De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Resultaten van een eerste pilot met de vragenlijst voor het beoordelen van de antroposofische identiteit in zorginstellingen Erik Baars.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Resultaten van een eerste pilot met de vragenlijst voor het beoordelen van de antroposofische identiteit in zorginstellingen Erik Baars."— Transcript van de presentatie:

1 Resultaten van een eerste pilot met de vragenlijst voor het beoordelen van de antroposofische identiteit in zorginstellingen Erik Baars

2 Ontstaan Vraag van Christophorus Doelstellingen:
aanvulling op gewone kwaliteitssystemen 70% goed > aansluitend verder ontwikkelen vrij te gebruiken door het AG veld naast vragenlijst ook procedure

3 Ontstaan Analyse van: Concept voorleggen aan enkele experts
Literatuur Expertkennis Concept voorleggen aan enkele experts (gezichtsvaliditeit)

4 Ontstaan Zes domeinen met 99 vragen: Aanvullend:
Professionaliseren van de ontmoeting Bevorderen van gezondheid en de ontwikkeling Inzetten van antroposofische, menskundige concepten Scheppen van een helende, dragende omgeving Vormgeven van een eigentijds cultuureiland Inrichten van een passende organisatievorm Aanvullend: Demografische gegevens Oordeel over vragenlijst

5 Ontstaan Voorbeeldvragen domeinen:
Professionaliseren van de ontmoeting De organisatie voert een helder scholingsbeleid voor de ontwikkeling van ‘tegenwoordigheid van geest’. 4. Scheppen van een helende, dragende omgeving De organisatie verzorgt de verbinding van de medewerkers met de spirituele missie van de organisatie. Vormgeven van een eigentijds cultuureiland Stakeholders van buiten onze organisatie beschouwen ons als innovatief. Inrichten van een passende organisatievorm Leidinggevenden in de organisatie zijn in staat om creatief vanuit de spirituele missie leiding te geven.

6 Resultaten: pilot Orion
Respons: 52/278 = 18.7% 18 mannen (34.6%) en 34 vrouwen (65.4%) Aantal jaren in deze instelling en in de antroposofische zorg werkzaam:

7 Resultaten: pilot Orion

8 Resultaten: pilot Orion

9 Resultaten: pilot Orion
Domein 3 (“Inzetten van antroposofische, menskundige concepten”) het meest afwijkend. Vragen van domein 3: Excel sheet Bv. vraag 22.4 (scholingsbeleid t.a.v. ‘gevoel krijgen voor het karma’): 19%: oneens 17%: ik weet het niet

10 Resultaten: pilot Orion
De 5 stellingen waar de respondenten het meest mee eens waren, zijn: Cliënten worden ondersteund en/of behandeld met gezondheid bevorderende therapieën voor hun psychosociale gezondheid. (44%) (domein 2, vraag 17.2) Cliënten worden ondersteund en/of behandeld met gezondheid bevorderende therapieën voor hun fysieke gezondheid. (43%) (domein 2, vraag 17.1) Wederzijdse ontwikkeling van cliënten en medewerkers. (41%) (domein 2, vraag 16) Beleidskaders professionele ontmoetingen scheppen (41%) (domein 1, vraag 7) Kennis en vaardigheden om professioneel terug te kunnen vallen op/gebruik maken van protocollen en richtlijnen (domein 1, vraag 10.4)

11 Resultaten: pilot Orion
De 5 stellingen waar de respondenten het minst mee eens waren, zijn: Stakeholders van onze organisatie beschouwen ons als innovatief. (6%) (domein 5, vraag 41) Scholingsbeleid t.a.v. hygiënisch en therapeutisch omgaan met het thema 'karma en reïncarnatie': de Christusimpuls en het karma. (8%) (domein 3, vraag 22.3) Binnen de organisatie wordt de sociale hoofdwet bewust ingezet. (11%) (domein 4, vraag 30) De realisatie van de spirituele missie/visie in de organisatie stimuleren en levend houden. (12%) (domein 6, vraag 50.5) Scholingsbeleid antroposofische geesteswetenschap: Goethe's fenomenologische methode. (12%) (domein 3, vraag 25.2)

12 Resultaten: pilot Noorderhoeve
Respons: 11/21 = 52.4% 6 mannen (54.5%) en 5 vrouwen (45.5%) Aantal jaren in deze instelling en in de antroposofische zorg werkzaam:

13 Resultaten: pilot Noorderhoeve

14 Resultaten: pilot Noorderhoeve

15 Resultaten: pilot Noorderhoeve
Domein 3 (“Inzetten van antroposofische, menskundige concepten”) het meest afwijkend. Vragen van domein 3: Excel sheet Bv. vraag 24.3 (scholingsbeleid t.a.v. ‘antroposofische therapieën’): 27%: ik weet het niet 18%: n.v.t.

16 Resultaten: pilot Noorderhoeve
De 5 stellingen waar de respondenten het meest mee eens waren, zijn: Beleidskaders professionele ontmoetingen scheppen. (100%) (domein 1, vraag 7) Implementatie nieuwe organisatievormen. (100%) (domein 1, vraag 8) Van elkaar leren op alle niveaus verzorgen. (100%) (domein 1, vraag 9) Vaardigheden om van elkaar te leren, professioneel met elkaar om te gaan en gebruik te maken van elkaars talenten. (100%) (domein 1, vraag 10.2) Reflectieve vaardigheden om zelfsturend te kunnen werken. (100%) (domein 1, vraag 10.3) Education permanente verzorgen door: Het scholingsbeleid voortdurend aan te laten sluiten bij de ontwikkeling van de individuele medewerker. (100%) (domein 1, vraag 11.2) De organisatie draagt zorg voor: De vitaliteit van de medewerkers. (100%) (domein 2, vraag 19.1) De organisatie draagt zorg voor: De professionele zelfsturing van de medewerkers. (100%) (domein 2, vraag 19.3)

17 Resultaten: pilot Noorderhoeve
De 5 stellingen waar de respondenten het minst mee eens waren, zijn: Stimuleren van methoden 'omgaan met geestelijke wereld': Meditatieve omgang met cliënten en therapieën. (36%) (domein 1, vraag 13.2) Scholingsbeleid antroposofische geesteswetenschap: Goethe's fenomenologische methode. (36%) (domein 3, vraag 25.2) Stimuleren van methoden 'omgaan met geestelijke wereld': Het 'omgaan met de nacht'. (27%) (domein 1, vraag 13.1) Scholingsbeleid antroposofische diagnostiek: De kentheorie van Rudolf Steiner. (27%) (domein 3, vraag 25.1) Scholingsbeleid antroposofische diagnostiek: Imaginatie, Inspiratie en Intuïtie. (27%) (domein 3, vraag 25.3) Scholingsbeleid antroposofische diagnostiek: De antroposofische scholingsweg. (27%) (domein 3, vraag 25.4)

18 Beoordeling vragenlijst
Gemiddeld rapportcijfer: Orion: 6.9 Noorderhoeve: 6.7 Lagere cijfers: Korter werkzaam Niet leidinggevend

19 Conclusies Kwaliteit vragenlijst: voldoende.
Duidelijke aangrijpingspunten voor beleid. Verbeterpunten: Beter toegankelijk maken voor medewerkers die kort in de (AG) zorg werkzaam zijn. Beter toegankelijk maken voor niet- leidinggevenden. Enkele onderwerpen toevoegen (op aandragen van deelnemers).

20 Vooruitzicht Verbeterpunten doorvoeren.
Jaarlijkse meting in alle AG instellingen met analyses en rapportage door lectoraat? Input geven voor vormgeven van beleid. Samenwerking tussen instellingen en lectoraat > optimaliseren antroposofische identiteit?

21 Hartelijk dank voor uw aandacht!
Vragen?


Download ppt "Resultaten van een eerste pilot met de vragenlijst voor het beoordelen van de antroposofische identiteit in zorginstellingen Erik Baars."

Verwante presentaties


Ads door Google