De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van idee tot digitaal materiaal

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van idee tot digitaal materiaal"— Transcript van de presentatie:

1 Van idee tot digitaal materiaal
OBS de Notenkraker / Hoogvliet O.B.S. De Notenkraker

2 Bij deze presentatie vindt waarschijnlijk een discussie plaats waaruit actiepunten voortkomen. Met PowerPoint kunt u tijdens de presentatie deze actiepunten bijhouden. Klik tijdens de diavoorstelling op de rechtermuisknop Selecteer Aantekening Selecteer het tabblad Actiepunten Typ actiepunten als deze ter sprake komen Klik op OK om dit dialoogvenster te sluiten Er wordt automatisch een dia aan het einde van de presentatie toegevoegd met daarop de door u opgegeven punten.

3 Visie van de school *plaats- en tijdonafhankelijk kunnen leren.
*functiedifferentiatie bij personeel *zelfstandig werken en leren een belangrijke factor *ICT als ondersteunende rol *frontaal en klassikaal doceren door docenten laten veranderen in coachen en ondersteunen

4 Van brainstorm naar idee
Binnen voorbeeldlessen bekeken. Op voorstel gezocht naar mogelijkheden binnen de methode Taal Actief om lessen geschikt te maken voor de ELO. Gekozen voor werkwoordsspelling met een diagnostische toets.

5 Waarom deze keuze? Zowel voor leerlingen als leerkracht aantrekkelijk.
* het voorkomen van uitval op dit onderdeel van de spelling * snelle manier van correctie * verwijzing naar handelingsplan * minder stress door individueel aanbod op goed gekozen tijdstip.

6 Aandachtspunten Bestaat er al software die te gebruiken is?
Welke ideeën bestaan er al én zijn in te passen? In hoeverre is het technisch realiseerbaar.

7 Aandachtspunten Op welk moment leren omgaan met n@tschool.
* vanaf begin: kennis over de mogelijkheden en de onmogelijkheden. * later stadium: gelegenheid om over een didactisch ontwerp, soort leerlijn,na te denken.

8 Aan de slag ! Leerlijn uitgezet d.m.v. groot overzicht met tussenstapjes. Informatie gezocht bij CED die ingezet kon worden binnen het plan Advies ingewonnen over de haalbaarheid van onze keuze bij externe organisatie (in dit geval met de PABO) Bruikbare materialen vanuit methode verzameld voor ons thema

9 Cursus Informatie gekregen over de technische aspecten en mogelijkheden binnen deze ELO Tijdens de cursus bleek ons oorspronkelijk idee, de diagnostische toets, niet haalbaar. Niet realistisch is de leus : Bedenk wat je wilt, niet wat je denkt dat de techniek kan!

10 Nieuw plan Oorspronkelijk idee verlaten
Aandacht verplaatst naar taalbeschouwing : Zinsontleding ( het werkwoordelijk- en naamwoordelijk gezegde)

11 Werkverdeling Opzet lessen door leerkracht i.v.m. didactische kennis.
Invoering binnen door ICT-er i.v.m. technische kennis

12 Het maken van de lessen Verzamelen van informatie
Doornemen van de klassikale instructie van de leerkracht en zoeken naar een adaptieve vorm. Samenstellen van de nieuwe les m.b.v. bestaand materiaal uit de methode. Projecteren op digitale kennis vaardigheden en mogelijkheden binnen

13 Het resultaat

14 Het resultaat

15 Het resultaat

16 Het resultaat

17 “DeTechnologie” Technische problemen tussen server en school kunnen ernstige vertraging geven bij het uitproberen van de ELO door leerlingen. Regelmatige “upgrade” van is zeer arbeidsintensief Pfff

18 Testfase/Evaluatie Hoe vonden de leerlingen het?
Hoeveel tijd heeft het maken gekost? Is het werk op te slaan binnen de ELO? Bestaat er belangstelling bij andere deelnemers/scholen?

19 De Praktijk

20

21

22


Download ppt "Van idee tot digitaal materiaal"

Verwante presentaties


Ads door Google