De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verandermanagement Hoofdstuk 2 Beleid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verandermanagement Hoofdstuk 2 Beleid"— Transcript van de presentatie:

1 Verandermanagement Hoofdstuk 2 Beleid

2 Beleid Beleid is het aangeven van de richting en de middelen waarmee het management de gestelde organisatiedoelen wil gaan realiseren. Het beleidsproces is het geheel van activiteiten met betrekking tot: ontwerpen van nieuw beleid; vaststellen van het beleid; uitvoeren van het beleid; evalueren van het beleid; bijstellen van het beleid. Verandermanagement hoofdstuk 2 Beleid

3 Beleidsdilemma’s Strategiedilemma’s Structuurdilemma’s
Diversificeren versus Marktpenetratie, nichemarketing Groeien ; mondiaal Stabiliseren; regionaal, nationaal Zelf, onder eigen regie, produceren, distribueren Outsourcen, samenwerken Efficiëntie, procesverbetering Effectiviteit, markt- en klantgerichtheid verhogen, innovatie Structuurdilemma’s Centralisatie(sturing en control) Decentralisatie (business units, zelfsturing) Snel veranderen (revolutie) Geleidelijk veranderen, ontwikkelen (evolutie) Financieel dilemma Uitkeren, pay-out Investeren, innoveren Verandermanagement hoofdstuk 2 Beleid

4 Doelstellingen van het beleidsproces
Het verbeteren van: het proces van besluitvorming, waardoor de doelmatigheid van het extern opereren en het intern functioneren van de organisatie toeneemt; de doelgerichtheid van de producten en daardoor de effectiviteit van de organisatie; de legitimiteit van het organisatiebeleid en het functioneren ten opzichte van de kritische consument en maatschappij. Verandermanagement hoofdstuk 2 Beleid

5 Voorbereiding van nieuw beleid
Het ontwerpen van beleid is in zeven stappen uit te voeren: plan van aanpak: analyse beleidsopdracht, doelstellingen, beoogde resultaten en in te zetten middelen; IST situatie: analyse van de oorzaken van de problematiek; SOLL situatie: beschrijven van de gewenste situatie en doelen; instrumenten: inventariseren en selecteren van in te zetten managementinstrumenten; proces: ontwerpen van uitvoeringsproces en –organisatie; kosten/baten: rendementsanalyse; projectplan: conceptplan met bovengenoemde elementen. Verandermanagement hoofdstuk 2 Beleid

6 Strategisch beleidsplan
Een strategisch beleidsplan bevat: een visie op externe ontwikkelingen en interne aanpassingsmogelijkheden; de missie en de organisatiedoelen; strategische keuzen van de organisatie; de core-business; welke processen en PMC’s worden zelf uitgevoerd; het productassortiment en de doelgroepen: de PMC’s; de middelen waarmee de organisatie haar doelen wil realiseren; het personeelsbeleid; lange termijn projecten, bijvoorbeeld invoering kwaliteitssysteem. Verandermanagement hoofdstuk 2 Beleid

7 Visie Visie is een ambitieus beeld van de gewenste en in potentie haalbare toekomst van de organisatie. Voorbeeld Philips Electronics (2004) In een wereld waarin waarin technologie elk aspect van het dagelijks leven raakt, wil Philips een toonaangevende leverancier zijn van oplossingen op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en technologie, en uitgroeien tot de meeste gewaardeerde onderneming in zijn bedrijfstak. Onze waarden: delight customers; deliver on commitments; develop people; depend on each other. Verandermanagement hoofdstuk 2 Beleid

8 Missie Missie is de verklaring van de bestaansreden en de bedoelingen van de organisatie Voorbeeld Philips Electronics (2004) We dragen bij aan een beter bestaan door op het juiste moment zinvolle technologische innovaties op de markt te brengen. Verandermanagement hoofdstuk 2 Beleid Verandermanagement hoofdstuk 2 Beleid

9 Planning Termijn Lange termijn beleid (4 jaar of langer)
Middellange termijn beleid (2 – 3 jaar) Korte termijn beleid (maximaal 1 jaar) Benaming Strategisch plan Middellange termijnplan Korte termijnplan Operationeel plan Hiërarchisch niveau Top management Tactisch management Operationeel management Verantwoordelijk-heid ten aanzien van Strategisch beleid Organisatiedoelen Beleid ten aanzien van inzet middelen Bewaking uitvoering en voortgang Uitvoeringsplannen Uitvoering activiteiten Elementen Ondernemingsplan Financieel plan Marketingplan Kwaliteitszorgplan Capaciteitsplan Personeelsplan Middelenplan Projectplannen Verkoopplanning Inkoopplanning Productieplanning Bezettingplanning Personeelsplanning Detailplanning Logistieke planning Afleverplanning Verandermanagement hoofdstuk 2 Beleid

10 Innovatie beleidsplan
Kern-aspecten Externe gerichtheid van de organisatie Interne gerichtheid van de organisatie 1. Beleid Visie, missie, strategie Integraal veranderplan 2. Product Productassortiment Productinnovatie 3. Proces Consumerservice Maatschappelijke oriëntatie van de onderneming Proces(technologie)innovatie Modern productieconcept Logistiek, procesbeheersing, kwaliteitszorg 4. Uitvoe-ringsorga-nisatie Effectiviteit, integrale kwaliteitszorg, leverbetrouwbaarheid, servicegraad Structuur, cultuur Modern personeelsbeleid, HRM Stijl van leidinggeven Communicatie, informatievoorziening Verandermanagement hoofdstuk 2 Beleid


Download ppt "Verandermanagement Hoofdstuk 2 Beleid"

Verwante presentaties


Ads door Google