De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

14-1 Copyright © 2005 Prentice-Hall Hoofdstuk 14 Effectieve teams samenstellen Managementvaardigheden, 2/e editie door Phillip L. Hunsaker Copyright ©

Verwante presentaties


Presentatie over: "14-1 Copyright © 2005 Prentice-Hall Hoofdstuk 14 Effectieve teams samenstellen Managementvaardigheden, 2/e editie door Phillip L. Hunsaker Copyright ©"— Transcript van de presentatie:

1 14-1 Copyright © 2005 Prentice-Hall Hoofdstuk 14 Effectieve teams samenstellen Managementvaardigheden, 2/e editie door Phillip L. Hunsaker Copyright © 2005 Prentice-Hall

2 14-2 Copyright © 2005 Prentice-Hall Leerdoelen De kenmerken van effectieve teams herkennen Teams samenstellen die goed presteren De ontwikkelingsfasen van teams herkennen Je stijl van leidinggeven aanpassen aan de verschillende ontwikkelingsfasen van teams Obstakels herkennen voor effectieve teamprestaties Teamprocessen vergemakkelijken Effectieve vergaderingen houden

3 14-3 Copyright © 2005 Prentice-Hall Het belang van teams Succesvolle managers zijn managers die werken met succesvolle teams Groepen vormen de bouwstenen van elke organisatie

4 14-4 Copyright © 2005 Prentice-Hall Groepen Groepen zijn twee of meer mensen die elkaar regelmatig ontmoeten gedurende een bepaalde periode, die zichzelf onder- scheiden van anderen, die een aantal gemeen- schappelijke waarden hebben en gemeen- schappelijke doelen nastreven

5 14-5 Copyright © 2005 Prentice-Hall Teams Teams zijn groepen mensen met elkaar aanvullende vaardigheden die zich hebben verbonden aan een gezamenlijk doel, een aantal prestatiedoelen en een benadering waarvoor ze gezamenlijk verantwoordelijk zijn

6 14-6 Copyright © 2005 Prentice-Hall Kenmerken van teams die goed presteren Kleine groepen Aanvullende vaardig- heden Gemeenschappelijk doel Specifieke doelen Gemeenschappelijke benadering Gemeenschappelijke verantwoordelijkheid

7 14-7 Copyright © 2005 Prentice-Hall Acht manieren waarop je organisatie kan profiteren van teams

8 14-8 Copyright © 2005 Prentice-Hall Manieren waarop je organisatie kan profiteren van teams

9 14-9 Copyright © 2005 Prentice-Hall Teams ontwerpen die goed presteren Wie zijn we? Waar gaan we naartoe? Waar zijn we nu? Hoe komen we daar?

10 14-10 Copyright © 2005 Prentice-Hall Teams ontwerpen die goed presteren Wat wordt er van ons verwacht? Rolanalyse Verantwoordelijkheden in kaart brengen Hoeveel steun krijgen we of hebben we nodig? Hoe effectief zijn we? Hoeveel erkenning krijgen we?

11 14-11 Copyright © 2005 Prentice-Hall De vijf stadia van het ontwikkelen van teams Vormen Stormen Normeren Presteren Uiteengaan

12 14-12 Copyright © 2005 Prentice-Hall Variaties in productiviteit en moreel tijdens ontwikkeling van team

13 14-13 Copyright © 2005 Prentice-Hall De stijl van leidinggeven aanpassen om de ontwikkeling van het team te bevorderen Sturen Steunen

14 14-14 Copyright © 2005 Prentice-Hall Stijl van leidinggeven en ontwikkeling

15 14-15 Copyright © 2005 Prentice-Hall De stijl van leidinggeven aanpassen om de ontwikkeling van het team te bevorderen Structureren Oplossen Samenwerken Valideren Beëindigen

16 14-16 Copyright © 2005 Prentice-Hall De effectiviteit van het team verbeteren Bewust worden van teamproblemen Symptomen van ineffectieve teams bepalen Communiceren buiten de groep Te grote afhankelijkheid van de leider Beslissingen die niet worden uitgevoerd Verborgen conflicten Ruziën zonder zaken op te lossen Subgroepen

17 14-17 Copyright © 2005 Prentice-Hall Gegevens verzamelen Interview Schriftelijke enquête

18 14-18 Copyright © 2005 Prentice-Hall Teamrollen Taakgedrag Onderhoudsgedrag Persoonlijk gedrag

19 14-19 Copyright © 2005 Prentice-Hall Teamprocessen Communicatiepatronen Besluitvormingsprocedures Beïnvloedingsstrategieën Teamrollen Egocentrisch emotioneel gedrag

20 14-20 Copyright © 2005 Prentice-Hall Teamprocessen verbeteren Processen observeren Ingrijpen

21 14-21 Copyright © 2005 Prentice-Hall Kritische obstakels voor het functioneren van teams Geen doel Onderlinge conflicten Verantwoordelijkheden uit de weg gaan Gebrek aan vertrouwen Gebrek aan vaardigheden Gebrek aan externe ondersteuning

22 14-22 Copyright © 2005 Prentice-Hall Actieplannen maken om problemen op te lossen Duidelijke doelen stellen Kleine successen waarderen Wederzijds vertrouwen opbouwen Complimenten geven voor individuele- en groepsprestaties De nodige externe ondersteuning bieden Teamleden trainen in teambuilding Onderhandelen over rollen

23 14-23 Copyright © 2005 Prentice-Hall Effectief vergaderen Deelnemers raadplegen voor de vergadering Tijd en plaats vaststellen De vergadering voorbereiden Doelen stellen Deelnemers selecteren Agenda plannen Vooraf de agenda en relevante informatie verspreiden

24 14-24 Copyright © 2005 Prentice-Hall Effectief vergaderen De vergadering beginnen met de agenda en de doelen Specifieke tijdsgrenzen aangeven Controle uitoefenen op de besprekingen Het oplossen van problemen aanmoedigen Inbreng van alle leden aanmoedigen en steunen

25 14-25 Copyright © 2005 Prentice-Hall Effectief vergaderen - 2 Ideeen laten botsen zoder dat personen botsen Effectief luisteren Consensus bereiken De vergadering beeindigen en het vervolg aankondigen

26 14-26 Copyright © 2005 Prentice-Hall Een korte memo waarin het besprokene wordt samengevat De laatste vijf minuten gebruiken om het vergaderproces te evalueren De beste tijd om de reacties op de vergadering door te spreken is direct na afloop Follow-up van de vergadering


Download ppt "14-1 Copyright © 2005 Prentice-Hall Hoofdstuk 14 Effectieve teams samenstellen Managementvaardigheden, 2/e editie door Phillip L. Hunsaker Copyright ©"

Verwante presentaties


Ads door Google