De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

9-1 Copyright © 2005 Prentice-Hall Chapter 11 Creatief problemen oplossen Managementvaardigheden, 2/e editie door Phillip L. Hunsaker Copyright © 2005.

Verwante presentaties


Presentatie over: "9-1 Copyright © 2005 Prentice-Hall Chapter 11 Creatief problemen oplossen Managementvaardigheden, 2/e editie door Phillip L. Hunsaker Copyright © 2005."— Transcript van de presentatie:

1 9-1 Copyright © 2005 Prentice-Hall Chapter 11 Creatief problemen oplossen Managementvaardigheden, 2/e editie door Phillip L. Hunsaker Copyright © 2005 Prentice-Hall

2 9-2 Copyright © 2005 Prentice-Hall Leerdoelen Creativiteit en innovatie stimuleren De vijf stappen van rationeel problemen oplossen toepassen Ethiek bij besluitvorming op haar waarde schatten Bij het oplossen van problemen de sterke kanten van groepen benutten en de zwakke kanten vermijden Instrumenten van kwaliteitsmanagement toepassen om problemen op te lossen

3 9-3 Copyright © 2005 Prentice-Hall Het belang van problemen effectief oplossen Wil je als manager succes hebben, dan moet je de juiste beslissingen op het juiste moment nemen Rationele proces van problemen oplossen

4 9-4 Copyright © 2005 Prentice-Hall Creatief problemen oplossen Problemen oplossen is het proces waardoor je de discrepantie tussen feitelijke en gewenste uitkomsten opheft

5 9-5 Copyright © 2005 Prentice-Hall Besluitvorming Het kiezen van de beste oplossing uit een aantal haalbare alternatieven

6 9-6 Copyright © 2005 Prentice-Hall Het rationele proces van problemen oplossen Bewustzijn Definitie van het probleem Besluitvorming Implementatie actieplan Follow-through

7 9-7 Copyright © 2005 Prentice-Hall Vier situaties die managers attent maken op mogelijke problemen Andere dan de gebruikelijke ervaringen Een afwijking van een vastgesteld plan Andere mensen wijzen de manager op problemen Concurrenten doen het beter dan de eigen organisatie

8 9-8 Copyright © 2005 Prentice-Hall Bewustzijn van het probleem Win het vertrouwen Maak doelen helder Stel vast dat er problemen zijn Herken problemen Routineproblemen Niet-routineproblemen Stroomschema’s

9 9-9 Copyright © 2005 Prentice-Hall Voorgeprogram- meerde beslissingenVoorgeprogram- meerde beslissingen – Standaardreacties die zijn gebasseerd op procedures die in het verleden effectief zijn gebleken. Niet-routine- problemenNiet-routine- problemen – Innovatieve oplossingen die zijn afgestemd op de specifieke situatie.

10 9-10 Copyright © 2005 Prentice-Hall Stroomschema

11 9-11 Copyright © 2005 Prentice-Hall Definitie van het probleem Analyseer problemen Oorzaak-en-gevolgdiagram Visgraatdiagram Prioriteiten stellen ten aanzien van welke problemen het eerst moeten worden opgelost

12 9-12 Copyright © 2005 Prentice-HallOorzaak-en-gevolgdiagram

13 9-13 Copyright © 2005 Prentice-Hall Belangrijke oorzaken van problemen Mankracht MateriaalMachines Methoden

14 9-14 Copyright © 2005 Prentice-Hall Besluitvorming Stel besluitvormingscriteria op Specifiek, meetbaar en haalbaar Complementair Ethisch Acceptabel Ontwikkel verschillende actiemogelijkheden

15 9-15 Copyright © 2005 Prentice-Hall Besluitvorming Evalueer de voordelen en risico’s van alternatieven Kans op succes Omvang van het risico Zekerheid Turbulentie

16 9-16 Copyright © 2005 Prentice-Hall Besluitvorming Perfecte rationaliteit Begrensde rationaliteit Besluit welk plan je wilt volgen

17 9-17 Copyright © 2005 Prentice-Hall Implementatie van het actieplan Wijs taken en verantwoordelijkheden toe Maak een implementatie- planning Tijdlijn Gantt-diagram

18 9-18 Copyright © 2005 Prentice-Hall Gantt chart Grafische plannings- en controlemethode waarmee je een project opdeelt in afzonderlijke taken en de tijd schat die nodig is voor elke taak. Gantt-diagrammen helpen verzekeren dat aan alle implementatietaken in hun onderlinge verhouding wordt gedacht en dat de taken aan de juiste mensen worden toegewezen.

19 9-19 Copyright © 2005 Prentice-Hall Gantt-diagram

20 9-20 Copyright © 2005 Prentice-Hall Follow-through Stel succescriteria op Volg de resultaten nauwlettend Treed corrigerend op

21 9-21 Copyright © 2005 Prentice-Hall Meten van participatie aan de besluitvomring Autocratisch Consulterend Groepsbesluit

22 9-22 Copyright © 2005 Prentice-Hall Criteria voor participatie Kwaliteitseisen Acceptatie-eisen Tijdsinvestering

23 9-23 Copyright © 2005 Prentice-Hall Beslisboom voor het optimale participatieniveau bij besluitvorming

24 9-24 Copyright © 2005 Prentice-Hall Voordelen van groepsbesluit- vormingVoordelen van groepsbesluit- vorming Meer kennis en informatie Breed scala aan gezichtspunten Meer begrip Beter implementatie

25 9-25 Copyright © 2005 Prentice-Hall Nadelen van groepsbesluit-vormingNadelen van groepsbesluit-vorming Grotere tijdsbeslag Overheersing door enkelen Gedeelde verantwoordelijkheid Druk om zich te conformeren Groepsdenken

26 9-26 Copyright © 2005 Prentice-Hall Kenmerken van managers die creativiteit stimuleren De ruimte geven om risico’s te nemen Kunnen leven met halfontwikkelde ideeën Rekken de gangbare beleidsregels op Kunnen goed luisteren Blijven niet lang staan bij fouten Vertrouwen op hun intuïtie Enthousiast en inspirerend

27 9-27 Copyright © 2005 Prentice-Hall Creatief denken in organisaties stimuleren Brainstormen Nominale-groepstechniek De Delphi-techniek Systemen ter ondersteuning van groepsbesluiten Creatief denken

28 9-28 Copyright © 2005 Prentice-Hall


Download ppt "9-1 Copyright © 2005 Prentice-Hall Chapter 11 Creatief problemen oplossen Managementvaardigheden, 2/e editie door Phillip L. Hunsaker Copyright © 2005."

Verwante presentaties


Ads door Google