De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 14 Effectieve teams samenstellen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 14 Effectieve teams samenstellen"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 14 Effectieve teams samenstellen
Managementvaardigheden, 2/e editie door Phillip L. Hunsaker Copyright © 2005 Prentice-Hall Copyright © 2005 Prentice-Hall

2 Copyright © 2005 Prentice-Hall
Leerdoelen De kenmerken van effectieve teams herkennen Teams samenstellen die goed presteren De ontwikkelingsfasen van teams herkennen Je stijl van leidinggeven aanpassen aan de verschillende ontwikkelingsfasen van teams Obstakels herkennen voor effectieve teamprestaties Teamprocessen vergemakkelijken Effectieve vergaderingen houden Copyright © 2005 Prentice-Hall

3 Copyright © 2005 Prentice-Hall
Het belang van teams Succesvolle managers zijn managers die werken met succesvolle teams Groepen vormen de bouwstenen van elke organisatie Copyright © 2005 Prentice-Hall

4 Copyright © 2005 Prentice-Hall
Groepen Groepen zijn twee of meer mensen die elkaar regelmatig ontmoeten gedurende een bepaalde periode, die zichzelf onder-scheiden van anderen, die een aantal gemeen-schappelijke waarden hebben en gemeen-schappelijke doelen nastreven Copyright © 2005 Prentice-Hall

5 Copyright © 2005 Prentice-Hall
Teams Teams zijn groepen mensen met elkaar aanvullende vaardigheden die zich hebben verbonden aan een gezamenlijk doel, een aantal prestatiedoelen en een benadering waarvoor ze gezamenlijk verantwoordelijk zijn Copyright © 2005 Prentice-Hall

6 Kenmerken van teams die goed presteren
Kleine groepen Aanvullende vaardig-heden Gemeenschappelijk doel Specifieke doelen Gemeenschappelijke benadering Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid Copyright © 2005 Prentice-Hall

7 Acht manieren waarop je organisatie kan profiteren van teams
Copyright © 2005 Prentice-Hall

8 Manieren waarop je organisatie kan profiteren van teams
Copyright © 2005 Prentice-Hall

9 Teams ontwerpen die goed presteren
Wie zijn we? Waar gaan we naartoe? Waar zijn we nu? Hoe komen we daar? Copyright © 2005 Prentice-Hall

10 Teams ontwerpen die goed presteren
Wat wordt er van ons verwacht? Rolanalyse Verantwoordelijkheden in kaart brengen Hoeveel steun krijgen we of hebben we nodig? Hoe effectief zijn we? Hoeveel erkenning krijgen we? Copyright © 2005 Prentice-Hall

11 De vijf stadia van het ontwikkelen van teams
Vormen De vijf stadia van het ontwikkelen van teams Stormen Normeren Presteren Uiteengaan Copyright © 2005 Prentice-Hall

12 Variaties in productiviteit en moreel tijdens ontwikkeling van team
Copyright © 2005 Prentice-Hall

13 Copyright © 2005 Prentice-Hall
De stijl van leidinggeven aanpassen om de ontwikkeling van het team te bevorderen Sturen Steunen Copyright © 2005 Prentice-Hall

14 Stijl van leidinggeven en ontwikkeling
Copyright © 2005 Prentice-Hall

15 Copyright © 2005 Prentice-Hall
De stijl van leidinggeven aanpassen om de ontwikkeling van het team te bevorderen Structureren Oplossen Samenwerken Valideren Beëindigen Copyright © 2005 Prentice-Hall

16 De effectiviteit van het team verbeteren
Bewust worden van teamproblemen Symptomen van ineffectieve teams bepalen Communiceren buiten de groep Te grote afhankelijkheid van de leider Beslissingen die niet worden uitgevoerd Verborgen conflicten Ruziën zonder zaken op te lossen Subgroepen Copyright © 2005 Prentice-Hall

17 Copyright © 2005 Prentice-Hall
Gegevens verzamelen Interview Schriftelijke enquête Copyright © 2005 Prentice-Hall

18 Copyright © 2005 Prentice-Hall
Teamrollen Taakgedrag Onderhoudsgedrag Persoonlijk gedrag Copyright © 2005 Prentice-Hall

19 Copyright © 2005 Prentice-Hall
Teamprocessen Communicatiepatronen Besluitvormingsprocedures Beïnvloedingsstrategieën Teamrollen Egocentrisch emotioneel gedrag Copyright © 2005 Prentice-Hall

20 Teamprocessen verbeteren
Processen observeren Ingrijpen Copyright © 2005 Prentice-Hall

21 Kritische obstakels voor het functioneren van teams
Geen doel Onderlinge conflicten Verantwoordelijkheden uit de weg gaan Gebrek aan vertrouwen Gebrek aan vaardigheden Gebrek aan externe ondersteuning Copyright © 2005 Prentice-Hall

22 Actieplannen maken om problemen op te lossen
Duidelijke doelen stellen Kleine successen waarderen Wederzijds vertrouwen opbouwen Complimenten geven voor individuele- en groepsprestaties De nodige externe ondersteuning bieden Teamleden trainen in teambuilding Onderhandelen over rollen Copyright © 2005 Prentice-Hall

23 Copyright © 2005 Prentice-Hall
Effectief vergaderen De vergadering voorbereiden Doelen stellen Deelnemers selecteren Agenda plannen Vooraf de agenda en relevante informatie verspreiden Deelnemers raadplegen voor de vergadering Tijd en plaats vaststellen Copyright © 2005 Prentice-Hall

24 Copyright © 2005 Prentice-Hall
Effectief vergaderen De vergadering beginnen met de agenda en de doelen Specifieke tijdsgrenzen aangeven Controle uitoefenen op de besprekingen Het oplossen van problemen aanmoedigen Inbreng van alle leden aanmoedigen en steunen Copyright © 2005 Prentice-Hall

25 Effectief vergaderen - 2
Ideeen laten botsen zoder dat personen botsen Effectief luisteren Consensus bereiken De vergadering beeindigen en het vervolg aankondigen Copyright © 2005 Prentice-Hall

26 Copyright © 2005 Prentice-Hall
Follow-up van de vergadering Een korte memo waarin het besprokene wordt samengevat De laatste vijf minuten gebruiken om het vergaderproces te evalueren De beste tijd om de reacties op de vergadering door te spreken is direct na afloop Copyright © 2005 Prentice-Hall


Download ppt "Hoofdstuk 14 Effectieve teams samenstellen"

Verwante presentaties


Ads door Google