De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verandermanagement Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verandermanagement Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen."— Transcript van de presentatie:

1 Verandermanagement Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen

2 Verandermanagement hoofdstuk 5 Strategie2 Schema strategie Interne analyse Sterkten en zwakten (Strengths, Weaknesses) Externe analyse Kansen en bedreigingen (Opportunities, Threats) Confrontatieanalyse Strategische opties Beoordelingscriteria en selectie Strategische opties Beoordelingscriteria en selectie Strategie en vaststellen ondernemings- doelstellingen

3 Verandermanagement hoofdstuk 5 Strategie3 Definitie Strategisch management Die activiteiten die het centrale management moet ontplooien met betrekking tot: het formuleren en vaststellen van de toekomstige koers van de organisatie/BU voor de (middel-)lange termijn (richten) de wijze waarop de organisatie moet worden ingericht om de uitgezette koers te kunnen realiseren (inrichten) Structure follows strategy

4 Verandermanagement hoofdstuk 5 Strategie4 SWOT; Sterkten versus Kansen Hoofdvraag 1 (extern gericht) Stellen de ‘sterkten’ de organisatie in staat de ‘kansen’ op korte termijn effectief op te pakken? Hoofdvraag 2 (intern gericht) Hoe flexibel is de organisatie op korte termijn? (Interne) Sterkten (Externe) Kansen

5 Verandermanagement hoofdstuk 5 Strategie5 SWOT; Zwakten versus Kansen Hoofdvraag 1 (intern gericht) Verhinderen de ‘zwakten’ de organisatie om de ‘kansen’ op termijn effectief op te pakken? Hoofdvraag 2 (intern gericht) Hoe groot is het verander/innovatievermogen van de organisatie op korte termijn? (Interne) Zwakten (Externe) Kansen

6 Verandermanagement hoofdstuk 5 Strategie6 SWOT; Sterkten versus Bedreigingen Hoofdvraag 1 (extern gericht) Stellen de ‘sterkten’ de organisatie in staat om de ‘bedreigingen’ op korte termijn zelfstandig op te vangen? Hoofdvraag 2 (intern gericht) Hoe groot is het weerstandsvermogen van de organisatie op korte termijn? (Hoe zit het met bijv. de financiële reserves van de organisatie?) (Interne) Sterkten (Externe) Bedreigingen

7 Verandermanagement hoofdstuk 5 Strategie7 SWOT; Zwakten versus Bedreigingen Hoofdvraag 1 (intern gericht) Verhinderen de ‘zwakten’ de organisatie om de ‘bedreigingen’ te weren? Vecht de onderneming tegen zijn ondergang? Hoofdvraag 2 (intern gericht) Hoe groot is het saneringsvermogen van de organisatie op korte termijn? (In geval van ongewijzigd beleid verdwijnt de organisatie!) (Interne) Zwakten (Externe) Bedreigingen

8 Verandermanagement hoofdstuk 5 Strategie8 Strategische opties BS Strategieën Consolideren Beheersen Ontwijken BZ Strategieën Afbouwen Stoppen Saneren KS Strategieën Ontwikkelen Groeien KZ Strategieën Ontwikkelen Versterken Verbeteren SterktenSterkten ZwaktenZwakten KansenBedreigingen

9 Verandermanagement hoofdstuk 5 Strategie9 Beleidsopties (1) Strategische beleidsopties Afbouwen Stoppen Saneren Ontwikkelen Liquideren Verkopen Outsourcen Management buy-out / buy-in Crisismanagement Make or Buy Structuur aanpassing Waardebepaling Specialiseren / concentreren Desinvesteren Reorganiseren / Turnaround Ontvlechten Liquideren Activity Based Costing Benchmarking Overhead Value Analysis Structuur aanpassing Starten Innoveren Introduceren Co-makership R&D samenwerking BCG / GE portfolio analyse HRM / Innovatievermogen INK / EFQM SWOT analyse Vijfkrachten analyse BeleidsoptiesInstrumentenStrategie

10 Verandermanagement hoofdstuk 5 Strategie10 Beleidsopties (2) Strategische beleidsopties Consolideren Stabiliseren Beheersen Groeien Handhaven marktpositie Kostenbeheersing Efficiëntieverbetering Effectiviteitsverbetering Activity Based Costing Balanced Scorecard Benchmarking BPR Waardeketen Expanderen Diversificeren Acquisities Joint ventures Allianties Balanced Scorecard Customer marketing Groeistrategieën Ansoff Groeistrategieën McKinsey Strategic Business Units BeleidsoptiesInstrumentenStrategie

11 Verandermanagement hoofdstuk 5 Strategie11 Basis (marketing)strategieën Generieke strategieën Concurrentie Strategieën kostenleiderschap differentiatie versterkingsstrategie marktleider marktuitdager marktvolger, of marktnicher

12 Verandermanagement hoofdstuk 5 Strategie12 Balanced Scorecard, Kaplan en Norton (1) De Balanced Scorecard (BSC) is een door Robert S. Kaplan en David P. Norton ontwikkeld management-dashboard dat naast financiële indicatoren ook bestaat uit niet-financiële (operationele) indicatoren. In de Balanced Scorecard worden de prestaties van een onderneming vanuit vier invalshoeken gemeten: 1.Financiën 2.Klanten (afnemers en markten) 3.Interne processen 4.Groei en leren (innovatie)

13 Verandermanagement hoofdstuk 5 Strategie13 Balanced Scorecard, Kaplan en Norton (2) Kritische succesfactoren (KSF) Factoren van essentieel belang voor de continuïteit; welke factoren bepalen het succes van de organisatie? Doelstellingen Welke doelen streven we na in B-SMART termen? Prestatie indicatoren (PI) Hoe meten we resultaten / halen we de KSF’s? Normen Welke normen stellen we voor de resultaten? Verbeteracties Welke operationele acties ondernemen we om de doelen te bereiken?

14 Verandermanagement hoofdstuk 5 Strategie14 Balanced Scorecard, Kaplan en Norton (3) Visie, Missie, Doelen & Strategie Financiën DoelenIndicatoren Hoe goed doen we het voor onze aandeelhouders? Klanten DoelenIndicatoren Hoe worden we gewaardeerd door klanten? Groei & Leren DoelenIndicatoren Hoe kunnen we ons zelf blijven verbeteren? Interne processen DoelenIndicatoren In welke processen moeten we heel goed zijn?

15 Verandermanagement hoofdstuk 5 Strategie15 Invoeringsmodel Balanced Scorecard Strategie ontwikkeling Sturen van processen Visie, missie, strategie Klanten Interne processen Financiën Groei en leren Kritische Succesfactoren Prestatie indicatoren Doelstellingen Actiepunten Processen TVB

16 Verandermanagement hoofdstuk 5 Strategie16 Balanced Scorecard en strategie Lange termijn Aandeelhouderswaarde ProductiviteitsstrategieGroeistrategie Verbeter kostenstructuu r Verhoog benutting activa Breid winst mogelijkheden uit Verhoog klantwaarde Klantwaarde voorstel PrijsBeschikbaarheidKwaliteitKeuzeFunctionaliteitServicePartnershipMerk Product / service attributen RelatieImago Financieel Perspectief Klant Perspectief Intern Perspectief Groei & Leren Perspectief Operationele processen Regel en sociale processen Innovatie processen Klantgerichte processen  Bevoorrading  Productie  Distributie  Risico management  Omgeving  Veilig / gezond  Werkgelegenheid  Maatschappij  Selectie  Acquisitie  Behoud  Groei  Kans-identificatie  R&D portfolio  Design / Ontwerp  Lanceren Menselijk Kapitaal Informatie Kapitaal Organisatie Kapitaal Leiderschap CultuurAanpassing Samenwerking

17 Verandermanagement hoofdstuk 5 Strategie17 Groeistrategieën van Ansoff Productontwikkeling Diversificatie Marktpenetratie Marktaandeel vergroting Marktontwikkeling Bestaand Nieuw Bestaand MARKTMARKT PRODUCT

18 Verandermanagement hoofdstuk 5 Strategie18 Groeistrategieën McKinsey Nieuwe competatieve arena’s Nieuwe industriële structuren Nieuwe geografische gebieden Nieuwe logistieke benadering Nieuwe producten en service Bestaande producten naar nieuwe afnemers Bestaande producten naar bestaande afnemers Hoe? Acquisities Joint Ventures Minderheids aandeelhouder Strategische Allianties Marketing Partnership Organisch Investeren RISICORISICO Algemene opties en investeringsstructuren voor een groeistrategie


Download ppt "Verandermanagement Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen."

Verwante presentaties


Ads door Google