routine voor hebben.

60

61  http://www.youtube.com/watch?v=yoaa48 9T3ZY http://www.youtube.com/watch?v=yoaa48 9T3ZY  NIKE

62 Bronis Verhage, Grondslagen van de marketing © 2009 Noordhoff Uitgevers Marketingmanagement en -planning  Vier basistaken van de manager zijn: 1. Analyse 2. Planning 3. Uitvoering 4. Controle en bijsturing van de ondernemingsactiviteiten  Strategie = de ‘rode draad’:  Wat zijn de marketingdoelen en hoe kunnen ze – op lange  termijn – worden gerealiseerd (op welke markten en met  welke producten)?  Tactiek = operationeel plan:  Hoe gaan we de strategie het komende jaar in de praktijk  concreet uitvoeren (met welke marketingmix)?

63  Het marketingplanning- en managementproces bestaat uit  drie fasen: 1. Analyse: situatie- en SWOT-analyse (op basis van het gekozen werkterrein en de missieomschrijving van de organisatie) 2. Marketingbeleidsvorming: formulering van de langetermijndoelstellingen en strategische opties, inclusief de te voeren strategie en de marketingplanning voor het komende jaar 3. Implementatie: uitvoering van het marketingactieplan, controle en bijsturing van het beleid

64  Een richtlijn bij het formuleren van beslissingsgerichte doelstellingen is SMART-PC.  Goed geformuleerde doelstellingen zijn:  Specifiek (welke maatstaf?)  Meetbaar (kwantitatief omschreven)  Ambitieus (‘think big...’)  Realistisch (wel haalbaar)  Tijdbegrensd (in een bepaalde periode)  -  Prioriterend (in volgorde van belang)  Consistent (onderling op elkaar afgestemd)

65  Onderdelen van een marketingplan: Titelpagina Executive summary Inhoudsopgave Inleiding Situatie- en SWOT-analyse Ondernemingsstrategie en -doelstellingen Strategische opties Marketingdoelstellingen Marketingstrategieën Marketingprogramma’s Implementatie, budgetten en bijsturing Bijlagen

66

67 Bronis Verhage, Grondslagen van de marketing © 2009 Noordhoff Uitgevers Accenten in het marketingplan  Mogelijk te benadrukken ingrediënten van een marketingplan: Visie (hoe bouwen we een rendabele marktpositie op?) Activiteiten (om de bedrijfspositie verder uit te bouwen en te consolideren) Analyse (van de markt ten behoeve van een nieuwe product-marktcombinatie) Resultaten (welke bijdrage leveren de huidige product-marktcombinaties aan het ondernemingsresultaat?)

68

69

70  Wat is een omgevingsanalyse?  Een verkenning van de (relevante) externe omgeving om de kansen en bedreigingen voor het bedrijf in kaart te brengen  Stel eerst de informatiebehoefte voor de strategiebepaling vast: wees selectief en realistisch!

71


Download ppt "Isabelle Bolluyt  #36 2  Situatieschets en voorlopige probleemstelling  Verhage Hoofdstuk 2  En:  Onderdelen van een."

Verwante presentaties


Ads door Google