De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

S.O.R. Strategische Oriëntatie Ronde

Verwante presentaties


Presentatie over: "S.O.R. Strategische Oriëntatie Ronde"— Transcript van de presentatie:

1 S.O.R. Strategische Oriëntatie Ronde

2 Stakeholder Management
Wie wordt er door het bestaan van mijn bedrijf beïnvloed ?

3 Stakeholder Mapping Ons Bedrijf

4 Stakeholder Analyse

5 Stakeholder Map

6 Strenghts Weaknesses Opportunities Threats
S.W.O.T. Analyse Strenghts Weaknesses Opportunities Threats

7 Kansen & Bedreigingen Waar liggen de kansen van uw bedrijf ?
Welke gebeurtenissen of ontwikkelingen van buitenaf kunnen een positieve invloed op uw bedrijf uitoefenen ? Wat zijn de externe trends of gebeurtenissen waarmee het bedrijf, indien we goed reageren, voordelen kan behalen ? (groene kaartjes)

8 Kansen & Bedreigingen Waar liggen de bedreigingen voor uw bedrijf ?
Welke gebeurtenissen of ontwikkeling komen van buitenaf en kunnen negatieve invloed op uw bedrijf uitoefenen ? Wat zijn de externe trends of gebeurtenissen waarvan uw bedrijf, indien we niet reageren, nadelen ondervindt ? (rode kaartjes)

9 Beoordeling Laag Hoog Hoog Relevantie voor uw bedrijf Laag
Waarschijnlijkheid dat de kans of bedreiging optreedt of doorzet Laag Hoog 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hoog Relevantie voor uw bedrijf 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Laag

10 Beoordeling (2) Selecteer 10 groene en/of rode kaartjes.
De som = 10 (alle mogelijke combinaties mogelijk) Belangrijk: vak “Hoge relevantie + hoge waarschijnlijkheid”.

11 Sterkten & Zwakten Wat zijn de sterke punten van uw bedrijf ?
Wat zijn de interne kenmerken of eigenschappen die voordelen kunnen opleveren ? (lichtblauwe kaartjes)

12 Sterkten en Zwakten Wat zijn de zwakke punten van uw bedrijf ?
Wat zijn de interne kenmerken of eigenschappen die nadelen of problemen kunnen opleveren ? (roze kaartjes)

13 Beoordeling Weinig Veel Hoog
In welke mate kan deze sterkte uw bedrijf een voordeel opleveren ten opzichte van de concurenten ? Weinig Veel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hoog Bewustzijn van deze sterkte binnen uw bedrijf. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Laag

14 Beoordeling Weinig Veel Hoog Laag
In welke mate kan deze zwakte voor uw bedrijf een nadeel betekenen ten opzichte van de concurrentie ? Weinig Veel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Hoog Bewustzijn dat we hierop zwak scoren binnen ons bedrijf 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Laag

15 Beoordeling (2) Selecteer 10 lichtblauwe/roze kaartjes aan de hand van de 2 voorgaande matrices. De som = 10 (alle mogelijke combinaties mogelijk) Belangrijke vakken hierbij zijn diegene met veel competitieve voordelen of veel competitieve nadelen.

16 Kansen en Bedreigingen
(twee) (drie) (vier) (vijf) (zes) (zeven) (acht) (negen) (tien)

17 Sterkten en Zwakten (één) (twee) (drie) (vier) (vijf) (zes) (zeven)
(acht) (negen) (tien)

18

19 Scoren Je hebt 6 punten per kolom ter beschikking.
Als je denkt dat we de combinatie van een bepaalde sterkte of zwakte met een bepaalde kans of bedreiging in de toekomst maximale aandacht moeten besteden, noteer je 3 punten in de cel aanzienlijke aandacht moeten besteden, noteer je 2 punten in de cel aandacht moeten besteden, dan noteer je 1 punt in de cel

20 Analyse van de Score Een hoge score in een cel betekent dat veel mensen vragen iets te doen aan het aandachtspunt dat is af te leiden uit de kruising van een bepaalde kans of bedreiging met een bepaalde sterkte of zwakte. Discussie is soms nodig om de werkelijke betekenis duidelijk te maken. Als een bepaald kruispunt heel weinig aandacht krijgt, mag ook gevraagd worden waarom dit zo is. Een hoge score aan het eind van een rij betekent dat elk strategisch voorstel maatregelen of acties moet bevatten die gebruik maken van een bepaalde sterkte of die een bepaalde zwakte helpen uit de weg te ruimen of te overwinnen. De totaalscore per kolom geeft alleen een indicatie of een bepaalde kans of bedreiging relevant genoeg is om de aandacht er op te vestigen. Indien niet het maximum van 6 punten * alle deelnemers op een kolom gescoord wordt, toont dit een ontbreken van een gedeelde visie op de belangrijkheid ervan.

21 Analyse (2) Een hoge score in het kruispunt van een sterkte en een kans: aanvallende strategie Een hoge score in het kruispunt van een zwakte en een kans: ‘schoon schip’ strategie Een hoge score in het kruispunt van een sterke en een bedreiging: verdedigende strategie Een hoge score in het kruispunt van een zwakte en een bedreiging: crisis in zicht

22 Conclusies Wat gaan we doen ?
Belangrijk om keuzes te maken (Porter) “Don’t Get Stuck in the Middle’ Concurrentie Voordelen: - vb: beter op kostenvlak Differentiatie Mogelijkheden: - vb. “anders zijn” bvb. Niche markten

23 Visie & Missie Missie: Waar willen we naartoe ?
Visie : Hoe deze missie omzetten in de praktijk als een “Besmettelijke Droom”


Download ppt "S.O.R. Strategische Oriëntatie Ronde"

Verwante presentaties


Ads door Google