De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marketingplanning en -strategie § 2.4 en §2.5 MK01 HEO-CE1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marketingplanning en -strategie § 2.4 en §2.5 MK01 HEO-CE1."— Transcript van de presentatie:

1

2 Marketingplanning en -strategie § 2.4 en §2.5 MK01 HEO-CE1

3 Agenda •Doelstelling •Vragen •Theorie •Voor vrijdag

4 Doelstelling •Inleiding in de marketing •Na dit college weet je: –hoe doelstellingen gedefinieerd worden –wat de Boston-matrix is –wat de GE-matrix inhoudt –wat het Ansoff-model inhoudt

5 Vragen?

6 Planning •Doelstellingen •Strategie •Planning komend jaar

7 Concernbeleid Ondernemingsbeleid Missie en business definition SWOT- analyse Analyse Marketingbeleid Afnemers Bijsturen? Interne analyse Sterktes & zwaktes Externe analyse Kansen & bedreigingen Centrale probleem Marketingdoelstelling(en) Strategische opties Keuze van één of meerdere opties (o.a. de organisatorische consequenties) Planning komende jaar (o.a. de organisatorische consequenties) Marketingactieplan Marketingcontrole Uitvoeren plan komende jaar Controle/evaluatie Lange termijn Korte termijn Figuur 2.12 Een model van het marketingplanningproces

8 Concernbeleid Ondernemingsbeleid Missie en business definition SWOT- analyse Analyse Marketingbeleid Afnemers Bijsturen? Interne analyse Sterktes & zwaktes Externe analyse Kansen & bedreigingen Centrale probleem Marketingdoelstelling(en) Strategische opties Keuze van één of meerdere opties (o.a. de organisatorische consequenties) Planning komende jaar (o.a. de organisatorische consequenties) Marketingactieplan Marketingcontrole Uitvoeren plan komende jaar Controle/evaluatie Lange termijn Korte termijn Figuur 2.12 Een model van het marketingplanningproces MK01 HEO-CE1

9 Planning •Onze organisatie zal komend jaar het beste presteren binnen de bio-chemische markt MK01 HEO-CE1

10 Planning •Onze organisatie zal komend jaar het beste presteren binnen de bio-chemische markt (meetbaar) MK01 HEO-CE1

11 Planning •Meetbaar •Na de introductie in de vaste telefonie markt in zullen wij aan het einde van het jaar de grootste partij zijn MK01 HEO-CE1

12 Planning •Meetbaar •Na de introductie in de vaste telefonie markt in zullen wij aan het einde van het jaar de grootste partij zijn (Haalbaar) MK01 HEO-CE1

13 Planning •Meetbaar •Haalbaar •Naast het feit dat wij onze marketinguitgaven sterk verminderen, zal onze naamsbekendheid groeien tot 70% MK01 HEO-CE1

14 Planning •Meetbaar •Haalbaar •Naast het feit dat wij onze marketinguitgaven sterk verminderen, zal onze naamsbekendheid groeien tot 70% (consistent) MK01 HEO-CE1

15 Planning •Meetbaar •Haalbaar •Consistent •We zullen dit jaar: •Het vertrouwen van de aandeelhouders herwinnen •De thuismarkt consolideren •Een geschikte Amerikaanse fusiepartner vinden •Innovaties naar de markt brengen •De efficientie verbeteren MK01 HEO-CE1

16 Planning •Meetbaar •Haalbaar •Consistent •We zullen dit jaar: •Het vertrouwen van de aandeelhouders herwinnen •De thuismarkt consolideren •Een geschikte Amerikaanse fusiepartner vinden •Innovaties naar de markt brengen •De efficientie verbeteren •(prioriterend) MK01 HEO-CE1

17 Planning •Doelstellingen –Meetbaar –Haalbaar –Consistent –Prioriterend MK01 HEO-CE1

18 Concernbeleid Ondernemingsbeleid Missie en business definition SWOT- analyse Analyse Marketingbeleid Afnemers Bijsturen? Interne analyse Sterktes & zwaktes Externe analyse Kansen & bedreigingen Centrale probleem Marketingdoelstelling(en) Strategische opties Keuze van één of meerdere opties (o.a. de organisatorische consequenties) Planning komende jaar (o.a. de organisatorische consequenties) Marketingactieplan Marketingcontrole Uitvoeren plan komende jaar Controle/evaluatie Lange termijn Korte termijn Figuur 2.12 Een model van het marketingplanningproces MK01 HEO-CE1

19 Planning •Doelstellingen •Strategie –Boston - matrix –GE - matrix –Ansoff model •Planning komend jaar MK01 HEO-CE1

20 Groei van de markt Hoog Laag Relatief marktaandeel HoogLaag Stars Cash cows Dogs Question marks 10x4x2x 1,5x 1x0,5x 0,3x 0,2x0,1x B A C 10% Figuur 2.10 De Boston-matrix MK01 HEO-CE1

21 Boston-matrix •Question marks (rechts boven) •Stars (links boven) •Cash cows (links onder) •Dogs (rechts onder) •´Gewone cyclus´begint rechts boven als vraagteken en eindigt rechtsonder als hond MK01 HEO-CE1

22 Boston-matrix •Build (opbouwstrategie) •Hold (handhaafstrategie) •Harvest (oogststrategie) •Divest (desinvesteringsstrategie) MK01 HEO-CE1

23 Boston-matrix •Positief –geeft een helder beeld van alle sbu´s/producten –meerdere strategieën door elkaar •Negatief –waarom grens op 10% marktgroei? –niche-bedrijven altijd slecht –wat als er geen/weinig verleden is? MK01 HEO-CE1

24 GE - matrix MK01 HEO-CE1

25 laag gemiddeld hoog GE - matrix MK01 HEO-CE1

26 GE - matrix •Groene zone (drie cellen links boven) –investeren •Gele zone (drie cellen diagonaal) –investeringspeil handhaven •Rode zone (drie cellen rechtsonder) –oogst- en desinvesteringsstrategie MK01 HEO-CE1

27 laag gemiddeld hoog GE - matrix Aantrekkelijkheid van de bedrijfstak Concurrentiekracht van de onderneming

28 GE - matrix •Y-as (aantrekkelijkheid van de bedrijfstak) –wegen van factoren •marktomvang •marktgroei •concurrentieintensiteit •gemiddelde winstmarge •kostenstructuren in de bedrijfstak •etc. –factoren zelf te bepalen –weging van de factoren zelf te bepalen MK01 HEO-CE1

29 GE - matrix •X-as (concurrentiekracht onderneming) –wegen van factoren •relatief marktaandeel •concurrentievoordeel op prijs •relatief kwaliteitsniveau van het product •kennis, inzicht van de markt –factoren zelf te bepalen –weging van de factoren zelf te bepalen MK01 HEO-CE1

30 laag gemiddeld hoog GE - matrix Aantrekkelijkheid van de bedrijfstak Concurrentiekracht van de onderneming

31 GE - matrix •Cirkels (PMC´s) –PMC is product/markt combinatie –grootte cirkel geeft grootte bedrijfstak aan –grootte marktaandeel is hap uit cirkel MK01 HEO-CE1

32 GE-matrix •Positief –geeft een helder beeld van alle sbu´s/producten –meerdere strategieën door elkaar –specifieke marktkenmerken toe te voegen –minder harde indeling (9 i.p.v. 4 vakken) •Negatief –wat als er geen/weinig verleden is? –Vaak moeilijk om PMC´s te bepalen MK01 HEO-CE1

33 Ansoff-model •Nieuwe of bestaande markten •Nieuwe of bestaande produkten –marktpenetratie –marktontwikkeling –productontwikkeling –diversificatie MK01 HEO-CE1

34 Concernbeleid Ondernemingsbeleid Missie en business definition SWOT- analyse Analyse Marketingbeleid Afnemers Bijsturen? Interne analyse Sterktes & zwaktes Externe analyse Kansen & bedreigingen Centrale probleem Marketingdoelstelling(en) Strategische opties Keuze van één of meerdere opties (o.a. de organisatorische consequenties) Planning komende jaar (o.a. de organisatorische consequenties ) Marketingactieplan Marketingcontrole Uitvoeren plan komende jaar Controle/evaluatie Lange termijn Korte termijn Figuur 2.12 Een model van het marketingplanningproces MK01 HEO-CE1

35 Marketingactieplan •Korte termijn (tot 1 jaar) –zeer gedetailleerd –inclusief budgetten etc. •Lange termijn(2 tot 5 jaar) –minder detail –nadruk op strategie en doelstellingen •Basis = invulling 4 P´s en 3 R-en MK01 HEO-CE1

36 Samenvatting •Marketingplanningsproces –Analyse –Planning •Doelstellingen •Strategische opties –Boston-matrix –GE-matrix –Ansoff-model •Marketingactieplan (invulling 4 P´s en 3 R-en) MK01 HEO-CE1

37 Concernbeleid Ondernemingsbeleid Missie en business definition SWOT- analyse Analyse Marketingbeleid Afnemers Bijsturen? Interne analyse Sterktes & zwaktes Externe analyse Kansen & bedreigingen Centrale probleem Marketingdoelstelling(en) Strategische opties Keuze van één of meerdere opties (o.a. de organisatorische consequenties) Planning komende jaar (o.a. de organisatorische consequenties) Marketingactieplan Marketingcontrole Uitvoeren plan komende jaar Controle/evaluatie Lange termijn Korte termijn Figuur 2.12 Een model van het marketingplanningproces MK01 HEO-CE1

38 Vragen? MK01 HEO-CE1

39 Voor vrijdag •Hoofdstuk 2 § 2.4 en § 2.5 •Alle ‘groene termen’ kennen •Vragen formuleren MK01 Hoorcollege week 3

40 Einde MK01 HEO-CE1

41 Einde MK01 HEO-CE1


Download ppt "Marketingplanning en -strategie § 2.4 en §2.5 MK01 HEO-CE1."

Verwante presentaties


Ads door Google