De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

7-1 Copyright © 2010 Pearson Education Hoofdstuk 8 Plannen en doelen stellen Managementvaardigheden, 3e editie door Phillip L. Hunsaker Managementvaardigheden,

Verwante presentaties


Presentatie over: "7-1 Copyright © 2010 Pearson Education Hoofdstuk 8 Plannen en doelen stellen Managementvaardigheden, 3e editie door Phillip L. Hunsaker Managementvaardigheden,"— Transcript van de presentatie:

1 7-1 Copyright © 2010 Pearson Education Hoofdstuk 8 Plannen en doelen stellen Managementvaardigheden, 3e editie door Phillip L. Hunsaker Managementvaardigheden, 3e editie door Phillip L. Hunsaker

2 7-2 Copyright © 2010 Pearson Education Leerdoelen Strategische en operationele doelen stellen SWOT-analyses maken Plannen ontwikkelen om doelen te bereiken Onderscheiden competenties vaststellen Competitieve strategieën formuleren Commitment verwerven van werknemers voor bepaalde doelen

3 7-3 Copyright © 2010 Pearson Education Hoe goed ben ik in doelen stellen? De meeste mensen hebben doelen die ze willen bereiken Managers zijn er ook nog verantwoordelijk voor dat we organisatiedoelen bereiken via de inspanningen van degenen die voor ons werken Managers moeten ervoor zorgen dat werknemers een duidelijk idee hebben van wat ze met hun werk proberen te bereiken Managers moeten werknemers helpen bepalen hoe ze hun doelen het beste kunnen bereiken

4 7-4 Copyright © 2010 Pearson Education Plannen Plannen houdt in dat je de doelen van de organisatie definieert Een overkoepelende strategie bepaalt om die doelen te bereiken en De middelen ontwikkelt om de noodzakelijke activiteiten te integreren en te coördineren

5 7-5 Copyright © 2010 Pearson Education Strategische plannen Hebben betrekking op de hele organisatieHebben betrekking op de hele organisatie Algemene doelen worden vastgesteldAlgemene doelen worden vastgesteld

6 7-6 Copyright © 2010 Pearson Education Operationele plannen In detail aangeven hoe de centrale doelen van het strategisch plan bereikt moet wordenIn detail aangeven hoe de centrale doelen van het strategisch plan bereikt moet worden Voor de korte termijnVoor de korte termijn

7 7-7 Copyright © 2010 Pearson Education Het planningsproces

8 7-8 Copyright © 2010 Pearson Education Stap 1: Hoofddoelen bepalen Missieverklaring Visie SWOT-analyse

9 7-9 Copyright © 2010 Pearson Education Stap 2: De omgeving analyseren Geef aan het verzamelen van externe informatie prioriteit Anticipeer op veranderingen Wees flexibel in je denken Ga te rade bij collega’s Heb geduld met onduidelijke situaties

10 7-10 Copyright © 2010 Pearson Education Externe analyse Stap 3: Benoem kansen en bedreigingen

11 7-11 Copyright © 2010 Pearson Education Interne analyse Step 4: Analyseer de middelen van de organisatie

12 7-12 Copyright © 2010 Pearson Education Stap 5: Benoem sterke en zwakke kanten Sterke kanten Zwakke kanten

13 7-13 Copyright © 2010 Pearson Education Stap 6: Bepaal de operationele doelen Niche Competenties

14 7-14 Copyright © 2010 Pearson Education Stap 7: Ontwikkel strategieën Concurrerende strategieën Kostenleiderschap Differentiatie Focus

15 7-15 Copyright © 2010 Pearson Education Stap 8: Strategieën implementeren

16 7-16 Copyright © 2010 Pearson Education Stap 9: Resultaten evalueren

17 7-17 Copyright © 2010 Pearson Education Doelen stellen Characteristics of Effective Goals (SMART)

18 7-18 Copyright © 2010 Pearson Education Doelen stellen Management by Objectives Bepalen welke doelen moeten worden bereikt Voortgang richting doelen bekijken en belonen bereikte resultaten

19 7-19 Copyright © 2010 Pearson Education Het MBO-proces 1)Maak duidelijk wat het doel bijdraagt aan de centrale doelen van de organisatie 2)Bepaal specifieke doelen voor werknemers 3)Zorg ervoor dat mensen zich aan doelen willen committeren 4)Rangschik doelen in volgorde van berlangrijkheid

20 7-20 Copyright © 2010 Pearson Education Het MBO-proces 5) Geef de tijd die ervoor staat aan 6) Geef aan hoe de prestaties worden gemeten 7) Geef feedback over het functioneren


Download ppt "7-1 Copyright © 2010 Pearson Education Hoofdstuk 8 Plannen en doelen stellen Managementvaardigheden, 3e editie door Phillip L. Hunsaker Managementvaardigheden,"

Verwante presentaties


Ads door Google