De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 2 - Strategy Wat is een strategie?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 2 - Strategy Wat is een strategie?"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 2 - Strategy Wat is een strategie?
Onderscheid planning (proces) en plan plannen is anticiperen op toekomstige ontwikkelingen Soorten planning niveau (concern, werkmaatschappij, afdeling, product) tijdshorizon (kort, middellang, lang) mate van detail (strategisch, tactisch) functioneel gebied (inkoop, productie, marketing, financiën, personeel) integratie: zie in het boek het voorbeeld van de cv-fabrikant

2 Hoofdstuk 2 - Strategy Fasen in het strategisch ondernemingsplan
onderzoek situatieanalyse: verzamelen van gegevens, zoals marktomvang concurrentie marketingbeleid BCG-positie businessdefinition + scope (start SWOT-analyse) Wie (welke segmenten) Wat (welke behoeften) Hoe (welke producten)

3 Hoofdstuk 2 - Strategy

4 Hoofdstuk 2 - Strategy

5 Hoofdstuk 2 - Strategy beleidsplan implementatie
SWOT-analyse (macro, meso, micro) diagnose + prognose op basis van SWOT  (strategische kloof) beleidsplan doelstellingen, strategische opties en keuze strategisch en tactisch plan implementatie uitvoering controle bijsturing

6 Hoofdstuk 2 - Strategy Elementen van het strategische ondernemingsplan nader bezien confrontatiematrix (in het kader van de SWOT-analyse), confrontatie van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen enkele strategische opties (ter overbrugging van de strategische kloof) groeistrategieën van Ansoff integratie en differentiatie

7 Hoofdstuk 2 - Strategy Groeistrategieën van Ansoff

8 Hoofdstuk 2 - Strategy Integratie Differentiatie Voor Na Voor Na
fabrikant fabrikant fabrikant fabrikant grossier detaillist grossier detaillist detaillist detaillist consument consument consument consument

9 Hoofdstuk 2 - Strategy De SWOT-fase nader bezien
macroanalyse (DE PEST) Demografisch Economisch Politiek/juridisch Ecologisch Sociaal-cultureel Technologisch

10 Hoofdstuk 2 - Strategy mesoanalyse bedrijfstakparticipanten
afnemers (handel en consumenten) concurrenten leveranciers

11 Hoofdstuk 2 - Strategy publieksgroepen media lokale politiek
vakbonden en werkgeversorganisaties belangenorganisaties (o.a. brancheorganisaties , zoals ANVR) actiegroepen publieke opinie (o.a. door discussieprogramma’s zoals Pauw & Witteman) microanalyse (in relatie tot de relevante concurrentie)

12 Hoofdstuk 2 - Strategy leidt tot sterkten zwakten


Download ppt "Hoofdstuk 2 - Strategy Wat is een strategie?"

Verwante presentaties


Ads door Google