De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Logistiek management: begrippen en principes College 1 (hoofdstuk 1 Ronald H. Ballou)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Logistiek management: begrippen en principes College 1 (hoofdstuk 1 Ronald H. Ballou)"— Transcript van de presentatie:

1

2 Logistiek management: begrippen en principes College 1 (hoofdstuk 1 Ronald H. Ballou)

3 Missie Logistiek Verzorgen van de juiste goederen of service naar de juiste plaats, op het juiste moment, in de gewenste toestand, op een wijze die voor het uitvoerend bedrijf het meest gunstig is.

4 Processen in een organisatie Primair proces: –fabricage van een stoel –produceren van boeken –medische beoordeling Beheersprocessen: –personeelsregistratie –financiële administratie –werkplanning

5 Logistiek management Samenhang van deze processen Vakgebied gericht op fysieke primaire processen Gegevens verwerkende organisaties: administratieve logistiek

6 Goederenstroom Material management: stroom van inkoop tot eind product convergent activiteiten: –transport; –voorraadbeheersing; –material handling; –etc. Fysieke distributie: stroom van eind- product tot consument divergent activiteiten: –transport; –voorraadbeheersing; –material handling; –etc.

7 Besturing en beheersing Verticaal: Verschillende aggregatie niveaus Naarmate lager niveau gedetailleerdere planning Horizontaal: Keten afhankelijkheid Planning van je ketenpartner als input voor je eigen planning (supply chain)

8 Verticale besturing goederenstroom Strategisch (lange termijn besluiten): keuze in markt, product en leveranciers plaats fabrieken en magazijnen Tactisch (middellange termijn besluiten): omvang goederenstroom op geaggregeerd niveau Operationeel (korte termijn besluiten): specifieke opdrachten aan afdelingen en gedetailleerder

9 Horizontale besturing goederenstroom Coördinatie met ketenpartner: relatie marketing en productie inkoop en productie voorraadverloop Besluiten van de afdelingen: moment van productie nieuwe batch moment van aanvulling voorraad

10 Financiële doelen versus logistiek management Lage operationele kosten –grote series Lage kapitaallasten –lage voorraden Opbrengsten: customer service = o.a. korte levertijden en flexibiliteit –korte doorlooptijd in de productie, kleine series –voldoende voorraden –snelle distributie

11 Lage operationele kosten Kosten van personeel Kosten onderhoud Transportkosten (grote series) Bestelkosten (grote series) Kosten van het omstellen machines (grote series)

12 Lage kapitaallasten Voorraadkosten van grondstoffen Kosten van de voorraden eindproducten Afschrijvingen machines

13 Opbrengsten: customer service = korte levertijden Verwerken van de aanvraag Plannen productie Eventueel inkopen Wachten op capaciteiten (wachtrij) Produceren Overdracht aan distributiefunctie Distribueren

14 Opbrengsten: customer service = flexibiliteit De markt wil maatwerk en tijdige levering Dit vraagt om veel voorraden: –verschillende onderdelen –veiligheidsvoorraden Mode en trends Productlevens cyclus

15 Wachtrijen Continue aanvoer en afvoer: loket wachtrij Aanvoer continu en afvoer stootsgewijs: perron Aanvoer stootsgewijs afvoer continu: stapel wachtrij Aan en afvoer beide stootsgewijs: stapel wachtrij

16 Type voorraden Voorraad wacht op capaciteit (bewerking of transport) Strategische voorraden Speculatieve voorraden Pijplijn voorraden Incourante voorraden

17 Productie situaties

18 Posities KOOP Producten op voorraad Assembleren op order Produceren op order Inkopen op order Ontwerpen op order


Download ppt "Logistiek management: begrippen en principes College 1 (hoofdstuk 1 Ronald H. Ballou)"

Verwante presentaties


Ads door Google