De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Management Control = Het proces waarmee managers het beslissingsgedrag van andere leden van de organisatie zodanig trachten te beïnvloeden, dat de strategieën.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Management Control = Het proces waarmee managers het beslissingsgedrag van andere leden van de organisatie zodanig trachten te beïnvloeden, dat de strategieën."— Transcript van de presentatie:

1 Management Control = Het proces waarmee managers het beslissingsgedrag van andere leden van de organisatie zodanig trachten te beïnvloeden, dat de strategieën van de organisatie worden uitgevoerd en de gestelde doelen zo goed mogelijk worden bereikt

2 Hoe? • Door het brengen van structuur in de organisatie • Door het formuleren van doelen • Door het meten van prestaties • Door het analyseren van de prestatie-meting • Door het nemen van correctieve maatregelen • Door belonen van gewenst gedrag

3 De opdracht: MC in je “eigen” bedrijf • Inleiding - Wat is de probleemstelling - Korte beschrijving van het bedrijf - Indeling van het rapport • De organisatiestructuur • De strategie • Planning en Control (Deming Cycle): • De BBSC • Conclusie en aanbevelingen

4 Structuur: Directie Productgroep wasmiddel Productgroep babycare Directie Regio Europa Regio Amerika Directie Productie manager Inkoop manager Marktgerichte structuur Functionele structuur

5 Deming/Shewhart/Ishikawa cycle

6 Het proces van planning en control: Planning Analyse Uitvoering Afwijking Bijsturen Uitvoering Bijsturen Planning Meting

7 Het management proces Onderzoek de eigen organisatie Onderzoek de omgeving Strategie Uitvoeren van de strategie Evaluatie SWOT

8 Analyse van de omgeving: • D emografische factoren • R egulerende factoren • E conomische factoren • T echnologische factoren • S ociale factoren

9 Analyse van de concurrentie positie: Huidige Concurrenten Substituten Afnemers Concurrentie positie Leveranciers Overige participanten Toetredingsbarrière Macht Potentiele concurrenten Macht Vervanging

10 SWOT Sterkten: -....... -...... Zwakten: -....... -...... Kansen: -....... -...... Strategie: Gebruik je sterkten om kansen te benutten Strategie: Gebruik de kansen om zwakten te verbeteren Bedreigingen: -....... -........ Strategie: Gebruik je sterkten om bedreigingen het hoofd te bieden Strategie: Maak zwakten zo klein mogelijk om bedreigingen te vermijden

11 Voorbeeld missie, visie, strategie: Philips Electronics (1) Onze missie We dragen bij aan een beter bestaan door op het juiste moment zinvolle technologische innovaties op de markt te brengen. Onze visie In een wereld waarin technologie elk aspect van het dagelijks leven raakt, wil Philips een toonaangevende leverancier zijn van oplossingen op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en technologie, en uitgroeien tot de meeste gewaardeerde onderneming in zijn bedrijfstak

12 Voorbeeld missie, visie, strategie: Philips Electronics (2) • We zullen: •de winstgevendheid verhogen door te investeren in nieuwe, kansrijke activiteiten die meer rendement opleveren •de kracht van het Philips-merk en onze expertise op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en technologie benutten om in geselecteerde segmenten en regio’s te groeien •nauw samenwerken met onze belangrijkste klanten op zowel de consumenten- als de professionele markt •blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling, en onze sterke positie op het gebied van intellectueel eigendom te gelde maken •investeren in de kwaliteit van ons leidinggevende kader •de productiviteit opvoeren door middel van bedrijfsvernieuwing en operationele best-in-class bedrijfsvoering

13 Planning en Control cyclus: Visie / Strategie LT- planning Jaarplanning Budget Maand / kwartaal rapportage Jaarverslag Her-plannen, Bijsturen

14 Business Balanced Scorecard:

15 SMART geformuleerde doelstellingen • Specifiek: Doel is afgebakend, meting past daarbij • Meetbaar: Een passende, voldoende nauwkeurige meting is mogelijk • Acceptabel: Doel/meting wordt algemeen geaccepteerd • Realistisch: Het doel is haalbaar • Tijdsgebonden: Het doel moet binnen een bepaalde tijd gerealiseerd worden

16 Overweging voor de meting: • Moet betekenis hebben voor de strategie / management doelen • In een grote organisatie: BBSC / meting “top down” doorvoeren. • Afhankelijk van de activiteit in de organisatie / afdeling - Kostencentrum - Uitgavencentrum - Opbrengstencentrum - Winstcentrum

17 Voorbeelden van indicatoren: • Rendement op Totaal Vermogen: • Residual Income = Winst – Kosten geïnvesteerd vermogen

18 Business Balanced Scorecard

19 Analyse van verschillen: budget/werkelijk • Verkoop-omvang verschil: (Qw – Qb)*CMb • Verkoopprijsverschil: (Pw – Pb)*Qw • Verkoop mix verschil • Efficiency verschil productie: (Kw – Kb)

20 De opdracht (1): MC in je “eigen” bedrijf • Inleiding - Wat is de probleemstelling - Korte beschrijving van het bedrijf - Indeling van het rapport • De organisatiestructuur - Hoe is de inrichting van de organisatie/organisatiestructuur? - Welke consequentie heeft de keuze voor deze structuur? • De strategie - Sterkten / Zwakten (intern) - Kansen bedreigingen (extern) - De swot incl. strategie (ofwel hoe profileert het bedrijf zich)

21 De opdracht (2): MC in je “eigen” bedrijf • Planning en Control (Deming Cycle): - Welke vormen van planning herken je in de organisatie - Welke metingen worden gedaan - Welke analyses worden gedaan - Hoe worden correctieve acties gedefinieerd en doorgenomen • De BBSC - Voorstel voor een BBSC voor de organisatie - Inclusief targets en voorbeeld van correctieve maatregelen • Conclusie en aanbevelingen


Download ppt "Management Control = Het proces waarmee managers het beslissingsgedrag van andere leden van de organisatie zodanig trachten te beïnvloeden, dat de strategieën."

Verwante presentaties


Ads door Google