De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Professionele ontwikkeling Piety Runhaar (Universitair docnt) & Monique van Rijn (Aio) Universiteit Twente, vakgroep Organisatiepsychologie & HRD.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Professionele ontwikkeling Piety Runhaar (Universitair docnt) & Monique van Rijn (Aio) Universiteit Twente, vakgroep Organisatiepsychologie & HRD."— Transcript van de presentatie:

1 Professionele ontwikkeling Piety Runhaar (Universitair docnt) & Monique van Rijn (Aio) Universiteit Twente, vakgroep Organisatiepsychologie & HRD

2 Overzicht presentatie  Korte uitleg over het onderzoek  Resultaten onderzoek  team kenmerken  organisatie kenmerken Interactie en discussie

3 Het onderzoek  Wat is professionele ontwikkeling?  Hoe is professionele ontwikkeling gemeten?  Welke factoren zouden professionele ontwikkeling kunnen beïnvloeden?

4 Wat is professionele ontwikkeling?  Leren tijdens het werk in interactie met teamleden  verandering in kennis en vaardigheden over tijd  dus professionele ontwikkeling  Leeractiviteiten  Up-to-date blijven  Reflectie op eigen handelen  Innovatief gedrag  Feedback vragen  Kennis delen

5 Factoren van invloed op professionele ontwikkeling  Leeractiviteiten worden beïnvloed door motivatie en context:  persoonlijkheidskenmerken  teamkenmerken  organisatiekenmerken  Vandaag richten we ons voornamelijk op team- en organisatiekenmerken

6 Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 6 De vragenlijst  Hoe zag de vragenlijst eruit?  Wie hebben de vragenlijst ingevuld?

7 De vragenlijst  184/146 stellingen (docenten)  65/23 stellingen (teamleiders; leiderschap & HRM)  1 = zeer oneens 2 = enigszins oneens 3 = niet oneens, niet eens 4 = enigszins eens 5 = zeer eens

8 Response  5 ROC’s  56 teams  366 respondenten  51,7 % response

9 Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 9 Resultaten: leeractiviteiten en teamkenmerken  Hoe staat het er op dit moment voor met de professionele ontwikkeling?  Hoe wordt de professionele ontwikkeling beïnvloed door de teamkenmerken?

10 Deelname aan leeractiviteiten

11 Reflectie op resultaten I  Docenten doen gemiddeld significant minder aan kennisdelen en feedbackvragen dan aan innovatief gedrag, bijblijven en reflectie.  Hoe verklaart u dit?  Stap 1: Schrijf uw gedachten individueel op.  Stap 2: Plenaire uitwisseling  Stap 3: Noteer – voor u - nieuwe verklaringen

12 Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 12 Resultaten: Leeractiviteiten en teamkenmerken  Taakinterdependentie  Hoe afhankelijk zijn teamleden van elkaar om taken te kunnen voltooien?  Doelinterdependentie  Hoe afhankelijk zijn teamleden van elkaar om doelen te kunnen behalen?

13 Taak- en doelinterdependentie

14 Reflectie op resultaten II  Docenten ervaren gemiddeld significant meer taakafhankelijkheid binnen het team dan doel afhankelijkheid  Hoe verklaart u dit?  Stap 1: Schrijf uw gedachten individueel op.  Stap 2: Plenaire uitwisseling  Stap 3: Noteer – voor u - nieuwe verklaringen

15 Samenhang: team kenmerken – leeractiviteiten

16 Samenhang: teamkenmerken – leeractiviteiten  Leeractiviteiten hangen onderling sterk positief met elkaar samen  Zowel taak- als doelinterdependentie hangen sterk positief samen met deelname aan de leeractiviteiten  geen samenhang innovatief gedrag en bijblijven met doelinterdependentie

17 Presentatietitel: aanpassen via Beeld, Koptekst en voettekst 17 Resultaten: Leeractiviteiten en organisatiekenmerken  Leiderschap  Neemt het onderwijspersoneel teamleiders anders waar dan de teamleiders zichzelf?  HRM  Neemt het onderwijspersoneel HRM anders waar dan de teamleiders?

18 Transformationeel leiderschap

19 Human Resource Management (HRM)

20 Samenhang: organisatie kenmerken - leeractiviteiten

21 Relatie transformationeel leiderschap en HRM

22 Relatie transformationeel leiderschap en HRM HRM TFL ZichtbaarheidConsistentieConsensus Visie-XX Steun-XX Stimulans-XX

23 Van Theorie naar praktijk  Op basis van de analyses tot nu toe, vallen de effecten van HRM wat tegen.  Welke interventies kunt u bedenken (of kent u uit ervaring) die wél positieve effecten op leren genereren?  Overleg in subgroepen: formuleer zo veel mogelijk concrete interventies en hoe zij tot positieve effecten leiden

24 Een laatste overweging

25 Contact informatie  Twente Center for Career Research – TCCR:  Prof. dr. Karin Sanders, Prof. dr. Peter Sleegers, dr. Huadong Yang, dr. Piety Runhaar  Piety Runhaar:  Monique van Rijn:  Secretariaat:


Download ppt "Professionele ontwikkeling Piety Runhaar (Universitair docnt) & Monique van Rijn (Aio) Universiteit Twente, vakgroep Organisatiepsychologie & HRD."

Verwante presentaties


Ads door Google