De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoeksopdracht: De Rentevrije Hypotheek Datum: 20 juni 2011 Tijdstip:16:00 uur Universiteit:Technische Universiteit Delft Faculteit: Bouwkunde Opleiding:MSC.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoeksopdracht: De Rentevrije Hypotheek Datum: 20 juni 2011 Tijdstip:16:00 uur Universiteit:Technische Universiteit Delft Faculteit: Bouwkunde Opleiding:MSC."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoeksopdracht: De Rentevrije Hypotheek Datum: 20 juni 2011 Tijdstip:16:00 uur Universiteit:Technische Universiteit Delft Faculteit: Bouwkunde Opleiding:MSC Real Estate & Housing Student:M.A.Gam Hoofdmentor Prof. Dr. P.J. Boelhouwer Tweede mentorUD. P.W. Koppels Gecommitteerde Drs. F.L. Hooimeijer

2 1.Inleiding 2.Methodologie 3.Resultaten 3.1Hypotheekvorm: Randvoorwaarden 3.2Hypotheekafnemer: Eindgebruiker 3.3Hypotheekverlener: Ontwikkelaar 4.Conclusies & Aanbevelingen 2

3 3 1.Inleiding (1) Achtergrondinformatie

4 R e m k e s -Du i v e s t e i j n vinden elkaar in definitieve versie van de Nota Wonen 4 1.Inleiding (2) Overheidsdoelen betreffende de koopwoningsector

5 Tabel 1: Verhouding woningsector \ moslims en niet moslims 5 1.Inleiding (3) Achterstand moslimgemeenschap en toetreding tot de koopwoningsector (1) >

6 6 Verhouding woningsector \ moslims en niet moslims 1.Inleiding (4) Achterstand moslimgemeenschap en toetreding tot de koopwoningsector (2) >

7 7 1.Inleiding (5) Achterstand moslimgemeenschap en toetreding tot de koopwoningsector (2)

8 Islamitisch bankieren: de oplossing voor crisistijd? Vatican Says Islamic Finance May Help Western Banks in Crisis Islamitisch bankieren is in opmars 'Nederland moet spil van islamitisch bankieren worden' ‘Islamitische bank sterk in opkomst’ ‘Nederland perfect voor islamitisch bankieren’ In Nederland is het zogenoemde islamitisch bankieren sterk in opkomst 8 1.Inleiding (6) De Islamitische (woning)financiering

9 9 2.Methodologie (1) Onderzoeksdesign

10 Hypotheekverlener / Ontwikkelaar Het ontwikkelen en verlenen van “De Rentevrije hypotheek” Hypotheekafnemer / Eindgebruikers Het willen en kunnen aanschaffen van een “Rentevrije Hypotheek” Hypotheekvorm Een “Rentevrije Hypotheekvorm “dat zowel aan de eisen binnen het Nederlandse hypothecaire systeem als aan de eisen binnen het Islamitische woningfinanciering voldoet 10 2.Methodologie (1) De drie peilers

11 11 3.Resultaten (1) 3.1Hypotheekvorm: Randvoorwaarden Islamitische woningfinanciering randvoorwaarden Nederlands Hypothecair Systeem randvoorwaarden

12 12 3.Resultaten (2) 3.1Hypotheekvorm: Randvoorwaarden 3.1.1Islamitische (woning) financiering randvoorwaarden: ● Verbod op het betalen of ontvangen van rente ● Verbod op Gharar ‘ Onzekerheid ’ ● Verbod op Maisir ‘ Speculatie en gokken ’ ● Verbod op investeringen in verboden producten en diensten ‘alcohol, prostitutie enz.’ ● Het stimuleren van risicodeling tussen crediteuren (hypotheekverlener) en debiteuren (hypotheekafnemer)

13 De eigenaar heeft recht op belastingsvoordelen 13 3.Resultaten (3) 3.1Hypotheekvorm: Randvoorwaarden 3.1.1Nederlands Hypothecair Systeem randvoorwaarden: ● Algemene regelgeving ● Verzekeringen ● Fiscale regelgeving: o De eigenwoning regeling:  Ter beschikking staan op grond van het eigendom (O.a. economisch eigendom)  Kosten en lasten van de woning moeten drukken op de belastingplichtige  Waardeverandering gaat de belastingplichtige grotendeels aan

14 14 3.Resultaten (4) 3.1Hypotheekvorm: Randvoorwaarden 3.1.1Nederlands Hypothecair Systeem randvoorwaarden (2) : ● Algemene regelgeving ● Verzekeringen ● Fiscale regelgeving: o De eigenwoning regeling Belastingvoordelen:  Hypotheekrenteaftrek  Partijen moeten een hoofdsom afspreken  Tegenover het beschikbaar stellen van de afgesproken hoofdsom moet een vergoeding staan  Deze vergoeding wordt betiteld als rente door de partijen

15 15 3.Resultaten (5) 3.2Hypotheekafnemers: Eindgebruikers Bekendheid Verdeling binnen de woningsector De geloofsfactor Willingness to pay Extrafactoren

16 16 3.Resultaten (6) 3.2Hypotheekafnemers: Eindgebruikers Bekendheid

17 17 3.Resultaten (7) 3.2Hypotheekafnemers: Eindgebruikers Verdeling binnen de woningsector

18 18 3.Resultaten (8) 3.2Hypotheekafnemers: Eindgebruikers De geloofsfactor: Huurder

19 19 3.Resultaten (9) 3.2Hypotheekafnemers: Eindgebruikers De geloofsfactor: Koper

20 20 3.Resultaten (10) 3.2Hypotheekafnemers: Eindgebruikers Willingness to pay

21 21 3.Resultaten (11) 3.2Hypotheekafnemers: Eindgebruikers Extrafactoren

22 22 3.Resultaten (12) 3.2Hypotheekafnemers Omvang (1) Specifieke huurders doelgroep: Huurders die in de praktijk voor een hypotheek in aanmerking kunnen komen Voldoen op financieel en leeftijdsniveau Specifieke kopers doelgroep: Kopers die voor een hypotheek al in aanmerking zijn gekomen Voldoen op financieel en leeftijdsniveau en zouden kunnen overstappen Specifieke inwonende doelgroep: Inwonende die in de praktijk voor een hypotheek in aanmerking kunnen komen Voldoen op financieel en leeftijdsniveau

23 23 3.Resultaten (13) 3.2Hypotheekafnemers: Eindgebruikers Omvang (2)

24 24 3.Resultaten (14) 3.3Hypotheekverleners: Ontwikkelaar Wetswijziging Non-profitorganisatie

25 25 3.Resultaten (15) 3.3Hypotheekverleners: Non-profitorganisatie

26 4.Conclusies & Aanbevelingen 4.1Hypotheekvorm: Randvoorwaarden Er bestaat één frictiepunt tussen de “ De Rentevrije Hypotheek” en het Nederlandse hypothecaire systeem Nieuwe productontwikkeling 4.2Hypotheekafnemer: Eindgebruiker Er is voldoende ruimte binnen de moslimgemeenschap om de koopwoningsector te betreden Het vormen van een sterke lobby 4.3Hypotheekverlener: Ontwikkelaar Een “Rentevrije Hypotheek” is op dit moment binnen de Nederlandse hypotheekmarkt mogelijk Streven naar een goede samenwerking met de overheid 26


Download ppt "Onderzoeksopdracht: De Rentevrije Hypotheek Datum: 20 juni 2011 Tijdstip:16:00 uur Universiteit:Technische Universiteit Delft Faculteit: Bouwkunde Opleiding:MSC."

Verwante presentaties


Ads door Google