De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Pearson Education, 2002 Hoofdstuk 61 Individuele besluitvorming.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Pearson Education, 2002 Hoofdstuk 61 Individuele besluitvorming."— Transcript van de presentatie:

1  Pearson Education, 2002 Hoofdstuk 61 Individuele besluitvorming

2  Pearson Education, 2002 Hoofdstuk 62 Leerdoelen •De uitgangspunten en zes stappen van het model voor rationele besluitvorming te beschrijven •Drie methoden te noemen om de creativiteit van individuen te stimuleren •Acties van de rationeel beperkte beslisser te beschrijven •Een definitie te geven van heuristiek en uit te leggen hoe beslissingen daardoor vertekend worden

3  Pearson Education, 2002 Hoofdstuk 63 Leerdoelen •Escalatie van inzet te verklaren •Vier stijlen van besluitvorming te noemen •De implicaties van fases in morele ontwikkeling voor besluitvorming uiteen te zetten

4  Pearson Education, 2002 Hoofdstuk 64 Het rationele besluitvormingsproces Probleem Bedenk alternatieven A1A1 A2A2 A3A3 A4A4 AnAn + A1A1 A1A1 A2A2 A2A2 AnAn AnAn criteria Ken de criteria een gewicht toe T E C H Bepaal de criteria Keuze Definieer probleem Toets alternatieven aan criteria Bereken optimale beslissing

5  Pearson Education, 2002 Hoofdstuk 65 Uitgangspunten van het model Het probleem is duidelijk afgebakend Het probleem is duidelijk afgebakend Permanente voorkeuren Geen tijds- of kostenbeperkingen Geen tijds- of kostenbeperkingen De opties zijn bekend Duidelijke voorkeuren Maximaal rendement

6  Pearson Education, 2002 Hoofdstuk 66 Creativiteit Creatief potentieel Creativiteit stimuleren

7  Pearson Education, 2002 Hoofdstuk 67 Model van Model van beperkte rationaliteit Ontdek de behoefte aan een besluit Vereenvoudig het probleem Stelbevredigendecriteria Stel een beperkte set van alternatieven vast Meet de alternatieven a.d.h.v. de criteria Breidt het zoeken naar zoeken naar alternatieven uit Selecteer de eerste keuze die “goed genoeg” is Er is een bevredigendalternatief Ja Nee

8  Pearson Education, 2002 Hoofdstuk 68 Keuzes maken Beschikbaarheids-heuristiekBeschikbaarheids-heuristiek Heuristiek van representativiteit representativiteit EscalerendeinzetEscalerendeinzet

9  Pearson Education, 2002 Hoofdstuk 69 AnalytischConceptueel GedragsmatigDirectief RationeelIntuïtief Manier van denken Hoog Laag Tolerantie voor ambiguïteit Model van beslisstijlen

10  Pearson Education, 2002 Hoofdstuk 610 Morele ontwikkelingsstadia  Eigenbelang  Conventies  Principes 4. Houdt conventionele orde in stand door overeengekomen verplichtingen na te komen 3. Doet wat anderen in directe omgeving van hem verwachten Niveau 6. Houdt zich aan zelfgekozen ethische principes, ook als daarmee de wet overschreden wordt. 5. Respecteert waarden van anderen; staat achter absolute waarden en rechten, ongeacht opinie meerderheid 2. Volgt regels alleen op als het in eigen belang is 1. Volgt regels op om lichaamsstraffen te vermijden Omschrijving stadium

11  Pearson Education, 2002 Hoofdstuk 611 Restricties van de organisatie Prestatie-beoordeling Belonings-systemen Historische precedenten Tijdsbeper-kingen

12  Pearson Education, 2002 Hoofdstuk 612 Verschillen tussen culturen Probleem identificatie Het belang van rationaliteit Tijdsoriëntatie Groepen of individuen

13  Pearson Education, 2002 Hoofdstuk 613 Ethiek en Besluitvorming utilitarismerechten rechtvaar-digheid


Download ppt " Pearson Education, 2002 Hoofdstuk 61 Individuele besluitvorming."

Verwante presentaties


Ads door Google