De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoeksopdracht: De Rentevrije Hypotheek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoeksopdracht: De Rentevrije Hypotheek"— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoeksopdracht: De Rentevrije Hypotheek
Datum: juni 2011 Tijdstip: 16:00 uur Universiteit: Technische Universiteit Delft Faculteit: Bouwkunde Opleiding: MSC Real Estate & Housing Student: M.A.Gam Hoofdmentor Prof. Dr. P.J. Boelhouwer Tweede mentor UD. P.W. Koppels Gecommitteerde Drs. F.L. Hooimeijer

2 4. Conclusies & Aanbevelingen
Inleiding Methodologie Resultaten 3.1 Hypotheekvorm: Randvoorwaarden 3.2 Hypotheekafnemer: Eindgebruiker 3.3 Hypotheekverlener: Ontwikkelaar 4. Conclusies & Aanbevelingen

3 Inleiding (1) Achtergrondinformatie

4 Inleiding (2) Overheidsdoelen betreffende de koopwoningsector
R e m k e s -Du i v e s t e i j n vinden elkaar in definitieve versie van de Nota Wonen

5 Inleiding (3) Achterstand moslimgemeenschap en toetreding tot de koopwoningsector (1) Tabel 1: Verhouding woningsector \ moslims en niet moslims >

6 Inleiding (4) Achterstand moslimgemeenschap en toetreding tot de koopwoningsector (2) Verhouding woningsector \ moslims en niet moslims >

7 Inleiding (5) Achterstand moslimgemeenschap en toetreding tot de koopwoningsector (2)

8 Inleiding (6) De Islamitische (woning)financiering
Islamitisch bankieren: de oplossing voor crisistijd? Vatican Says Islamic Finance May Help Western Banks in Crisis Islamitisch bankieren is in opmars 'Nederland moet spil van islamitisch bankieren worden' ‘Islamitische bank sterk in opkomst’ ‘Nederland perfect voor islamitisch bankieren’ In Nederland is het zogenoemde islamitisch bankieren sterk in opkomst

9 Methodologie (1) Onderzoeksdesign

10 Methodologie (1) De drie peilers Hypotheekafnemer / Eindgebruikers
Hypotheekvorm Een “Rentevrije Hypotheekvorm “dat zowel aan de eisen binnen het Nederlandse hypothecaire systeem als aan de eisen binnen het Islamitische woningfinanciering voldoet Hypotheekafnemer / Eindgebruikers Het willen en kunnen aanschaffen van een “Rentevrije Hypotheek” Hypotheekverlener / Ontwikkelaar Het ontwikkelen en verlenen van “De Rentevrije hypotheek”

11 Resultaten (1) 3.1 Hypotheekvorm: Randvoorwaarden
Islamitische woningfinanciering randvoorwaarden Nederlands Hypothecair Systeem randvoorwaarden

12 Resultaten (2) 3.1 Hypotheekvorm: Randvoorwaarden
3.1.1 Islamitische (woning) financiering randvoorwaarden: Verbod op het betalen of ontvangen van rente Verbod op Gharar ‘Onzekerheid’ Verbod op Maisir ‘Speculatie en gokken’ Verbod op investeringen in verboden producten en diensten ‘alcohol, prostitutie enz.’ Het stimuleren van risicodeling tussen crediteuren (hypotheekverlener) en debiteuren (hypotheekafnemer)

13 De eigenaar heeft recht op belastingsvoordelen
Resultaten (3) 3.1 Hypotheekvorm: Randvoorwaarden 3.1.1 Nederlands Hypothecair Systeem randvoorwaarden: Algemene regelgeving Verzekeringen Fiscale regelgeving: De eigenwoning regeling: Ter beschikking staan op grond van het eigendom (O.a. economisch eigendom) Kosten en lasten van de woning moeten drukken op de belastingplichtige Waardeverandering gaat de belastingplichtige grotendeels aan De eigenaar heeft recht op belastingsvoordelen

14 Resultaten (4) 3.1 Hypotheekvorm: Randvoorwaarden
3.1.1 Nederlands Hypothecair Systeem randvoorwaarden (2): Algemene regelgeving Verzekeringen Fiscale regelgeving: De eigenwoning regeling Belastingvoordelen: Hypotheekrenteaftrek Partijen moeten een hoofdsom afspreken Tegenover het beschikbaar stellen van de afgesproken hoofdsom moet een vergoeding staan Deze vergoeding wordt betiteld als rente door de partijen

15 Resultaten (5) 3.2 Hypotheekafnemers: Eindgebruikers Bekendheid
Verdeling binnen de woningsector De geloofsfactor Willingness to pay Extrafactoren

16 Resultaten (6) 3.2 Hypotheekafnemers: Eindgebruikers Bekendheid

17 Resultaten (7) 3.2 Hypotheekafnemers: Eindgebruikers
Verdeling binnen de woningsector

18 Resultaten (8) 3.2 Hypotheekafnemers: Eindgebruikers
De geloofsfactor: Huurder

19 Resultaten (9) 3.2 Hypotheekafnemers: Eindgebruikers
De geloofsfactor: Koper

20 Resultaten (10) 3.2 Hypotheekafnemers: Eindgebruikers
Willingness to pay

21 Resultaten (11) 3.2 Hypotheekafnemers: Eindgebruikers Extrafactoren

22 Resultaten (12) 3.2 Hypotheekafnemers Omvang (1)
Specifieke huurders doelgroep: Huurders die in de praktijk voor een hypotheek in aanmerking kunnen komen Voldoen op financieel en leeftijdsniveau Specifieke kopers doelgroep: Kopers die voor een hypotheek al in aanmerking zijn gekomen Voldoen op financieel en leeftijdsniveau en zouden kunnen overstappen Specifieke inwonende doelgroep: Inwonende die in de praktijk voor een hypotheek in aanmerking kunnen komen Voldoen op financieel en leeftijdsniveau

23 Resultaten (13) 3.2 Hypotheekafnemers: Eindgebruikers Omvang (2)

24 Resultaten (14) 3.3 Hypotheekverleners: Ontwikkelaar Wetswijziging
Non-profitorganisatie

25 Resultaten (15) 3.3 Hypotheekverleners: Non-profitorganisatie

26 4. Conclusies & Aanbevelingen
4.1 Hypotheekvorm: Randvoorwaarden Er bestaat één frictiepunt tussen de “ De Rentevrije Hypotheek” en het Nederlandse hypothecaire systeem Nieuwe productontwikkeling 4.2 Hypotheekafnemer: Eindgebruiker Er is voldoende ruimte binnen de moslimgemeenschap om de koopwoningsector te betreden Het vormen van een sterke lobby 4.3 Hypotheekverlener: Ontwikkelaar Een “Rentevrije Hypotheek” is op dit moment binnen de Nederlandse hypotheekmarkt mogelijk Streven naar een goede samenwerking met de overheid


Download ppt "Onderzoeksopdracht: De Rentevrije Hypotheek"

Verwante presentaties


Ads door Google