De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dd-mm-jj | 1 Ahaus, Van Offenbeek, Broekhuis en Van der Laan Oktober 2010 Transitie Ouderenzorg Van profielen naar “zorg en service” -paden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dd-mm-jj | 1 Ahaus, Van Offenbeek, Broekhuis en Van der Laan Oktober 2010 Transitie Ouderenzorg Van profielen naar “zorg en service” -paden."— Transcript van de presentatie:

1 dd-mm-jj | 1 Ahaus, Van Offenbeek, Broekhuis en Van der Laan Oktober 2010 Transitie Ouderenzorg Van profielen naar “zorg en service” -paden

2 | 2 Inhoud en doel van de presentatie ›Stappen in het transitieproject ›Ambities ›Waar staan we nu? en… ›Hoe gaan we verder? Doel van de presentatie: ›Informeren en ideeën genereren voor vervolgstappen dd-mm-jj | 2

3 | 3 Stappen in transitieproject ›Van data naar profielen ›Van profielen naar ontwerp aanbod ›Van ontwerp naar werkend “zorg”pad Deels volgtijdelijk, deels parallel

4 | 4 Van data naar profielen ›Gegevens van ouderen ›Omzetten naar profielen: • Kwetsbaarheid • Complexiteit • Welbevinden • Aangevuld met preferenties dd-mm-jj | 4

5 | 5 Preferenties Niet alleen over wat, maar ook: • Hoe geleverd (o.a. face-to-face, mail, E-health) • Door wie geleverd en gecoördineerd (o.a. zelfzorg en zelfmanagement) • Wie beslist over het wat, hoe... (o.a. zelfregie)

6 | 6 Ambities ›Vraaggestuurde zorg ›(Zorg) en service inhoudelijke visie (evidence based) ›Levensloopbestendig › Balans maatwerk en kostenbewust › Transmuraal en integraal

7 | 7 Van profiel naar ontwerp aanbod (1) “Zorg en service” -pad helpt bij het bereiken ambities: ›Multidisciplinair team ›Evidence based ›Voor een gedefinieerd profiel ›Voor een bepaalde tijdsperiode ›Afstemming tussen “wat” leveren en “hoe” dit organiseren

8 | 8dd-mm-jj | 8 “Zorg en service”-pad Vrij uit: Sermeus, W., Vleugels, A. (2002).

9 | 9 Van profiel naar ontwerp aanbod (2) Maar we gaan een stap verder… ›Vraaggestuurde zorg (De verantwoordelijkheid voor het maken van de keuze voor een bepaalde (zorg)service ligt bij de cliënt) ›Levensloopbestendig

10 | 10 Vraaggestuurd (en kostenbewust) Profiel + preferenties zijn uitgangspunt

11 | 11 Vraaggestuurd en levensloopbestendig

12 | 12dd-mm-jj | 12 Ontwikkeltraject Ideeën Selectie Ontwerp en Implementatie •Zorg •Services •Organisatie Strategie Mensen en organisatie Vrij uit: Oke, A., 2007

13 | 13dd-mm-jj | 13 Vervolgstap Input •Herkenbaar profiel •Preferenties Ideeën Output Ideeën voor pakket van zorg, service en organisatie Creativiteit! Visie

14 dd-mm-jj | 14 Tot ziens in café ouderenzorg! Aan de slag met een profiel

15 dd-mm-jj | 15 Van profiel naar ontwerp aanbod Welkom in café Ouderenzorg

16 | 16dd-mm-jj | 16 Doel Voor een bepaald profiel concreet maken welke zorg en service deze mensen zouden willen hebben ›Ideeën generen, uitwisselen en op papier zetten ›Resultaat: • ‘rich pictures’ • postkaarten

17 | 17 Voorbeeld rich picture Capaciteits- probleem op een verpleegafdeling Van der Werf, J. & Siebens, M., 2010

18 | 18dd-mm-jj | 18 Opzet (1) Profiel: kwetsbare oudere met multi-problematiek Ronde 1 (15 min.): Van welke zorg en service maken deze ouderen gebruik en waar lopen ze tegen aan? ›Teken/schrijf uit op tafelkleed Ronde 2 (10 min.) • 1 persoon blijft aan tafel • De anderen lopen bij de andere tafels langs om ideeën uit te wisselen

19 | 19 Opzet (2) Ronde 3 (15 min.): Denkend aan dit profiel, wat zou idealiter mooi zijn om aan te bieden aan zorg en service? ›Teken/schrijf uit op kaarten gericht aan ons Ronde 4 (15 min.) : Plenair Ideeën worden kort samengevat

20 | 20dd-mm-jj | 20 Café-etiquette Concentreer je op wat van belang is Draag gedachten uit Spreek vrij uit Luister om te begrijpen Voeg ideeën samen en leg verbanden Luister samen naar inzichten en verdiepende vragen Tekenen en schrijven op het tafelkleed wordt aangemoedigd Amuseer je

21 | 21 Profiel kwetsbare oudere ›Multi-problematiek: lichamelijk en psychosociaal ›Partner vaak ook hulpbehoevend of niet aanwezig ›Zelf niet of beperkt in staat de toegang tot de juiste zorg te vinden

22 | 22 Groepsgesprek resultaten ›Wat heeft het opgeleverd? ›Hoe was het om zo te werken? ›Hoe verder?

23 dd-mm-jj | 23 Bedankt voor uw bijdrage


Download ppt "Dd-mm-jj | 1 Ahaus, Van Offenbeek, Broekhuis en Van der Laan Oktober 2010 Transitie Ouderenzorg Van profielen naar “zorg en service” -paden."

Verwante presentaties


Ads door Google