De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transitie Ouderenzorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transitie Ouderenzorg"— Transcript van de presentatie:

1 Transitie Ouderenzorg
dd-mm-jj Transitie Ouderenzorg Van profielen naar “zorg en service” -paden Ahaus, Van Offenbeek, Broekhuis en Van der Laan Oktober 2010 Maximaal 12 slides (afhankelijk van laatste plaatjes)

2 Inhoud en doel van de presentatie
dd-mm-jj | 2 Inhoud en doel van de presentatie Stappen in het transitieproject Ambities Waar staan we nu? en… Hoe gaan we verder? Doel van de presentatie: Informeren en ideeën genereren voor vervolgstappen Nog opener? Wat gaan zorgverleners (organisaties) nu doen met de informatie die beschikbaar komt uit de profielen? Elkaar suggesties aanreiken en ideeen genereren is het doel van vandaag. En kunnen we samen meer bereiken dan wanneer u alleen binnen uw organisatie met de profielgegevens van uw clienten aan de slag gaat?

3 Stappen in transitieproject
Van data naar profielen Van profielen naar ontwerp aanbod Van ontwerp naar werkend “zorg”pad Deels volgtijdelijk, deels parallel

4 Van data naar profielen
dd-mm-jj | 4 Van data naar profielen Gegevens van ouderen Omzetten naar profielen: Kwetsbaarheid Complexiteit Welbevinden Aangevuld met preferenties

5 Preferenties Niet alleen over wat, maar ook:
Hoe geleverd (o.a. face-to-face, mail, E-health) Door wie geleverd en gecoördineerd (o.a. zelfzorg en zelfmanagement) Wie beslist over het wat, hoe... (o.a. zelfregie) Uitleggen wat wij onder preferenties ontstaan. Vraag aan de zaal: Wat kunnen zij hiermee? Wat is hun beeld hierbij, leeft dit?

6 Ambities Vraaggestuurde zorg Balans maatwerk en kostenbewust
(Zorg) en service inhoudelijke visie (evidence based) Levensloopbestendig Balans maatwerk en kostenbewust Transmuraal en integraal Wat vinden wij goede zorg voor deze groep! Allereerst dat de zorg vraaggestuurd is, maar wel verantwoord vanuit de evidence! + Levensloop bestendig, omdat de zorg en service waar de oudere behoefte heeft onderhevig is aan verandering. Vanuit organisatorisch oogpunt moet ook oog zijn voor de balans tussen het vraaggestuurde aspect en de kosten. Als we echt op maat willen leveren dan wordt het allemaal veel te duur. Daarnaast is het van belang dat de oudere als uitgangspunt genomen wordt en niet 1 specifieke organisatie. Dit vraagt om een transmurale en integrale aanpak.

7 Van profiel naar ontwerp aanbod (1)
“Zorg en service” -pad helpt bij het bereiken ambities: Multidisciplinair team Evidence based Voor een gedefinieerd profiel Voor een bepaalde tijdsperiode Afstemming tussen “wat” leveren en “hoe” dit organiseren Een zorgpad is een complexe interventie om de gemeenschappelijke besluitvorming en organisatie van zorgprocessen te verwezenlijken voor een specifieke groep van patiënten gedurende een gedefinieerd tijdskader” (Sermeus et al, 2009)

8 “Zorg en service”-pad Vrij uit: Sermeus, W., Vleugels, A. (2002).
dd-mm-jj | 8 “Zorg en service”-pad Niet langer de blauwe hokjes als uitgangspunt, maar de oranje pijl. Let op! De C staat voor client! Maar: als we dit willen leveren (echt op maat) dan wordt het allemaal veel te duur. Dus een slimme manier creëren om wel op maat te realiseren, maar ook nog zonder dat de kosten de pan uit rijzen. Een voorbeeld van een efficiënt georganiseerd pakket met veel flexibiliteit kunnen we geven door de politiepaden te beschrijven. Vrij uit: Sermeus, W., Vleugels, A. (2002).

9 Van profiel naar ontwerp aanbod (2)
Maar we gaan een stap verder… Vraaggestuurde zorg (De verantwoordelijkheid voor het maken van de keuze voor een bepaalde (zorg)service ligt bij de cliënt) Levensloopbestendig Belangrijk om te weten! Verschil tussen vraaggestuurde zorg en vraaggerichte zorg! Vraaggestuurd (onze ambitie!): De verantwoordelijkheid voor het maken van de keuze voor een bepaalde (zorg)service ligt bij de cliënt. De cliënt geeft zijn of haar wensen, behoeften en preferenties aan. Na uitgebreid geïnformeerd te zijn over de mogelijkheden, maakt de cliënt de uiteindelijke keuze voor een bepaalde zorg/service Vraaggericht: De verantwoordelijkheid van het maken van de uiteindelijke keuze voor een service of zorg ligt bij de professional. Levensloopbestendig: een pakket van zorg en service leveren welke flexibel is om aan de veranderen behoeften en preferenties van de oudere te voldoen.

10 Vraaggestuurd (en kostenbewust)
Profiel + preferenties zijn uitgangspunt Binnen deze verschillende stappen in het zorgproces kan het volgende onderscheid gemaakt worden: Generiek niveau: de basis zorg en service is hetzelfde voorde ouderen uit een bepaald profiel Profiel niveau: deze basis zorg en service bestaat uit verschillende modulen/bouwstenen van zorg en service die gemixt en matcht kunnen worden om zo flexibel met de behoeften en preferenties van de ouderen om gegaan kan worden. Deze modules kunnen vanuit verschillende zorg en service verleners aangeboden worden Individueel kunnen er specifieke bouwstenen aan toegevoegd worden waardoor de zorg en service “op maat” wordt

11 Vraaggestuurd en levensloopbestendig
Ieder stapje in het zorgpad wordt zo anders voor iedere oudere (verschillende letters) = op maat en vraaggestuurd Van belang is wel dat wanneer de oudere niet meer binnen een profiel behoort dat er een singaleringsfunctie wordt ingebouwd die de oudere naar een ander zorgpad helpt (zonder dat de oudere dit zelf in de gaten heeft!!!!) (rode blokjes)(levensloopbestendig) Belangrijk: Dit plaatje laat de organisatie van de service niet zien!

12 Ontwikkeltraject Ideeën Selectie Ontwerp en Implementatie Zorg
dd-mm-jj | 12 Ontwikkeltraject Ideeën Selectie Ontwerp en Implementatie Zorg Services Organisatie Strategie Mensen en organisatie Selectie van ideeën en op basis van deze ideeën over een aanbod van zorg en service met bijbehorende organisatie moet gekeken worden wie daar bij betrokken worden. Dit hoeven niet perse organisaties te zijn die nu al mee werken aan dit project, maar kunnen ook nieuwe organisaties zijn. Vrij uit: Oke, A., 2007

13 Vervolgstap Visie Output Input
dd-mm-jj | 13 Vervolgstap Visie Ideeën Output Ideeën voor pakket van zorg, service en organisatie Input Herkenbaar profiel Preferenties Creativiteit!

14 Tot ziens in café ouderenzorg! Aan de slag met een profiel
dd-mm-jj Tot ziens in café ouderenzorg! Aan de slag met een profiel

15 Van profiel naar ontwerp aanbod
dd-mm-jj Van profiel naar ontwerp aanbod Welkom in café Ouderenzorg

16 Doel Voor een bepaald profiel concreet maken welke
dd-mm-jj | 16 Doel Voor een bepaald profiel concreet maken welke zorg en service deze mensen zouden willen hebben Ideeën generen, uitwisselen en op papier zetten Resultaat: ‘rich pictures’ postkaarten

17 Voorbeeld rich picture
Capaciteits- probleem op een verpleegafdeling Van der Werf, J. & Siebens, M., 2010

18 Opzet (1) Profiel: kwetsbare oudere met multi-problematiek
dd-mm-jj | 18 Opzet (1) Profiel: kwetsbare oudere met multi-problematiek Ronde 1 (15 min.): Van welke zorg en service maken deze ouderen gebruik en waar lopen ze tegen aan? Teken/schrijf uit op tafelkleed Ronde 2 (10 min.) 1 persoon blijft aan tafel De anderen lopen bij de andere tafels langs om ideeën uit te wisselen Huidige situatie: Wat voor ouderen zijn dit, waar lopen ze tegenaan, wat kunnen en willen ze nog, Gwenste situatie: bij welke zorg zouden deze ouderen mee gebaat zijn? Hoe moet die bij de oudere komen? Wat zou het meest belangrijk zijn om goed voor elkaar te hebben? Wat is daarvoor nodig? Welke partijen/stakeholders zouden om de tafel moeten om dit te organiseren? We kunnen eventueel sturing geven aan de rondes door zelf postcards te sturen met teksten als: “Vergeet welzijn niet!”

19 Opzet (2) Ronde 3 (15 min.): Denkend aan dit profiel, wat zou
idealiter mooi zijn om aan te bieden aan zorg en service? Teken/schrijf uit op kaarten gericht aan ons Ronde 4 (15 min.) : Plenair Ideeën worden kort samengevat

20 Café-etiquette Concentreer je op wat van belang is Draag gedachten uit
dd-mm-jj | 20 Café-etiquette Concentreer je op wat van belang is Draag gedachten uit Spreek vrij uit Luister om te begrijpen Voeg ideeën samen en leg verbanden Luister samen naar inzichten en verdiepende vragen Tekenen en schrijven op het tafelkleed wordt aangemoedigd Amuseer je

21 Profiel kwetsbare oudere
Multi-problematiek: lichamelijk en psychosociaal Partner vaak ook hulpbehoevend of niet aanwezig Zelf niet of beperkt in staat de toegang tot de juiste zorg te vinden

22 Groepsgesprek resultaten
Wat heeft het opgeleverd? Hoe was het om zo te werken? Hoe verder?

23 Bedankt voor uw bijdrage
dd-mm-jj Bedankt voor uw bijdrage


Download ppt "Transitie Ouderenzorg"

Verwante presentaties


Ads door Google